GRAVELaatste NieuwsVoorpagina

Spreekrecht Theo Lucassen n.a.v. Fietsbrug Stoofbrug.

GRAVERMAAAT: De vergadercyclus van de gemeenteraad is weer begonnen. Op de agenda stond o.a. Bestemmingsplan Fietsbrug. 

Geachte Raad,
Mijn naam is Theo Lucassen. Naast inwoner van Grave ben ik ook ouder van twee dochters, Noortje van 10 jaar oud en Lotte van 8 jaar oud. Mede omdat ik hun papa ben, sta ik nu voor u. Want naast vader ben ik ook voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool De Sprankel. En hier komen twee zaken samen.

Noortje en Lotte fietsen namelijk iedere dag via de Stoofbrug naar school en via dezelfde brug ook weer terug naar huis. En zoals u zult begrijpen, gezien de huidige verkeerssituatie, maak ik mij grote zorgen over hun veiligheid en dat zou niet nodig hoeven zijn.

Voordat kindcentrum De Graaf zijn deuren opende, is door ons als ouders een beroep op u als raadsleden gedaan. Wij vonden en vinden de verkeersveiligheid op een aantal plekken in de toegang naar school ver onder de maat. Naar aanleiding van onze noodkreet, onder meer tijdens een avond in het oude gebouw van De Sprankel, is door uw raad constructief meegedacht, zijn door uw raad toezeggingen gedaan en zijn enkele aanpassingen van verkeerssituaties gerealiseerd. Maar niet alles, sterker nog, de belangrijkste maatregelen zijn achterwege gelaten. En die twee zal ik nu noemen:

Eerder is door uw raad een budget ter beschikking gesteld voor de realisering van een voetgangers- en fietsersbrug over de Raam, naast de huidige Stoofbrug. Daarvoor is ook het bestemmingsplan gewijzigd. Uw raad was, met ons ouders, van mening dat de verkeersveiligheid ter plekke te wensen overlaat.

De weg is versmald en daarnaast ligt een smal fietspad. Dagelijks ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het verkeer te hard, vaak veel te hard, over de Stoofweg en de aansluitende Paringetweg rijdt. En er rijdt bovendien veel vrachtverkeer. Dat is op de huidige brug uiterst krap. Ouders kunnen niet naast hun kinderen fietsen en kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar oud moeten de weg delen met te snel rijdende auto’s en.

Het is ons niet duidelijk waarom de brug kennelijk zou zijn geschrapt uit de plannen van het college en dat uw raaddaar, op een indirecte wijze, heeft ingestemd. De suggestie dat wij de brug niet meer nodig zouden vinden, werpen wij ver van ons. De verkeerssituatie is niet gewijzigd. Wij zijn teleurgesteld in de handelswijze van het college en wij verzoeken uw raad om het college te bewegen de brug nu
daadwerkelijk te realiseren.

Ik vervolg naar ons tweede punt.

Op de Paringetweg is een vrij minimale oversteekplaats gerealiseerd. Verkeer uit de wijk daarachter én vanuit de Stoof moet daar oversteken. Bij veel fietsverkeer, zo rond kwart over 8 ’s ochtends, ontbreekt daarvoor de ruimte.

Ik roep even in herinnering de grote hoeveelheid vrachtwagens en de hoge gemiddelde snelheid van het verkeer ter plekke. Dat maakt de oversteekplaats gevaarlijk. Wat wij meerdere keren hebben gevraagd, is een veilige oversteekplek.

Wij benadrukken dat het fietsverkeer vanuit de Stoof daar niet over hoeft te
steken als de brug is gerealiseerd, maar dan nog zijn er veel kinderen die daar graag veilig willen oversteken.

Ik sta hier niet alleen namens Noortje en Lotte. Vele kinderen van basisschool De Sprankel en basisschool De Hartenaas willen graag veilig naar school. Om dit duidelijk te maken heb ik hier voor u postkaarten van deze kinderen, waar ieder kind op eigen wijze onze oproep aan u ondersteunt en bied ik u bij deze aan.

Namens de medezeggenschapsraad van de Sprankel, de medezeggenschapsraad van de Hartenaas, de beide ondernemingsraden, beide directies en het bestuur van basisschool De Sprankel en het bestuur van de Hartenaas, hartelijk dank voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *