LPG stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten in Kasteelklooster in Velp.

GRAVERMAAT: In IBABS las ik deze vraag van de LPG. 

Schriftelijke vraag aan het college/de burgemeester

Naam fractie: LPG
Naam raads- of commissielid: Edwin van Kraaij
Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten in Kasteelklooster te Velp

Aanleiding:

Wij hebben signalen ontvangen dat er al enige tijd vele arbeidsmigranten gehuisvest zijn in het Kasteelklooster te Velp. Deze signalen van inwonenden, omwonenden èn bezoekers geven ook aan dat er sprake is van overlast (geluid, afval, verkeersdrukte), verval van het kloosterinterieur en verlies van het prachtige cultureel erfgoed van de Drieëenheid.

In de Samenwerkingsovereenkomt Drieëenheid Velp (vastgesteld 12-2-2019) is opgenomen dat Uit artikel 2:
1. Partijen beogen met de Overeenkomst een samenwerking aan te gaan om de realisatie van hetProject mogelijk te maken en hun afspraken hieromtrent vast te leggen. Met de realisatie van het Project streven Partijen de volgende doelen na:
a. behouden van het KasteelKlooster Bronckhorst en het Emmausklooster waaronder
begrepen behouden van het interieur van het Emmausklooster;
b. behouden van het Vincentiuskerkje;
c. behouden van de Drie-eenheid Velp als geheel door deze na de herontwikkeling daarvan duurzaam te exploiteren;
d. tonen van het verhaal van religieus Brabant;
e. publiek toegankelijk en beleefbaar maken van de Drie-eenheid Velp;
f. zichtbaar maken van de Drie-eenheid als geheel in de Openbare Ruimte.
In het ‘beleid arbeidsmigranten’ (vastgesteld 17-12-2020) is opgenomen dat de uitgangspunten bij dehuisvesting van arbeidsmigranten zijn:

1. De gemeente wil zorgen voor goede, adequate en leefbare huisvesting voor arbeidsmigranten, waar zij zich kunnen ontspannen en bovenal vrij voelen
2. Het verkameren van woningen is alleen toegestaan als hiervoor een omgevingsvergunning is verleend.
3. De gemeente wil grootschalige logiesvoorzieningen mogelijk maken volgens een vastgesteld ontwikkelkader

Vraag 1: Is de gemeente bekend dat er arbeidsmigranten gehuisvest zijn in het
Kasteelklooster te Velp en is dit kleinschalig, middelgroot of grootschalig?

Vraag 2: Hebben bovengenoemde signalen de gemeente ook bereikt?

Vraag 3: Is er een omgevingsvergunning verleend waarin het de ontwikkelaar toegestaan is om het Kasteelklooster te verkameren?

Vraag 4: In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de partijen verplicht zijn om rekening te houden met de wensen van de gebruikers van de Drie-eenheid
en de directe omgeving. Is het college van mening dat aan deze verplichting
voldaan wordt met het huidige gebruik?

Vraag 5: De Drieëenheid Velp is sinds het vaststellen van het ontwikkelplan “Stapvoets verblijven” alleen nog ter sprake gekomen als het gaat over het Vincentiuskerkje.
Kan het college aangeven wat de status van dit ontwikkelplan is, waarbij ook de
andere twee kloosters (Emmausklooster en Kasteelklooster) meegenomen
worden, mede in het licht van bovengenoemde uitgangspunten in artikel 2 van
de samenwerkingsovereenkomst?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: