Antwoord van het college op vragen van Keerpunt 2010 fractievoorzitter mevr. N. Schuts op 1 juli 2015. Welke Investering heeft de gemeente gedaan in de bouw/inrichting van het MFC ? Hoe hoog is de jaarlijkse exploitatie bijdrage van het MFC aan Brabant Zorg?

Foto-onderschrift: Ben Litjens overhandigt Nel een bos bloemen na afloop van het laatste openbare fractie-overleg. Webmaster: Onderstaande vraag is symbolisch

Verder lezen