21/12/2011: KEERPUNT 2010 MOTIE Graafse Scheepswerf ondersteunt en aangenomen. Alleen Piet Vollenberg en Anja Henisch (LPG) stemden tegen.

De directeur van de Graafse Scheepswerf, Robert van Kessel,  spreekt de raad toe. Geacht college en leden van de raad,

Verder lezen