Louis Sparidans reageert op vertrek burgemeester Lex Roolvink en het onder curatele stellen door de provincie van Grave.

GraverMaat: Louis Sparidans stuurde drie bijdragen waarin hij reageert op de actualiteit.

1. Grave staat aan de top.

2. Ondanks alle leugens…

3. Lex Roolvink vertrekt.

De Graafse criticaster reageert op het besluit om Grave onder curatele te stellen.

De LPG schetste een heel ander beeld; zelfs recent nog toen de brief van de provincie in huis was!!

Hij reageert ook op het vertrek van burgemeester Lex Roolvink door een persoonlijke ervaring te delen. 

Grave staat aan de top.

Grave staat in de provincie Noord-Brabant op een eerste plaats! Van de 64 gemeenten die onze provincie telt staat Grave dit jaar bovenaan.  En nog wel als énige in onze provincie!

Normaal gesproken zou je zeggen ‘dat is wel een feestje waard’.

Ook landelijk gezien staan ze van de 355 gemeenten die ons land telt in de top-twaalf.

Hoe hebben ze het zóver kunnen schoppen? Ja, als je maar goed je best doet, dankzij de Lokale Partij Grave (LPG), de kleine Graafse VVD en Ben Litjens van Keerpunt 2010.

Ze hebben namelijk bereikt dat ze dit jaar als enige gemeente in onze provincie ONDER CURATELE staan. Dankzij een jarenlang financieel WANBELEID.

Vorig jaar zwaaide de Provincie al met een rode kaart, maar dit jaar hebben ze ‘m écht ‘verdiend’. De Provincie windt er geen doekjes om en schrijft letterlijk in haar brief van 21 december jl. Uw gemeente krijgt de kleur ‘rood’ op de kaart, die wij in april 2021 op onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen publiceren.

In plaats van een feestje wilden de drie eerder genoemde partijen dinsdagavond er niet eens over praten, tijdens een gemeenteraadsvergadering. Eigenlijk vinden ze dat niemand het mag weten, laat staan, dankzij hen, hoever het zo kon komen.

Zij beweren immers toch dat ze altijd alles doen in het belang van alle inwoners van Grave.

Nou, reken er maar op:  de gemeentelijke belastingen gaan omhoog en er zal nog meer moeten worden bezuinigd. Maak je borst maar nat.

Bestuurlijk was Grave al een rommeltje, maar nu is het nog erger. De burgemeester geeft er al de brui aan. Wie volgt?

Louis Sparidans

Ondanks alle leugens …..

Ondanks alle leugens van de LPG (Lokale Partij Grave) in de afgelopen jaren, inhoudende dat Grave er financieel zo goed voorstaat, blijkt nu de échte waarheid. Ook de fractieleidster van de LPG in de gemeenteraad, mevrouw Astrid Bannink, schroomde in het geheel niet om ruim een week geleden nog, dat liegen nog eens extra te bevestigen, in een paginagroot stuk in de Arena van 26 december 2020.

Letterlijk loog ze daarin opnieuw met de opmerking: “de financiële situatie is gezond”.

Maar vijf dagen daarvoor, in een brief gedateerd 21 december 2020, liet de Provincie Noord-Brabant al aan de Raad weten, dat Grave met ingang van 1 januari 2021 onder curatele staat. Dat betekent dat je bijna bankroet bent en met ingang van dit jaar voor elke uitgave vooraf toestemming moet vragen aan de Provincie.

Er zijn 64 gemeenten in onze provincie en Grave is daarvan de enige gemeente die dit jaar concreet onder curatele staat. Met een andere gemeente, Bergen op Zoom, is de Provincie nog in overleg. Dat zijn de feiten.

Dat liegen van de LPG heeft jarenlang geduurd, ondanks alle waarschuwingen die haar keer op keer bereikten, ook via deze site. Natuurlijk wist de LPG dat zelf ook, maar ze bleven maar doorgaan, want ze wilden zelfstandig blijven, ook al zouden ze dat alleen maar kunnen bereiken met leugen en bedrog.

Zelfs de meest fervente aanhangers van de LPG moeten nu toch eindelijk de ogen open gaan.

Maar vergeet niet, ook de Graafse VVD onder leiding van de broer van Astrid, de heer Rob Bannink, loog eveneens jarenlang met de LPG mee. Zelfs Ben Litjens van Keerpunt 2010 geloofde er in. Op 17 maart a.s. vragen ze u om in te stemmen met een zogenaamd zelfstandige gemeente Grave. U weet nu wat u te doen staat:  Opheffen die hele boel !

Louis Sparidans

Lex Roolvink vertrekt

Laat ik eerlijk zijn. Het komt voor mij niet onverwacht. Al tijdens een eerste kennismaking met hem, als ik me niet vergis in het najaar van 2013, vroeg ik hem hoe hij aankeek tegen de bestuurlijke toekomst van Grave. Zijn antwoord was resoluut:

“Het is onvermijdelijk dat Grave op termijn zal moeten fuseren. Grave is als bestuurlijke eenheid te klein om zelfstandig te blijven”.

Het was een langdurig en bovenal aangenaam gesprek, grotendeels onder vier ogen, reden dat ik nu pas vind dat ik er letterlijk uit mag citeren. Ik dacht oprecht: ‘daar hebben we unnegoeie aan’.

Ik sprak ook wel eens raadsleden uit de omliggende plaatsen, o.a. uit Cuijk en Sint Anthonis. Zij beaamden dat hun burgemeesters er precies hetzelfde over dachten. Er bleek één verschil: zij spraken die mening ook uit tijdens gemeenteraadsvergaderingen.

Nu, ruim zeven jaar later, zijn de relaties tussen Grave en het Land van Cuijk behoorlijk verstoord, lees er de briefwisseling van de laatste tijd maar op na.

Grave zit financieel gezien praktisch op zwart zaad, de Provincie neemt waarschijnlijk gedeeltelijk het roer over, de gemeentelijke belastingen zullen de komende jaren fors omhoog moeten en er dreigt een claim van de failliete scheepswerf van vele miljoenen, omdat Grave daarin niet goed heeft gehandeld.

Het zijn geen prettige vooruitzichten. Lex Roolvink had in 2013 een heldere kijk op de zaken.

Laten we bij gelegenheid van zijn afscheid, tijdens de aanstaande opiniepeiling op 17 maart, de zelfstandigheid van Grave maar opheffen!

Ik denk dat we hem daarmee een plezier zullen doen.

Louis Sparidans

Een gedachte over “Louis Sparidans reageert op vertrek burgemeester Lex Roolvink en het onder curatele stellen door de provincie van Grave.

  • 5 januari 2021 om 23:53
    Permalink

    ik hoop van harte dat de waarheid over het gebied wisseveld nu eens boven water komt. De verantwoordelijke hebben zich met grote waarschijnlijkheid zichzelf met een grote bonus voorzien, door met voorkennis het gebied op te kopen. En dat is een strafbaar feit. Dus als dit waar is zal dit geld weer te goede moeten komen aan de gemeenschap. I.p.v. dat de bevolking dit prijskaartje alweer moeten betalen.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: