Nog meer redenen om “NEE” te stemmen: 47, 46, 45, 44, 43.

GraverMaat: Op de facebookpagina NEE! Ga mee met LVC! Verschijnen regelmatig redenen om NEE te stemmen op de vraag van de burgerpeiling of Grave zelfstandig moet blijven of zich aan moet sluiten bij het Land van Cuijk i.o.

Reden 43: Geen eigen ambtenaren…Geen geld….Waarom dan zelfstandig??

We zijn alweer aangekomen bij reden 43.

Op dit moment werkt de gemeente Grave ambtelijk samen met de gemeente Cuijk en de gemeente Mill & Sint Hubert, de CGM-organisatie. In het bestuur van de CGM-organisatie neemt de burgemeester van Grave zitting en heeft daarin zeggenschap met één stem, net als de burgemeesters van Cuijk en Mill & Sint Hubert met ieder één stem. Maar de CGM-organisatie komt ten einde door de herindeling. Vanaf 2022 zal Grave de ambtenaren gaan inhuren via een overeenkomst met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Geen eigen ambtenaren, we kopen ze in… dus waarom gummen we die bestuurlijke zelfstandigheid dan niet meteen uit?

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 44: Meepraten en meebeslissen over leefbaarheid. 

De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt een stuk groter. Daar is de nieuwe gemeente zich van bewust. “We willen bereiken dat inwoners ook in de nieuwe gemeente iets te zeggen hebben over hun directe leefomgeving: hun straat, buurt, wijk of dorp.”

Land van Cuijk heeft daarom de laatste maanden een enquête gehouden over hoe inwoners denken over het betrekken van het dorp of straat bij het bouwen aan de nieuwe gemeente. Maar liefst ruim 2.000 inwoners hebben hieraan meegedaan. De gemeente gaat met deze input aan de slag. Dit voorbeeld toont aan dat herindelen een stimulans kan zijn voor kernenbeleid en het faciliteren van democratie van onderop. Reden 44 staat!
Meer lezen? https://gemeentelandvancuijk.nl/

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 45: Schuldenberg wordt steeds groter.

Dat de gemeente Grave in een lastig financieel pakket zit, is geen nieuws. Om de gaten te dichten bezuinigt het college van B&W zelfs op abonnementen en lidmaatschappen van henzelf. Dat is toch een teken aan de wand? Erger kan het toch bijna niet? Door de jaren is de schuldenberg alleen maar toegenomen. Het houdt een keer op, ook de creditcard is niet eindeloos in te zetten.

Schulden van de gemeente Grave:
Totale schulden volgens jaarrekening 2015: 17.287.000 euro
Totale schulden volgens jaarrekening 2016: 20.093.000 euro
Totale schulden volgens jaarrekening 2017: 21.319.000 euro
Totale schulden volgens jaarrekening 2018: 20.838.000 euro
Totale schulden volgens jaarrekening 2019: 26.219.000 euro
Totale schulden volgens begroting 2020: 31.659.000 euro
Totale schulden volgens begroting 2021: 39.200.000 euro

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 46 om ‘NEE’ te stemmen: Geen politiek gezeur meer! Hup erbij!

Al jarenlang is er een patstelling binnen de Graafse gemeenteraad over het wel of niet herindelen met het Land van Cuijk. De politieke verhoudingen zijn mede hierdoor ernstig verstoord en het aantal ingezonden artikelen na politieke conflicten is niet meer bij te houden. Bij de vorige opiniepeiling in 2018 lieten al 6 op de 10 kiezers weten niet voor zelfstandigheid te willen gaan. Maar ze durfden niet… Op 17 maart a.s. hebben alle inwoners dé kans om duidelijk van zich te laten horen: Grave, Escharen, Gassel en Velp hóren bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Reden 47 om ‘NEE’ te stemmen: Tegengaan van bestuurlijke drukte!

Het is bestuurlijk best druk in de regio. De 5 gemeenten in het Land van Cuijk hebben op dit moment gezamenlijk 5 burgemeesters, 15 wethouders, 5 gemeentesecretarissen en 85 raadsleden rondlopen. Bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk inclusief Grave wordt dit teruggebracht tot 1 burgemeester, maximaal 9 voltijds- en deeltijd wethouders, 1 gemeentesecretaris en 37 raadsleden. Een nieuwe gemeenteraad… gelet op de ervaringen en verhoudingen in de Graafse gemeenteraad zou dat een nieuwe frisse start betekenen. ❤️

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: