GA MEE MET LvC plaatste weer enkele redenen om voor herindelen te kiezen.

GRAVERMAAT: GA MEE MET LvC plaatste weer enkele redenen om te kiezen voor het Land van Cuijk. 

Reden 31: De nieuwe gemeente Land van Cuijk is gelegen aan de Noordoostgrens van Brabant en herbergt een grote diversiteit aan economische activiteiten in onder andere food, agri en toerisme. ZZP’ers, mkb’s en grote bedrijven zoals Danone, MSD, Marel, Nutreco en Hendriks Genetics. Deze bedrijven zijn gevestigd in de kernen en op belangrijke bedrijventerreinen. De nieuwe gemeente gaat zich nog sterker positioneren als samenwerkingspartner met andere economische hotspots om te komen tot een toekomstbestendige economie. Bewust kiest de nieuwe gemeente om economische activiteiten aan te jagen. Daar kunnen wij als Grave, Escharen, Gassel en Velp op meeliften, zeker als je weet dat wij momenteel op een aantal economische indicatoren achterblijven.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

 

Reden 33: Als we de gemeente Grave vergelijken met de andere gemeenten in het Land van Cuijk, dan lopen we achter bij de realisatie van woningbouw. Land van Cuijk gaat inzetten op betaalbare woningen en bouwen in élke woonkern.

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!


Ons sociale, economische, recreatieve en digitale leven stopt niet bij de gemeentegrens van Grave. De uitdagingen van onze tijd (zoals economie, duurzaamheid, ruimtelijke ordening) worden complexer en stijgen boven het lokale uit. Waarom dan vasthouden aan de vesting gedachte dat alles buiten de ‘stadsmuren’ buitengesloten moet worden? Wordt het geen tijd om groots te dromen én door te pakken met het Land van Cuijk? De problemen van deze tijd vragen om bestuurskracht én financiële slagkracht. Zullen we stoppen met het huidige gerommel in de marge? Als onze bestuurders niet eens in staat zijn om geld te vinden voor Bibliotheek op School voor 2022… hoe moet dat dan met andere grote onderwerpen in een zelfstandige gemeente?

Op de vraag ‘Bent u voor behoud van de gemeente Grave?’ zeggen wij: NEE! Ga mee met LvC!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: