Dossier samenwerking Land van CuijkGRAVELaatste NieuwsVoorpagina

Economisch beleid Grave.

GRAVERMAAT: In een nieuwe raadsinformatiebrief wordt het economisch beleid voor Grave omschreven. 

Raadsinformatiebrief

Op 22 juni is de detailhandelsvisie vastgesteld en in het onderliggende rapport “dealhandelsvisie gemeente Grave” zijn door de Stec Groep, naast de visie ook verschillende aanbevelingen opgenomen voor het toekomstbestendiger maken van de binnenstad.

De binnenstad is voor Grave van groot belang op sociaal, cultureel en economisch vlak. Ten tijde van het schrijven van het rapport zou gemeente Grave zelfstandig blijven en bestond nog het voornemen om in 2021 een economische visie voor Grave op te stellen.

De economische ontwikkeling van de gemeente Land van Cuijk en dus ook van Grave, is één van de prioritaire hoofdopgaven die verder door de nieuwe gemeente zal worden uitgewerkt.

Inhoud

Het veelzijdige palet aan economische activiteiten in de gemeente Land van Cuijk draagt bij aan onze economische ontwikkeling. In het herindelingsadvies is een “Toekomstbestendige economie met sterke samenwerkingsrelaties” als ambitie opgenomen.

Met het nieuwe gemeentebestuur zal deze ambitie verder worden uitgewerkt waarbij de aanbevelingen uit het Stec rapport worden betrokken.

In het kort worden de volgende aanbevelingen gedaan:

– Formuleer gezamenlijk stip op de horizon voor binnenstad Grave met de Vestingvisie als een goed vertrekpunt. Het is van belang om gezamenlijk als ondernemers, eigenaren, inwoners en gemeente een stip op de horizon te bepalen voor de binnenstad.

– Zet in op ‘basis op orde’. De binnenstad van Grave moet comfortabel, compact en compleet zijn als het gaat om omvang en samenstelling van het voorzieningenpakket, de ruimtelijke situering en uitstraling en veiligheid.

– Houd het winkelcarré in stand en verkleur waar nodig aan de randen. De binnenstad van Grave beschikt momenteel over een compact winkelgebied met een winkelcarré. Hierdoor is voor bezoekers het winkelgebied overzichtelijk en aantrekkelijk en zijn winkels en andere voorzieningen zoveel mogelijk geconcentreerd.

– Vertel het ‘verhaal’ van Grave en draag uit waar de Graafse binnenstad uniek in is. De Graafse binnenstad barst van de kwaliteiten. Grave heeft volop onderscheidend vermogen, maar kan nog veel meer op het netvlies van de dag recreatieve bezoeker uit de regio en in de omgeving overnachtende toeristen komen.

– Maak werk van uitvoering Vestingvisie Grave om binnenstad te versterken. De verwerkelijking van de Vestingvisie zal bijdragen aan de profilering van Grave, het stimuleren van toerisme, het verbreden van dagtoerisme naar verblijfstoerisme (met bijbehorende product-marktcombinaties) en het verlengen van de verblijfsduur in de binnenstad. Hiervan profiteren ondernemers en inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *