Stoofbrug krijgt extra fietsbrug. Artikel 26 augustus 2018!!

GRAVERMAAT: In mijn archief vond ik dit artikel van 26 augustus 2018!!

Samenvatting voorstel.

Op 3 juli jl. heeft u besloten om het college opdracht te geven tot het verder uitwerken en het opstellen van een definitief voorstel voor:

1. Het realiseren van een verkeersverbinding over de Raam
2. Het realiseren van een fietsverbinding langs de Jan Luijkenstraat

Op basis van het rapport “ Brede Maatschappelijke voorzieningen Grave-Oost” van april 2017 en haar aanvulling van augustus 2017 is geconstateerd dat de knelpunten die benoemd zijn door de klankbordgroep verbeterd kunnen worden.

Bij deze legt het College van B&W u de meest optimale oplossing voor met betrekking tot de uitvoering van de verkeersverbinding over de Raam, zowel op verkeersveiligheid met betrekking tot fietsende schoolkinderen als op financieel niveau. De kosten voor het uitvoeren van deze maatregelen zullen worden geactiveerd uit de algemene reserves.

Voorstel besluit

In te stemmen met het activeren van een uitvoeringskrediet voor:
Het realiseren van een verkeersverbinding over de Raam, door het aanpassen van de bestaande Stoofbrug,aan de noordzijde daarvan een fietsbrug in twee richtingen te realiseren en het realiseren van een fietsverbinding langs de Jan Luijkenstraat.

Daarnaast de alternatieven te onderzoeken voor het huidig speelveldje aan de Jan Luijkenstraat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: