Dossier samenwerking Land van CuijkGRAVELaatste NieuwsVoorpagina

Blijk van waardering

GRAVERMAAT: Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurde onderstaande brief: 

Blijk van waardering

Geachte Raad en geacht college,
Zoals u hebt kunnen lezen, is er sprake van een noodsituatie in de opvang van
asielzoekers. Afgelopen periode hebben we niet iedereen die daar recht op heeft
een plek kunnen bieden. Ook de broodnodige begeleiding van deze mensen, die
hebben moeten vluchten voor oorlog, geweld en vervolging, staat onder grote
druk. Het COA doet een groot beroep op gemeenten om opvanglocaties te kunnen realiseren.

Grave is een van de gemeenten die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
hierin neemt. Hier willen wij graag onze grote waardering voor uitspreken. Ook
uw recente besluit om tijdelijk uitbreiding boven de aantallen van de
bestuursovereenkomst toe te staan, onderstreept het sociale en barmhartige hart van uw gemeente. Door uw besluit kunnen we 50 mensen extra een veilige en
leefbare opvang bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *