ARENA: Gemeente en stichting Kunst in ‘t Kerkje weer met elkaar in gesprek

GraverMaat: Goed nieuws in de ARENA over het kunstkerkje.
VELP – Maandag 1 februari nam wethouder Theo Lemmen van Grave in besloten setting een petitie in ontvangst van de nieuwe voorzitter van de Stichting Kunst in ’t Kerkje, Marion Hulsebosch. Daarmee werd een punt gezet achter een verschil van inzicht over het gebruik van ’t Kerkje. “Goed dat we weer met elkaar in gesprek zijn”, geeft wethouder Theo Lemmen aan.

‘t Kerkje in Velp – officieel ‘Vincentiuskerkje’ – stamt uit de 12e eeuw. In de jaren ’70 raakte het gebouw definitief buiten gebruik als kerk. Het werd toen in gebruik gegeven aan de Stichting Kunst in ’t Kerkje (KihK). Op papier werd echter niets geregeld, daar is althans niets van teruggevonden. Sinds die tijd heeft ‘t Kerkje wel grote bekendheid gekregen als een sfeervolle ruimte voor kunstexposities. Ook werden er dankzij de goede akoestiek muziekuitvoeringen gegeven.

‘Stapvoets verblijven’
’t Kerkje is niet alleen zeer geschikt voor exposities en concerten, het is ook nog eens bijzonder fraai gelegen. Samen met twee naastgelegen kloosters, maakt ’t Kerkje onderdeel uit van de zogenoemde drie-eenheid, cultuurhistorisch gezien een icoon van Brabant omdat hier drie belangrijke periodes in de religieuze geschiedenis worden vertegenwoordigd: het Middeleeuwse Vincentiuskerkje (10e en 12e eeuw), het Emmausklooster uit de refugieperiode (17e en 18e eeuw) en het Redemptoristinnenklooster uit de periode van het rijke Roomse leven (19e–20e eeuw). De religieuze gebouwen uit deze drie tijdlagen vormen met elkaar in het verder overwegend lege landschap een unieke locatie. Om de drie gebouwen voor de toekomst te behouden is samen met onder andere de provincie en de eigenaar van de twee naastgelegen kloosters een ontwikkelvisie opgezet. Deze ontwikkelvisie, ‘Stapvoets verblijven’, voorziet in een herbestemming van de twee kloosters waarbij voor ‘t Kerkje de rol van ontmoetingsruimte, een soort ‘huiskamerfunctie’, is voorzien. ’t Kerkje zal daarmee breder ingezet worden voor verschillende activiteiten.

Petitie
Om de bijna raadsbreed aangenomen ontwikkelvisie ‘Stapvoets verblijven’ uit te voeren wilde de gemeente Grave nadere afspraken maken over het gebruik van ’t Kerkje. KihK voelde zich echter bedreigd in haar voortbestaan en wilde aan het breder inzetten van ’t Kerkje niet meewerken. De zaak escaleerde en leidde tot een dieptepunt toen de toenmalige voorzitter tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan ’t Kerkje onaangekondigd ‘inbrak’ om wethouder Lemmen de petitie ‘Behoud van kunst in het kerkje” te overhandigen. Lemmen weigerde. Een gepland rondetafelgesprek, waarin de toekomst van ’t Kerkje zou worden besproken, werd afgelast. Eerder al was besloten om aan KihK mede te delen ’t Kerkje per 1 februari 2021 te verlaten.

Inmiddels lijkt de lucht weer wat geklaard en heeft wethouder Lemmen, buiten het oog van derden, de petitie alsnog in ontvangst genomen uit handen van de inmiddels nieuwe voorzitter Marion Hulsebosch, tevens raadslid van de fractie VPGrave. Wat betreft de opvattingen over ’t Kerkje is er geen afstand meer want beide partijen zijn blij dat er weer ruimte is om verder te kijken. Wethouder Lemmen: “Goed dat we weer met elkaar in gesprek zijn. Het is nooit de bedoeling geweest om KihK buiten spel te zetten. Sterker nog, de ontwikkelvisie ‘Stapvoets verblijven’ biedt nadrukkelijk een rol voor KihK. Maar er moeten wel afspraken worden gemaakt. Ik ga ervan uit dat bezoekers binnen niet al te lange tijd weer kunnen genieten van exposities en concerten”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: