Grave blijft deelnemer van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

GRAVERMAAT: In december 2020 besloot Grave nog om uit dit samenwerkingsverband te stappen.

Nu  schrijft het college een brief dat dit besluit wordt teruggedraaid.

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
t.a.v. J.G.M. van den Boogaart
Postbus 7
5361EC Grave
Geachte heer van den Boogaart,

Op 23 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de instemming van de raad van Grave en het daarop volgende collegebesluit om per 1 januari 2022 uit te treden uit de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Naar aanleiding van het recente besluit op 6 april 2021 van de gemeenteraad van Grave om naar aanleiding van de inwonersraadpleging per 1 januari 2022 aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk, hebben wij ons op dit eerdere besluit opnieuw beraden.

Nu ook de 4 gemeenteraden van de toekomstige gemeente Land van Cuijk op 7 april jl. Grave welkom hebben geheten in het proces van de herindeling, hebben wij in onze vergadering van 20 april 2020 besloten terug te komen op het eerdere besluit hetgeen inhoudt dat Grave deelnemer wenst te blijven van de GR.

Hierbij hebben wij de inhoud in acht genomen van het recente gesprek tussen u en wethouder Th. Lemmen, dat een besluit af te zien van het voornemen om uit te treden voorkomt dat er tussen de GR en Grave verrekeningen moeten plaatsvinden.

Belangrijke overweging is hierbij geweest dat gezien de nieuw ontstane bestuurlijke situatie, de afvalinzameling in de gemeente Land van Cuijk vanuit een organisatie kan worden gerealiseerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

Th.M.M. Hoex MMO
secretaris

drs. A.S.F. van Asseldonk
burgemeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: