ARENA: LPG: Wij doen niet mee aan dit politieke spel!

GraverMaat: De LPG schrijft in de vorm van “alternatieve informatie” het volgende: 

De Provincie heeft de begroting 2021-2024 van de gemeente Grave afgekeurd en daarmee staat de gemeente onder preventief toezicht. Dat wil zeggen dat we alleen nog maar uitgaven mogen doen die in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. De oorzaak van de afgekeurde begroting zit hem in de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Grave met Land van Cuijk i.o. is overeengekomen.

Hierover is door alle 5 colleges en door de 5 raden overeenstemming bereikt maar doordat de stuurgroep LvC i.o. deze nog steeds niet heeft ondertekend, kan de Provincie de begroting van de gemeente Grave niet goedkeuren. Dit zorgt voor zowel op financieel gebied als op bestuurlijk gebied voor een negatieve beeldvorming die zo natuurlijk invloed heeft op de inwonersraadpleging die in maart gehouden zal worden. Inmiddels heeft het college van de gemeente Grave juridisch advies ingewonnen en naar aanleiding daarvan juridische stappen ondernomen. Het is dan ook niet verstandig om als gepolariseerde gemeenteraad over dit conflict te discussiëren want dit maakt de verdeeldheid alleen nog maar erger. Wij willen geen chaos creëren en de keuze van de inwoners over de bestuurlijke toekomst van Grave op deze manier beïnvloeden. Wij doen niet mee aan dit politieke spel!

Fractie Lokale Partij Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: