ARENA: Jacques van Geest: Hoe heeft het zover kunnen komen en hoe lossen we het op?

GraverMaat: Jacques van Geest, fractievoorzitter van VPGrave, schrijft het volgende in de ARENA:

Jarenlang hebben we ervoor gewaarschuwd en werden we weggehoond. Er is geen financieel probleem aan de orde in Grave, het is de schuld van het kabinet dat te weinig geld beschikbaar stelt voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken. En ook, Grave kan makkelijk op eigen benen staan.

Los van het feit dat veel beleidsterreinen van de gemeente qua beleidsontwikkeling en uitvoering zijn ingebracht in gemeenschappelijke regelingen en volledige zelfstandigheid daarmee een schijnzelfstandigheid is, wordt thans duidelijk dat de ijzeren greep van de LPG op de politiek in Grave om de droom van zelfstandigheid levend te houden heeft geleid tot een bestuurlijke chaos, een flink deficit, een provincie en een nieuwe gemeente Land van Cuijk die zich van Grave afkeren, ruziënde wethouders en een burgemeester die het niet meer trekt.

Dinsdagavond kwam het tot een voorlopige apotheose. Het CDA, met steun van de andere oppositiepartijen, had om een extra ingelaste raadsvergadering gevraagd. Twee agendapunten waren opgevoerd, te weten een “principebesluit over het bedrijf Litjens aan de Graafschedijk “en de voortgang in het overleg met Provincie en Land van Cuijk over de dienstverleningsovereenkomst en het onder preventief toezicht stellen van Grave. Er waren niet alle gevraagde documenten en de documenten die er wel waren werden op het laatste moment beschikbaar gesteld. Voor de LPG reden om beide agendapunten af te voeren van de agenda. Het leek op een gecoördineerde overval. Raadslid Litjens deed nog een duit in de zak door een motie in te dienen die hem in persoon vrij zou pleiten van alle aantijgingen van vermeende integriteitsschending. Wederom een unicum.

Dat alles was te veel voor de oppositie en alle 7 leden van oppositiepartijen verlieten de vergadering. De bestuurlijke chaos is compleet.
Is er een uitweg? Ja, die is er, maar dat vraagt moed en vergevingsgezindheid.

Mijn suggestie:

1. Het college treed af en neemt demissionair het hoogstnodige waar,
2. De fractievoorzitters in de Raad gaan bij elkaar zitten en werven 3 niet politiek gebonden bestuurlijke zwaargewichten die hun sporen verdiend hebben en snel beschikbaar zijn,
3. Deze 3 gaan als wethouder zonder partijpolitieke binding met de Burgemeester aan de slag met als opdracht orde op ( financiële ) zaken te stellen, de relatie met de Provincie en het Land van Cuijk te herstellen en alles in het werk te stellen om een soepele aansluiting bij het Land van Cuijk te bewerkstelligen.
De aan te wijzen waarnemend Burgemeester weet dan ook precies wat hem of haar te wachten staat.

Jacques van Geest
Verenigd Progressief Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: