Juridische reactie van Graveon op Ontwerpbestemmingsplan Wisseveld en Nieuwe Haven aan het adres van GBB en een link naar de brief van GBB over o.a. deze reactie.

Geachte heer Van der Heide, Het advies ten aanzien van het gedeelte van het ontwerpbestemmingsplan `Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven’

Verder lezen