Bestuurlijke informatiebalies COVID-19

GRAVERMAAT: In IBabs trof ik deze brief aan:

Bestemd voor colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten in Brabant-Noord

Huidige maatregelen en verwachtingen

De afgelopen weken is het aantal besmettingen flink aan het stijgen. Op 9 juli jl. heeft het kabinet daarom voor de periode 10 juli tot 13 augustus een aantal extra maatregelen afgekondigd.

Het betrof met name maatregelen voor horeca, locaties voor cultuur en sport en evenementen. Voor een volledig overzicht van de aangescherpte maatregelen zie de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-9-juli-2021-in-eenvoudige-taal

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 14 juli jl. met demissionair premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen. Het kabinet heeft daar aangegeven het vorige thuiswerkadvies “werk zoveel mogelijk thuis” weer te laten gelden. Hierover zal nog communicatie volgen. Verder wil men aan de drie basisregels een vierde toevoegen: ventilatie.

Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten, wordt zorgen voor frisse lucht de norm. De uitwerking hiervan wordt momenteel landelijk ontwikkeld. Tot slot wilt Minister de Jonge in september met een nieuwe routekaart komen. Deze moet duidelijkheid bieden over de volgende fase namelijk de
overgang van pandemie naar endemie. Voor media verslaglegging van het debat klik hier.

Huidige beeld besmettingen

Vanaf 13 juli jl. is het risiconiveau voor VR BN aangepast naar “ernstig”. In week 27 (5 juli t/m 11 juli) hebben 10.778 inwoners van de VR BN zich laten testen bij een GGD testlocatie. Dat zijn 4.339 testenmeer dan de week ervoor. In week 27 zijn in totaal 848 inwoners positief gemeld. Dat is een toename van 676 personen ten opzichte van de week daarvoor. De forse stijging is met name te zien onder 19-29 en 13-18 jarigen.

Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinatiegraad van de regio HvB is op dit moment de hoogste van Nederland namelijk 68,3% (op basis van de vaccinaties die door GGD zijn gezet). Vanaf afgelopen weekend zijn ook jongeren uit het laatste geboortejaar 2009 uitgenodigd om een afspraak te maken, daarmee zijn alle inwoners vanaf 12 jaar uitgenodigd voor een prik.

In het werkgebied GGD HvB blijven alle (8) vaccinatielocaties open tot eind augustus, langer dus dan in veel andere GGD-regio’s. Dit doen we om snelheid te houden en ook om voor de jongeren de reisafstand te beperken: we willen namelijk alle 12- tot en met 17-jarigen die dat willen hun eerste én tweede prik geven vóór de start van het nieuwe schooljaar. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst tijdens de vakantie.

Eind derde kwartaal wordt de grootschalige vaccinatiecampagne afgerond. In september sluit de GGd HvB stap voor stap 6 van de 8 locaties, omdat de massavaccinatie dan klaar is en we nog maar hele kleine aantallen prikken op locatie verwachten. De locaties Veghel en Waalwijk blijven tot het einde van het jaar beschikbaar voor ‘veegacties’ en een eventuele ‘boosterprik’ als het rijk daartoe besluit.

Vaccinatielijnen arbeidsmigranten.

Vanaf 24 juli komen er op de locaties in Waalwijk en Boxtel vaccinatielijnen voor arbeidsmigranten.
Die lijnen zijn drie weken lang open, op zaterdag en zondag van 9.00 tot 15.00 uur. We starten met de arbeidsmigranten die werken voor de grote werkgevers/uitzendbureaus want daarmee zijn al afspraken gemaakt over het vervoer naar de locaties.

Testen en Traceren

De laatste 2 weken zien we een exceptionele stijging van het aantal besmette mensen. GGD HvB verwacht de zomer veel testen i.v.m. de opkomende Delta variant, uitgaande reizigers en terugkerende reizigers. De testcapaciteit staat onder druk i.v.m. vakantieperiode, echter deze is nog beheersbaar.

Als gevolg van het loslaten van de maatregelen, hebben mensen nu veel meer nauwe contacten dan tijdens de vorige golven. Dit heeft o.a. gevolgen voor het bron- en contactonderzoek (BCO). Het BCO is afgeschaald, alleen de besmette mensen worden gebeld. Gezien de zeer hoge snelheid waarop het virus zich momenteel verspreid, bereidt de GGD zich met BCO voor op nog hogere aantallen
besmette mensen. Het kan zijn dat we middels prioritering risicogericht te werk moeten gaan. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Zodra het kan wordt de werkwijze weer opgeschaald en zullen we weer de nauwe contacten bellen en monitoren.

Zorg continuïteit

Het ROAZ Brabant is afgeschaald naar fase geel. Enige regionale coördinatie en afstemming blijft van belang om voldoende capaciteit voor Covid-19 te behouden en de opstart van de reguliere zorg in gezamenlijkheid te doen. Ondanks de flinke stijging in het aantal besmettingen, zien we geen stijging in de ziekenhuizen. Over de afgelopen twee weken zien we voor de tweede week op rij dat er geen clusters gerelateerd zijn aan de langdurige zorg (intramuraal), maatschappelijke opvang en thuiszorg.

Landelijke aanpak Corona

We moeten de komende periode waakzaam blijven. De afgelopen weken hebben laten zien dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Er kunnen nieuwe oplevingen van het virus plaatsvinden. Dit kunnen lokale oplevingen zijn, die zich ook snel over het hele land kunnen verspreiden. Hier moeten we ons goed op voorbereiden. Met een aanpak die ons in staat stelt om snel te acteren indien oplevingen zich voordoen. Daarbij is het uitgangspunt zo lokaal mogelijk ingrijpen en landelijk als dat nodig is om het virus gericht de kop in te drukken, waarbij het kabinet alles in het werk wil stellen om een (gedeeltelijke) sluiting van de samenleving te voorkomen. De aanpak bestaat uit 4 sporen: 1) monitoring, 2) testen en traceren 3) vaccineren en 4) maatregelen.

Zie de volgende link voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/07/06/kamerbrief-over-maatregelen-covid-19/kamerbrief-over-maatregelen-covid-19.pdf Het kopje “Dijkbewaking” pagina 10 gaat over de 4 bovengenoemde sporen.

Afschaling crisisbeheersing corona

Het Veiligheidsberaad heeft besloten om per 1 juli jl. af te schalen in de crisisbestrijding. Tot dan toe werd de coronacrisis bestreden vanuit een GRIP structuur (GRIP 4). Binnen onze Veiligheidsregio is voor elke dienst een contactpersoon aangewezen die als vraagbaak voor de anderen dient. Op die
manier verankeren we o.a. de snelle informatie-uitwisseling tussen diensten en houden we het contact warm met elkaar.

Het is erg belangrijk om een goede monitoring en informatievoorziening te hebben om een vinger aan de pols te kunnen houden qua ontwikkelingen en (lokale) brandhaarden. Mede door de lessen van vorige zomer is daarom besloten om zowel landelijk als regionaal prioriteit te geven aan monitoring en informatievoorziening. Op die manier kan indien nodig snel opgeschaald worden waar nodig. Hierin zal onze Veiligheidsregio een belangrijke rol spelen. Dit past ook binnen de landelijke aanpak, waarna eerder in deze brief verwezen is.

De burgemeesters van onze Veiligheidsregio worden frequent en wanneer nodig op de hoogte gesteldvan de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen.

Evenementen

Helaas heeft het kabinet op 9 juli jl. weer beperkende maatregelen aan moeten kondigen voor de horeca en evenementensector i.v.m. het snel oplopende aantal bestemmingen. Zo is de placeer verplichting weer terug en is Testen voor Toegang voor de horeca stop gezet. De maatregelen gelden t/m 13 augustus. Nog onbekend is welke richting het daarna opgaat. Zeker voor evenementen is deze onduidelijkheid lastig i.v.m. voorbereidingstijd.

Het kabinet heeft aanvullende steun voor de evenementensector (en poppodia) aangekondigd:

De al bestaande garantieregeling wordt tijdelijk t/m 3 september uitgebreid. Van de
evenementen die onder deze regeling vallen worden 100% van de subsidiabele gemaakte kosten vergoed i.p.v. de eerdere 80%.

Daarnaast is voor de evenementen die buiten de garantieregeling vallen ook een
tegemoetkoming in het leven geroepen. Verkend wordt of de gemeenten een rol krijgen in de beoordeling en uitkering van aanvragen.

Meer over deze aanvullende steunpakketten is te lezen in deze kamerbrief:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/14/kamerbrief-over-aanvullende-steun-voor-evenementen

Herstel en perspectief voor jongeren

Omdat de coronacrisis de levens van jongeren sterk heeft ontregeld heeft het kabinet een agenda opgesteld gericht op het herstellen van de situatie van jongeren na de crisis en op het bieden van perspectief voor de toekomst. Klik hier voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/02/kabinet-presenteert-agenda-voor-herstel-en-
perspectief-jongeren-na-corona

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: