ARENADossier samenwerking Land van CuijkGRAVELaatste NieuwsVoorpagina

ARENA: Dertien partijen presenteren zich in schouwburg Cuijk.

GRAVERMAAT: In de ARENA een verslag van de start van de verkiezingscampagne Land van Cuijk.

Veel beloftes bij officiële start

verkiezingscampagne Land van Cuijk

Door Annelies Graafsma
LAND VAN CUIJK – Dertien partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ze zijn er klaar voor. Alle dertien waren ze op 11 oktober aanwezig in de schouwburg in Cuijk voor de officiële start van de verkiezingscampagne. Op 24 november kan er gekozen worden. Burgemeester Hillenaar van Cuijk, voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk (LVC) hoopt op een opkomst van 60 procent. Jongeren van MBO-opleiding De Leijgraaf praatten de avond aan elkaar. Journalist Martijn Schwillens voelde de fractievoorzitters aan de tand. De voorzitters werd gevraagd naar het aantal zetels dat ze verwachten te halen. In de pauze, toen de helft aan de beurt was geweest, waren alle 37 zetels al vergeven.

De beloftes klinken goed: meer woningbouw, starters aan woningen helpen, kleine kernen betrekken bij het beleid en kernendemocratie, eigenheid bewaken, toerisme op de kaart zetten. Hierover zitten de meeste partijen op één lijn. Maar er waren ook verschillen: meer of minder klimaatdoelen en duurzaamheid en bijvoorbeeld meer of minder aandacht voor de veehouderij.

Fractievoorzitter Bouke de Bruin (CDA) nam veel tijd om alle kandidaten voor te stellen. Ze pleit voor directer contact met ambtenaren nu de stadhuizen niet allemaal meer gebruikt gaan worden. Uit Grave staan Jochem Jacobs en Ben Peters op deze kieslijst.
De ChristenUnie met fractievoorzitter Hetty Eggers is nieuw in het LVC. Zij en de SP pleiten voor meer huurwoningen. SP-fractievoorzitter Brechje van Lieshout maakte de inhoudelijke opmerking dat kernendemocratie een keerzijde heeft: “Het gevaar is dat wijk- en dorpsraden het voor het zeggen krijgen terwijl ze niet democratisch gekozen zijn. Maar er zijn mensen die daar niet bij gevraagd worden en zich er ook niet bij thuisvoelen”. Net als de ChristenUnie werpt ze zich op voor de kwetsbaren in de samenleving.

Ook nieuw is Forum voor Democratie. FvD wil nog een referendum om de fusie in het LVC terug te draaien. De partij had bedongen dat bij de ingang van de schouwburg niet naar de QR-code werd gevraagd. Dat is hen niet in dank afgenomen door de VVD, met de Graafse Joeri Nuijen, en de ChristenUnie. Een debacle is opgelost door het café-restaurant te sluiten. Alle vijf FvD-leden verlieten na hun eigen presentatie de zaal.

Lijst Bart Theunissen, zonder kieslijst, wil meer inhoud, in de raad de machtspolitiek aan de kaak stellen en iets toevoegen aan de bestaande partijen. Willy Hendriks, van Team Lokaal en wethouder in Boxmeer, wil geen uitspraak doen over te behalen zetels. “Elk dorp en de stad staan bij ons centraal. Verenigingen vormen de ruggengraat van de samenleving”.
Astrid Bannink van de LPG zegt ook naar andere lokale partijen gekeken te hebben, maar dat de tijd te kort was om te beslissen met wie er samengewerkt kan worden. Ze is trots op de financiële ‘bruidsschat’ van Grave.
Ben Litjens, Keerpunt 2010, kreeg kritische vragen voorgeschoteld. Hij stelde dat het proces naar de herindeling onbeschoft was verlopen en staat voor minder ambtenaren: “Raadsleden moeten veel contact met burgers hebben”.
De fractievoorzitter van Groen Links/PVDA maakt zich zorgen over de energierekening die niet meer te betalen is: “Bij vergroening moet wel iedereen kunnen meedoen’. Leon Kamps uit Grave staat op een verkiesbare plek.
D66 verwacht zes zetels te kunnen halen en heeft opvallend veel jongeren op de lijst, maar ook Marion Wierda, nu nog raadslid in Grave.
Op de kieslijst van Liberaal Land van Cuijk staat Henny Bongers op plek 6. Zijn fractievoorzitter, Liesbeth van Heeswijk, verwoordt haar inzet als volgt: ‘Het gaat niet om de partijen, we moeten zorgen dat we met plezier met elkaar kunnen leven”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: