GA MEE MET LvC, STEM NEE!

GRAVERMAAT: De gezamenlijke oppositiepartijen hebben hun krachten gebundeld in de actie GA MEE MET LvC, STAM NEE! Op bovenstaande foto trokken ze gezamenlijk de rode kaart tegen de voorliggende begroting.

Ook de provincie keurde die begroting af; waarvan de LPG de andere gemeenten de schuld gaf. 

Hieronder enkele uitingen van CDA, D’66, VPGrave en Liberaal Land van Cuijk. 

 

Wij zijn aanbeland bij reden 18.

De Gelderlander had gister een artikel over herindeling. “Laten we de gemeentelijke belastingen eens bekijken. En het kleine Grave vergelijken met het grote Boxmeer. In Grave betaalt een gezin van vier personen met een koophuis met een waarde van 250.000 euro per jaar 864 euro aan onroerende zaakbelasting (OZB), afval- en stoffenheffing en rioolheffing. In Boxmeer is dat 769 euro. Een verschil van 95 euro. En in dit voorbeeld is een voorgenomen belastingverhoging voor de huizenbezitter in Grave niet eens meegenomen.”

In de plannen van het zelfstandigheid college van B&W van Grave stijgt de OZB-belasting in 2022 19,3% (exclusief inflatie, want dat moet er nog bij) en in 2023 nog eens 11,3% (exclusief inflatie, want dat moet er nog bij). Een ander financieel voordeel is dat de gemeente Land van Cuijk géén hondenbelasting heft zoals Grave dat wel doet.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 19 is geboren!

De Gelderlander pakt vandaag uit met een artikel over herindeling. “Een kleinere gemeente heeft betere politici. Voorstanders van een zelfstandige gemeente zeggen vast ja. Maar het klinkt tegenstrijdig. Het is logisch dat Brazilië en Duitsland vaker wereldkampioen voetbal zijn geworden dan Nederland, simpelweg omdat de keuze uit talentvolle voetballers daar groter is. Als je dat doortrekt naar de politiek, wonen er in het Land van Cuijk meer politici die de kwaliteitstoets kunnen doorstaan dan in Grave. De keuze is dus groter. Van dat constante onderlinge geruzie zonder eind tussen de Graafse politici ben je na een herindeling dan ook in één klap af.”

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: stem NEE! Ga mee met LvC!

Reden 20: Soms hoor of lees je wel eens opmerkingen dat door een herindeling de identiteit van Grave verloren gaat.

Waarom bang zijn voor een gemeentebestuur buiten de vestingmuren? De mensen máken de gemeenschap, niet een stadhuis. Professor Marcel Boogers, hoogleraar regionale samenwerking, zegt daarover: “Neem Rosmalen. Dat is, ondanks dat het nu bij Den Bosch hoort, nog steeds Rosmalen.”

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: stem NEE! Ga mee met LvC!

Reden 21:

In het Land van Cuijk geeft men meer uit aan sport, cultuur en recreatie per inwoner dan in de gemeente Grave. Onze lokale verenigingen, stichtingen en organisaties hangen bovendien allerlei subsidie kortingen boven het hoofd. De Graafse gemeenteraad besluit daar 9 maart over. Maar het aparte daarbij is dat het College van B&W géén gesprek is aangegaan met de betrokken partijen, maar de bezuinigingen direct naar de raad stuurde. Onze lokale organisaties krijgen na 9 maart een brief met aankondiging van de bezuiniging waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid van een bezwaarprocedure. Communicatie anno 2021 in de gemeente Grave. Dat vinden wij dan weer niet sportief! Toen tijdens de auditcommissie van 2 maart kritiek werd gegeven meldde een wethouder zich ter vergadering spontaan ‘ziek’. Geen zin in discussie?

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Anne-Miek Verpalen is de weduwe van Cees Verpalen, die de oprichter van de Graafse VVD was. Zij volgt de inbreng van de Graafse VVD-fractie kritisch en klimt geregeld in de pen.
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/ingezonden-exit-vvd-grave

“Van de VVD mag verwacht worden dat zij staat voor een gedegen financieel beleid. Maar de VVD is steeds meegegaan in het rampzalige beleid van de LPG waardoor Grave nu flink in de schulden zit en onder toezicht staat van de provincie. Ook het streven naar een zelfstandig Grave mag je de VVD fors aanrekenen. Grave heeft zich de afgelopen jaren steeds meer geïsoleerd met als uitkomst dat het Land van Cuijk zich van Grave afkeert.”

Anne-Miek wil graag dat Grave, Escharen, Gassel en Velp aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarom stemt zij NEE! Stem ook NEE op 15/16/17 maart bij de opiniepeiling en zorg daarmee dat de gemeente Grave meedoet met Land van Cuijk!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: