Geen toestemming voetveerdienst Grave en het Kroonwerk.

GRAVERMAAT: In IBabs trof ik een raadsinformatiebrief aan over een onderwerp van de motiemarkt van september 2019!!!

Inleiding 

Tijdens de motiemarkt van de raad in september 2019 is het idee voor het laten varen van twee veerpontjes op de Maas besproken en gehonoreerd met een bedrag van € 2500. Op 6 oktober 2020 is een motie over het realiseren van voetveerdiensten ingediend.

Inmiddels heeft de initiatiefnemer de projectgroep Drijfveer opgericht en vergunningen aangevraagd bij Rijkswaterstaat.

Duidelijk is geworden dat laatstgenoemde organisatie geen vergunning wil verstrekken voor een veerverbinding tussen Grave en het Kroonwerk. Over de verbinding Overasselt – Gassel/Linden loopt nog overleg. Drie gemeenten zijn hierbij in beeld want de afmeerlocatie aan de Brabantse kant bevindt zich op grondgebied van de huidige gemeente Cuijk.

Verzoek

De initiatiefnemer heeft de oevergemeenten namens de projectgroep Drijfveer om ondersteuning verzocht van zijn plan voor een veerverbinding tussen Overasselt en Linden/Gassel. Zijn voornemen is om zo mogelijk nog in de zomer van 2021 met de veerdienst voor fietsers en wandelaars te starten.

Daarnaast is zijn plan om vanuit het centrum van Grave waterexcursies voor toeristen en recreanten te gaan organiseren.

Besluit

Wij zijn net als u enthousiast over het plan voor de veerpont. Ook het idee om waterexcursies te gaan organiseren vanuit het centrum van Grave ondersteunen we vanuit het oogpunt van het bevorderen van het toerisme.

Indachtig uw motie hebben wij dan ook besloten om een intentieverklaring af te geven voor de veerverbinding.

Daarnaast faciliteren we het pontje met recreatief meubilair, opname in het wandel- en
fietsknooppunten netwerk en promotie. Voor de waterexcursies verlenen we een vergunning voor op- enafstappen aan de loswal t/m eind oktober 2021 waarna in de maanden erna wordt geëvalueerd.

Tevens wordt een ligplaats voor de boot van de excursies in de Oude Haven mogelijk gemaakt tot eind oktober. Het is aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk om te kijken of hier volgend jaar een vervolg op komt.

Wij ondersteunen graag deze uitbreiding van het toeristisch-recreatieve aanbod in onze gemeente.

Laten we hopen dat deze initiatieven snel tot ontwikkeling kunnen komen, in de verwachting dat iedereen komende zomer weer volop kan genieten van de recreatieve mogelijkheden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

B.H.G. Bouwman
Loco-secretaris

drs. A.S.F. van Asseldonk
burgemeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: