CDA: De puinhopen van de LPG.

GraverMaat: In de ARENA trof ik deze bijdrage aan van Roland Eijbersen van het CDA.

Door Roland Eijbersen van CDA Grave

Het verlaten van de raadsvergadering door de oppositie is een nieuw dieptepunt in de bestuurlijke crisis in Grave. De Lokale Partij Grave zat niet te wachten op een belangrijk debat over het provinciale financiële toezicht en het bespreken van de perikelen rondom de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Bizar! De LPG is overigens zélf Grave in de afgrond aan het helpen.

Financiën zijn gatenkaas

De gemeentelijke begroting is gatenkaas. De prognoses van jaarlijkse tekorten zijn zwaar negatief. Het college kwam met een omvangrijk bezuinigingspakket. Schrappen van subsidies (min 30%) en zorg (minus 250.000 euro per jaar) vanaf 2022, bij dienstverlening jaarlijks 750.000 euro eraf. Ook de OZB moet extra omhoog. Deze genoemde bezuinigingen kennen vreemd genoeg géén onderbouwing, het ‘wie’ en ‘wat’ blijven onduidelijk. De LPG-fractie bleef muisstil bij al dit onheil. Op initiatief van het CDA kwamen er voorstellen om deze ongedekte maatregelen uit de begroting te halen. Deze werden weggestemd door LPG/VVD en Ben Litjens. Met hún steun kan deze slechte begroting naar de onafhankelijke toezichthouder de provincie.

Op 10 december worden alle raadsleden opgetrommeld. Er hangt een crisissfeer. De provincie was van plan het traject van preventief toezicht in gang te zetten. Het stadsbestuur krijgt nog tijd om orde op zaken te stellen. Op 15 december moet een herstelpakket worden afgetikt. Er rest niet veel meer dan de OZB te verhogen (vanaf 2023 19% erbij). In het debat breng ik ook in dat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan inzake de scheepswerf. Wees transparant in risico’s die de gemeente loopt en kwantificeer deze naar geld, wat tot op heden niet gebeurd is. Welk bedrag? Tussen de 2 miljoen (wat de gemeente zegt) en de 10 miljoen euro (wat de ervaren curator zegt). Ook hiervoor géén steun van de coalitie.

Burenruzie over ambtenaren
Als je als muis ruzie gaat zoeken met een olifant, zorg dan tenminste dat je jouw huiswerk gedaan hebt. De briefwisseling tussen Grave en Land van Cuijk over de bezuinigingen op ambtenaren is een burenruzie. Wethouder Henisch zoekt 750.000 euro, maar moet aangeven welke taken en uren ze niet meer wil. Het eerste briefje van Grave was 8 regels inhoud, het tweede briefje had meer tekst en een lijstje aan totale uren, maar geen concrete taken. Geen wonder dat de Stuurgroep LvC terugschrijft: “Wij betreuren het dat er door u geen gebruik is gemaakt van de aangeboden ambtelijke ondersteuning en overleg op dit onderwerp.” Onlangs liet de Stuurgroep – in de derde reactie aan Grave – weten dat wat onderbouwd was aan Graafse bezuinigingen niet 750.000 euro bedraagt, maar in realiteit slechts 127.000 euro is. Wat een blamage en weer een tik op de neus van dit college. Wethouder Henisch gromt met juridische stappen, het is wachten op de ‘Rijdende Rechter’.

Brief provincie is kwestie van begrijpend lezen
Op 21 december zet de provincie in een brief het voornemen om Grave onder toezicht te stellen om in een definitief besluit. Het pakket van 15 december was onvoldoende. Wie alleen afgaat op de propaganda van de LPG, denkt onterecht (!) dat dit alleen maar komt doordat de Stuurgroep LvC de handtekening niet onder de DVO wil zetten. Dat is niet waar. Er rammelt van alles in de begroting van Grave.

De provincie schrijft inderdaad dat de onderbouwing van de bezuiniging DVO onvoldoende reëel is, zoals ook de bezuiniging op zorg en dat er nog te realiseren kapitaallasten zijn (zoals bij Sportpark Kranenhof) die onvolledig zijn opgenomen. De bezuiniging op groen onderhoud sluit niet meer aan bij de kwaliteitseisen die de gemeente zélf hanteert. Loonstijgingen en inflatie zijn in de ramingen niet meegenomen. De vermogenspositie neemt af doordat we in 2021 bijna 1 miljoen uit de algemene reserve halen. De risico’s die de gemeente loopt, zijn niet allemaal gekwantificeerd. Euhm… volgens mij punten die de oppositie inbracht!

Wie zat er aan de knoppen?
Ondertussen zitten we met de puinhopen. Met dank aan de LPG die werkelijk zélf met alle vingers aan de knoppen zat. Een LPG-wethouder (Busser) die de allerslechtste begroting ooit – trots! – met de provincie deelt. Een LPG-wethouder (Henisch) die ruzie maakt met de buren over de ambtenaren. De LPG-fractie, getalsmatig sterkste kracht, die géén kritiek heeft op het handelen van zijn wethouders, niet wil luisteren naar tegengeluiden en een debat blokkeert omdat het niet uitkomt. Een LPG die zegt dat we financieel gezond zijn, terwijl de provincie in 2021 Grave als enige van alle 61 Brabantse gemeenten feitelijk onder financiële curatele plaatst. Plus een bestuurscultuur die verziekt is en een burgemeester die zijn vertrek aangekondigd heeft.

Met de feestdagen kregen we allemaal een kaart in de bus van de LPG met de tekst ‘kleine gemeente, kleine zorgen’. Inmiddels weten we allemaal dat voor Grave geldt: ‘kleine gemeente, héél véél grote kopzorgen!’ Heel jammer voor onze inwoners, want die zitten met de gevolgen en zullen daarvoor de portemonnee moeten trekken.

Roland Eijbersen
Raadslid CDA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: