ARENADossier samenwerking Land van CuijkIngezondenLaatste NieuwsVoorpagina

ARENA: Broer Jan klimt weer in de pen voor Ben Litjens.

GRAVERMAAT: Omdat de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Grave naderen verschijnen er weer allerlei berichten in de media.

En de verkiezingskoorts loopt al behoorlijk op. 

Broer Jan Litjens stuurde onderstaande ingezonden brief naar de ARENA. 

Enkele reacties op deze brief stonden onder dit schrijven van Jan. 

Escharen en de Graafschedijk

Door Jan Litjens
In de voorbije weken zie ik dat mijn broer Ben Litjens weer wordt aangesproken op de situatie langs de Graafschedijk. Maar wat zijn de feiten?

In 1972 heeft mijn broer in Escharen een varkenshouderij annex een werkplaats gekocht. Deze boerderij had aan beide zijden van de Graafschedijk bedrijfsgebouwen. Bij Koninklijk Besluit van 27 november 1990 en bij raadsbesluit van 10 maart 1992 is vastgelegd, dat hij op een gedeelte van zijn bedrijfsterrein een recyclingsbedrijf mocht uitvoeren. Bij raadsbesluit van 10 februari 1998 is bepaald dat hij een recyclingbestemming kreeg op al zijn bedrijfsterreinen zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de Graafschedijk, omdat hij de varkenshouderij zou beëindigen en de schuren zou slopen. Dit heeft hij gedaan.

Zoals altijd krijgt Ben Litjens de schuld over het gebruik van zijn bedrijfsterreinen langs de Graafschedijk ondanks dat hij al meer dan 15 jaar probeert de stenen langs de weg te verplaatsen naar de achterzijde. De stenen staan dan uit het zicht. Dit kan echter op dit moment niet omdat het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd.
In 2017 heeft het college een plan goedgekeurd, dat voorzag in nieuwe natuur langs beide zijden van de Graafschedijk en een beperkte nieuwe bedrijfsbestemming aan de achterzijde. Eind 2020 begin 2021 werd dit plan uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd. De raadsleden van CDA, VP, D’66 en Liberaal Land van Cuijk stemden tegen dit uitzonderlijke mooie plan. Wederom vertraging.
Deze partijen hebben in de gemeenteraad op geen enkele manier gesproken over de kwaliteit van dit plan. Zij waren enkel geïnteresseerd in het in diskrediet brengen van mijn broer en het college. En nu beweren deze partijen in de verkiezingscampagne dat zij naar de mening van de kiezer luisteren. Verder constateer ik dat een bekend regionaal dagblad hieraan ijverig meedoet. Nimmer was dit blad geïnteresseerd in de feiten. En deze houding gaat tot op de dag van vandaag door.
En de buurt, de stichting Landgoed Oud Hommerzaad en het bedrijf Litjens hebben het nakijken. En daarmede ook Escharen.

Vanaf 2008 ben ik nauw betrokken geweest bij de planvorming en bij het vele overleg. Ik weet dus waarover ik praat.

Louis Sparidans

2021-11-17 16:37:50

Toch Jan, gaat je uiteenzetting op een belangrijk punt behoorlijk mank. Niet genoemde oppositiepartijen lagen op 23 februari van dit jaar dwars, maar Ben zelf. Hij speelde onder één hoedje met toenmalig burgemeester Lex Roolvink, door méé te stemmen vóór zijn eigen plan. Kort daarna stapte Roolvink als burgemeester op.

Op 14 april jl. reageerde daarop de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren expliciet en overduidelijk: het meestemmen van Ben Litjens was in strijd met artikel 28 van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat een raadslid NIET deelneemt aan een stemming over ‘een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken’.

Ik ken je, Jan. Jij behoort als jurist beter te weten. Het is allerminst fraai dat je deze vermelding achterwege hebt gelaten! Je helpt Ben daarmee beslist niet.

Louis Sparidans

Litjens

2021-11-17 21:44:14

Beste Louis,

Alle raadsleden van CDA, VP, D’66 en Liberaal land van Cuijk hadden al tegen het voorstel van het college gestemd. Mijn broer stemde als laatste dus zijn stem had geen enkele invloed op deze tegenstemmers. Niemand wist of mijn broer zou meestemmen.

Het voorstel hield in dat de stenen uit het zicht van de straat verdwenen en op het achterterrein ruimte voor opslag zou komen. Aan beide zijden van de Graafschedijk zou door het bedrijf nieuwe natuur worden aangelegd. Kan het nog mooier?

Burgemeester Roolvink had overigens na ingewonnen advies bij meerdere staatsrechtgeleerden tegen mijn broer gezegd, dat hij mocht meestemmen als hij dat wilde. Als maar één raadslid van genoemde 4 partijen had voorgestemd dan was het niet nodig geweest dat mijn broer vóór het collegevoorstel stemde.

Dat minister Ollongren een andere mening is toegedaan is voor mij politiek.

Mijn conclusie dat de vier genoemde partijen tegen een oplossing hebben gestemd zonder daarbij ook maar één woord te hebben besteed over de kwaliteit van het plan en aan de belangen van de omgeving staat nog steeds recht overeind.

Het op geen enkele wijze te verdedigen gedrag van genoemde 4 partijen is vóór mij geschiedenis.

Litjens

Louis Sparidans

Dank Jan, voor je reactie, waarin je impliciet toegeeft dat de deal van ex-burgemeester Roolvink met Ben op zijn minst zéér twijfelachtig was.

Wie anders dan de minister van Binnenlandse Zaken zou jou hebben kunnen overtuigen van het tegendeel?

Ik wil het hierbij laten. Roolvink mag blij zijn dat hij hierover geen verantwoording meer hoeft af te leggen

Jan Opsteegh

Snik, snik, de grote mensen plagen mijn bruurke, en hij is nog wel het braafste menneke van de klas, hij kleurt altijd netjes binnen de lijntjes, precies zoals ik het hem heb voorgedaan . En dat plagen is niet eerlijk. Hij heeft altijd het beste voor met zijn geliefde Escharen en buren. Denk maar eens aan de spontane medewerking bij het ontsluiten van de infrastructuur van Hof v. Estren op de Graafschedijk, Niks eigen belang, alles gedaan in het belang van de nieuwe buren en bewoners van Escharen! In 15 jaar tijd wel tijd gevonden om de stenen er neer te zetten, maar geen tijd gevonden om ze op te ruimen!!!!

Mooie uitleg over verleende vergunningen van een recyclebedrijf aan weerszijde van de Graafschedijk. De voorraad stenen staan die nog te wachten om gerecycled te worden of staan die in de showroom voor de steenhandel? Zijn er overigens ook vergunningen voor detailhandel zoals bouwmaterialen , stenen zand en grind? Of zelfs een boomkwekerij?

Oplossing voor het verplaatsen van de stenen tot bestemmingsplan is goedgekeurd, zou kunnen zijn: 1. Inventariseren van voorraad en minimaliseren van voorraad. 2.Legaal bedrijfsterrein huren voor tijdelijke opslag. (bedrijven terrein De Bons misschien een optie?) 3. Opslag ruimte huren bij een zakelijk gerelateerd de kandidaat op de verkiezingslijst. Dat zou misschien het aanzicht van Escharen vanuit de Graafschedijk verbeteren.

Welk regionaal dagblad bedoelt u? De laatste weken heb ik alleen maar bladen in de bus gehad die positieve interviews en pagina grote berichten opgenomen hadden over Ben Litjens en zijn partij Keerpunt!

Gebr. Litjens, welkom in de grote mensen politieke wereld van de toekomstige gemeente “Land v. Cuijk”. U staat aan de vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad waarvan u ook een of misschien meerdere zetels wilt bemachtigen. Let wel dat er straks 36 raadsleden uit 33 kernen tegen gas kunnen geven en het met u standpunten niet eens kunnen zijn. En hopelijk voor u, zullen de stemgerechtigde binnen de 33 kernen, uw advies volgen wat u in het verkiezingsprogramma zelfs 10 keer hebt aangegeven: “Kies de juiste bestuurders”. Besef wel dat om de nieuwe gemeente “LAND van CUIJK” gaat, en niet over de heropening van pretpark en kinderspeelparadijs “LAND van OOIT”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder