Louis Sparidans: Reactie op advertentie van Ben Litjens.

GRAVERMAAT: In de ARENA hebben Ben/Jan Litjens een pagina groot artikel geplaatst onder de kop:

Wat is er toch gaande in de gemeente Grave?

Door op de onderstaande pagina-afdruk te klikken krijgt u een beeldvullende afbeelding.

Ben verwijt me ook dat ik geen hoor – en wederhoor pleeg.

Na de abrupte breuk als voorzitter van Keerpunt 2010 met de partij en fractievoorzitter Ben Litjens na het indienen van een motie die tot dit vreemde inwonersraadpleging, heeft geleid waarvan ik de inhoud niet kende, ben ik als Graafse tegellichter verder gegaan.

Aan een jarenlange samenwerking met Ben kwam door zijn verborgen agenda een jammerlijk einde. 

Ik ben een groot voorstander van aansluiting bij het Land van Cuijk en dat draag ik ook uit.

De Graafse coalitie gaat gebukt onder de Anja Henisch/LPG doctrine die ten doel heeft Grave tot in lengte van jaren zelfstandig te houden.

En Ben schoof als gedoogpartner aan bij de nieuwe coalitie, hetgeen me tot op de dag van vandaag enorm verbaast.

En ook werd er voor en door hem een positief principebesluit genomen om zijn bedrijf opnieuw in te richten.

Het werd tijd en hopenlijk komen er geen nieuwe beren op de weg.

Ben legt niet meer het accent op de bewonerspeiling en zei steeds dat hij de uitslag zou respecteren.

Nu kiest en draagt hij stellig de kant van Grave zelfstandig uit. 

Louis Sparidans reageert op de brief van Ben


Reactie op advertentie van Ben Litjens

Waarde Ben.

Laat ik voorop stellen dat ik met veel interesse van je paginagrote advertentie in de Arena van afgelopen weekend kennis heb genomen. Het is je goed recht en het zij je gegund.

Ik begrijp je ook. Je voelt je duidelijk ‘in het kruis getast’, zoals wij dat vroeger zeiden en laat dat ook overduidelijk blijken. Toch wil ik nog een paar opmerkingen aan je voorleggen, in de hoop dat je er ook op zult reageren.

Misschien ben je té goedgelovig. En heb je plotseling téveel vertrouwen gekregen in je partners bij de LPG. Zij beschuldigen namelijk eveneens de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk van onbetrouwbaarheid.

Niets is minder waar en dat weet wethouder Anja maar al te goed.

Er was namelijk helemaal géén overeenkomst over de voorgestelde bezuiniging door Grave voor een bedrag van driekwart miljoen, weet ik uit een vertrouwde  bron.

Het is dan ook geen fair-play van Grave om de schuld bij de andere partij te leggen. Zo raak je steeds verder van huis en maak je het de aangewezen bemiddelaar steeds moeilijker. Hij zal ook rekening moeten houden met de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, die opriep om Grave te helpen uit het slop te geraken.

De LPG gaat zelfs nog verder en noemt een en ander ‘geen toeval meer’. Een complot dan?

Je schrijft voorts dat opposanten van je ‘Grave stuk willen maken’. Het zijn jouw woorden!

Hierin voel ik ook mijzelf aangesproken.

Beste Ben, je weet zelf maar al te goed: ik heb alleen maar het beste voor met Grave, óók met het belang van alle inwoners! Ik ben er oprecht van overtuigd dat een betere toekomst voor Grave gelegen is in het meedoen aan een fusie. En ik onderbouw dat standpunt steeds opnieuw.

Tot slot wijs ik nog op de bijna-verdubbeling van de kosten van CGM in zeven jaar tijds, zoals je schrijft. Het is helaas helemaal waar. Maar ben je vergeten dat onze eigen burgemeester, Lex Roolvink, samen met de twee andere burgemeesters van Cuijk en Mill, periodiek wisselend voorzitter van CGM was.

Hij zat er dus met zijn neus bovenop maar vond de kostenstijgingen gedurende  al die jaren kennelijk prima. En nu maar weer de schuld bij de ander zoeken. Dat is niet netjes, Ben!

Louis Sparidans 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: