AERNA: Wijkaccommodatie Grave West moet er komen, maar hoe?

Motie LPG aangenomen

Door Freddy Klooté
GRAVE – De gewilde nieuwe accommodatie voor de Wijkraad Grave West/Mars/Blauwe Dorp heeft inmiddels al een uitgebreide geschiedenis achter de rug. Enkele punten uit de motie van de LPG, die donderdag na uitvoerige beraadslagingen unaniem werd aangenomen.

“Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad van Grave besloten het burgerinitiatief dat is ingediend door de Wijkraad Grave West “Behoud kantine en activiteitenveld GVV‘57” in behandeling te nemen. De wijkraad Grave west heeft de intentie te fuseren met de wijkraad Mars/Blauwe dorp. Deze wijkraad heeft de behoefte aan een laagdrempelige multifunctionele wijkaccommodatie in de wijk Grave West”.

Daarom wordt in de motie het college verzocht: “Op zo’n kort mogelijke termijn over te gaan tot het plaatsen van een prefab wijkhuis op een locatie in de wijk Grave West en de financiering hiervan voor te leggen aan de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. De wijkraad te ondersteunen met de opzet van een beheerstichting t.a.v. het beheer van een wijkhuis”.

Ook CDA, VPGrave, D66 en LLVC hadden nog een motie liggen. Daarin werd de toekomstige wijkaccommodatie , inclusief het bieden van hulp bij het oprichten van een beheerstichting, gesitueerd in het voormalig GVV-gebouw op de Bikkelkamp. Beide moties verschilden niet van de intentie, alleen de plaats van huisvesting kende twee voorkeuren.
Reden voor debat. Enkele saillante uitspraken. Astrid Bannink (LPG): “Ik ben laatst nog in de oude kantine geweest. Het stonk er, was een vieze boel. Hier kun je geen mensen in onderbrengen voor een vergadering. We doen hiermee de Wijkraad tekort”. Marion Hulsebosch: “Een prefab is op de lange termijn misschien een oplossing, maar we zitten nu al zo lang te wachten. Het gaat om een ruimte waar af en toe vergaderd kan worden. Waar af en toe een inwonersbijeenkomst kan worden gehouden. En dat kunnen we gewoon vandaag nog regelen”. Alex van Megen (CDA) vroeg zich af waarom er zo moeilijk gedaan moest worden als een groep burgers met een initiatief komt. Rob Bannink (VVD) wilde eerst het hele terrein, inclusief gebouwen opruimen, kijken of er nog grond beschikbaar moet blijven voor evenementen en eventueel een tijdelijke camperparkeerplaats. Ook wilde hij de kosten van zo’n opruiming weten. Ben Litjens (Keerpunt 2010) is vóór het neerzetten van units. “Als het plan van Keerpunt in juni was aangenomen hadden ze er al lang gestaan. Drie units van 6 bij 3 meter komt op een bedrag van € 20.000 uit”. Hennie Bongers (LLVC): “Ik zal beide moties ondersteunen. Het gaat hier om de bedoeling. Het gaat erom dat er wat komt. Er is een aantal vrijwilligers begonnen. Ik noem dat het goud van de wijk. Door alles vooruit te schuiven worden ze maar teleurgesteld. Er moet wat gebeuren aan wat voor ruimte dan ook”.
Hij kreeg steun van Astrid Bannink: “Ik ben het eens met de heer Bongers. Er moet vanavond wat gebeuren”. Ze deed als tussenvoorstel een vergaderruimte op het stadhuis. Wethouder Lemmen had inmiddels bevindingen gelezen van de ambtenaren. Bevindingen die door opeenvolgende vakanties wat later bij de raad komen: “Er is een aantal opties besproken en met de Wijkraad gedeeld. Er zijn opties afgewezen door de Wijkraad. Eigenlijk is er uitgekomen dat de Wijkraad alleen maar in het GVV-gebouw wil. Nu is dat door de ambtenaren bekeken en ook op grond van veiligheid afgewezen. Er zou minimaal voor een ton aan verbouwd moeten worden. Het gebouw is dus niet geschikt en de gemeente gaat daar ook niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Over units gesproken. De heer Litjes komt tot drie units, ik kom tot elf units. Het hockeygebouw is in betere staat, maar ook dat zou verbouwd moeten worden. Tenslotte heb ik op het gebied van de beheerstichting nog geen enkele ontwikkeling gezien”. Marion Hulsebosch: “Ik heb nog geen realistisch alternatief gehoord”. Wethouder Lemmen kwam met het feit dat door de herindeling, elk dubbeltje dat we willen besteden, goedkeuring behoeft van de Stuurgroep. We kunnen maar heel weinig meer beslissen dit jaar”. Rob Bannink stelde dat het GVV-terrein meer behelst dan een paar gebouwen. Wie moet er straks de verantwoordelijkheid dragen voor alles? De wijkraad? Wij moeten het hele complex schoon overdragen aan het Land van Cuijk”. Hennie Bongers: “Laat ons nu eens kijken wat er wél kan”.

Conclusie
Wethouder Theo Lemmen: “Beide moties vragen om een investering. Dan kom je bij de Arhi-procedure, over het herindelingsproces. En dan zijn we dit jaar niet meer klaar. Ik kan het niet anders brengen dan het is”. Ja, volgens de procedure moet je eerst je aanvraag in de Stuurgroep verdedigen”, legde burgemeester van Asseldonk uit. “Je moet als college een besluit nemen. Een lange procedure. Dan gaat het naar het Land van Cuijk, dan gaat het weer naar het college. Daarna komt het in de raad en dan gaat ook de provincie er nog iets over zeggen”. Jacques van Geest (VPGrave: “Ja, dan moeten we het als een project meenemen naar de nieuwe gemeente. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”. “U kunt het college alvast de opdracht geven, dan is het in ieder geval al aan de gang”, adviseerde de voorzitter. Marion Hulsebosch wilde het per se op deze avond geregeld hebben. Ook de raadsleden Litjes en Bongers wilden actie.

Over beide moties werd gestemd. De motie van de LPG werd met algemene stemmen aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: