Gezamenlijke verklaring CDA-Midvoor.

GRAVERMAAT: De leden van CDA-Midvoor, waarvan ik ook lid ben, hebben een gezamenlijke verklaring gepubliceerd.

Hieronder de aanleiding en de tekst:

CDA Midvoor heeft met grote ontzetting en diepe teleurstelling kennisgenomen van de gebeurtenissen van de afgelopen week; het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt en het vertrek van Pieter uit het CDA. Het beeld dat hieruit naar voren komt staat haaks op de waarden waar het CDA voor dient te staan.

Deze zaken brengen enorm veel beweging op gang binnen onze partij.  De huidige crisis kent zijn oorsprong in 2010 en misschien al daarvoor. We zien in de afgelopen 10 jaar een opkomende polarisatie en secularisatie in de samenleving, ook soms binnen onze eigen partij. Politiek bedrijven vanuit het gezamenlijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten maakte soms plaats voor een rechtser geluid, waarin de bange burger uitgangspunt werd van het politiek handelen. Het resultaat is een CDA dat de politieke nederlaag van 2012 tot nog toe nog steeds niet te boven is gekomen.

Voor CDA Midvoor is hier in feite maar één antwoord op mogelijk: terugkeren naar een waardegedreven politiek vanuit het midden.

Elkaar binnen het CDA, ondanks de verschillen, weer vinden op het gemeenschappelijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten.
Dát is precies waar CDA Midvoor voor wil staan.

Leden verenigd binnen CDA Midvoor hebben gemeend, juist nu, hun stem te moeten laten horen.  Constructief, maar ook zelfverzekerd. De kracht van CDA Midvoor en het CDA zit hem in al die leden, afdelingen en CDA-politici die zich dag in en dag uit willen inzetten voor de christendemocratie.

Gezamenlijk met haar leden heeft CDA Midvoor daarom een verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verklaring CDA Midvoor

CDA Midvoor heeft met grote ontzetting en diepe teleurstelling kennisgenomen van de gebeurtenissen van de afgelopen week; het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt en het vertrek van Pieter uit het CDA. Het beeld dat hieruit naar voren komt staat haaks op de waarden waar het CDA voor dient te staan.

Wij roepen het landelijk CDA daarom dringend op om:

– Grondig onderzoek te doen naar alle vermeende misstanden die hebben plaatsgevonden in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen, waaronder de bevindingen uit de memo van Pieter Omtzigt. Waarheidsvinding op basis van feitelijkheden, en hoor en wederhoor, staat hierbij voorop. Het memo Omtzigt heeft de opdracht van Commissie Spies fundamenteel veranderd en verzwaart de verantwoordelijkheid van deze commissie. Wij verwachten dat de Commissie Spies helder en volledig de feiten analyseert en met zeer krachtige en duidelijke aanbevelingen komt. De commissie Spies dient hierin voldoende tijd te krijgen voor een grondige evaluatie.

– Het partijbestuur zal zo snel mogelijk duidelijkheid moeten geven over de campagnedonatie.

– Op basis van deze bevindingen van het onderzoek ook hieraan duidelijke consequenties verbinden en schoon schip maken binnen de partij.

– Niet te berusten in een definitieve breuk tussen het CDA en Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt is een authentieke Christendemocraat die bij ons hoort. Het CDA is de partij van verbinding en van “wij horen bij elkaar” (Uitspraak van CDA-oprichter Piet Steenkamp). Wij begrijpen dat Pieter Omtzigt nu vooral met rust gelaten moet worden om te kunnen werken aan zijn herstel. Die tijd moeten we hem en zijn gezin allereerst gunnen. Zodra het weer mogelijk is, verwachten wij van het landelijk CDA een uitgestoken hand richting Pieter Omtzigt.

– Nu echt werk te gaan maken van waardengedreven politiek, niet alleen in woorden maar vooral door de daad bij het woord te voegen. Politici, leden én medewerkers van het CDA hebben een voorbeeldfunctie. Daar hoort gedrag en taalgebruik ook bij. Een oud-premier stelde ooit: “fatsoen moet je doen”. Zo hoort het ook bij het CDA. Wij verwerpen krachtig de termen die in het memo staan tegenover wie dan ook. Bovenstaande vraagt om leiderschap dat de inhoud vooropstelt. De basis van onze partij wordt gevormd door 400 afdelingen van beneden. Deze staan dag in dag uit aan de lat.

– Van onze partij verwachten wij dat deze snel komt met een inhoudelijke en overtuigde visie op de toekomst van de christendemocratie en de toekomst van Nederland. Dit als basis voor elk verkiezingsprogramma GR 2022. Dit met duidelijke speerpunten die voortborduren op ‘Zij aan Zij’.

– De afgelopen periode heeft de partij te maken gehad met diverse incidenten m.b.t. integriteit. Wat ons betreft biedt dat aanleiding om de capaciteit op en het mandaat van de Integriteits- en Royementscommissie uit te breiden. Leden met signalen over onveiligheid binnen de partij moeten dat in een veilige omgeving kunnen melden. De commissie moet hierover rechtstreeks kunnen adviseren aan het partijbestuur.

– Wij willen ons vertrouwen uitspreken in interim-voorzitter Marnix van Rij die in korte tijd veel herstel van vertrouwen heeft weten te bewerkstelligen. Hij verdient onze steun, vertrouwen en de tijd om rust in onze partij te brengen.

– Tot slot vinden wij het niet passend om nu al een congres bij elkaar te roepen. Pas na waarheidsvinding én herstel van een van onze meest ervaren Kamerleden, kan er sprake zijn van een nieuw CDA-congres. Wij zijn van mening dat dit na het zomerreces mogelijk is, maar pas nádat er aan waarheidsvinding is gedaan en Pieter Omtzigt voldoende tijd voor herstel heeft gehad.

CDA Midvoor is het netwerk binnen CDA voor een waardegedreven middenpolitiek dat zich constructief en kritisch inzet binnen de partij. Ons netwerk vertegenwoordigt ruim 350 leden binnen álle gelederingen van de partij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: