De Graafse Bestuurscrisis no. 12: De vragen die fractievoorzitter Nel Schuts niet kon stellen. Enkele vragen gaan over Bestemmingsplan Buitengebied. Zonder oppositie werd dit voorstel van het college behandeld. Ze liggen nu bij de griffier.

Nog steeds niet beantwoord!!!! 27 dagen verstreken. De raad kan zo niet controleren!!! Fractievoorzitter vraagt waar de antwoorden blijven. Vragen

Verder lezen

De Graafse Bestuurscrisis no.16: raadsleden de buurten in en MijnBuurtje invoeren! Keerpunt 2010 gaat zich hierin verdiepen, overleggen met dorps- en wijkraden en Woningstichting Mooiland., en komt eventueel met voorstellen rond de begrotingsbehandelingen.

Wegens succes herhaald: ons congres!  Wil je de energie van bewoners losmaken, via een modern platform gebruik maken van wat er

Verder lezen