ARENA: Ben Peters: Wat is er aan de hand?

GraverMaat: Ben Peters reageert op allerlei berichten en meningen die de LPG naar buiten brengt.

Op bovenstaande foto zit Ben Peters als wethouder nog op het “pluche” 

De discussie binnen het bestuur van de gemeente Grave over wel of niet aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk dreigt behoorlijk vast te lopen in het zicht van de inwoners peiling op 17 maart. Waar men altijd dacht dat je voor zelfstandigheid niets hoefde te ondernemen omdat we met de gemeente Grave al zelfstandig waren, blijkt nu dat niets minder waar is! De optie zelfstandigheid is langzaamaan onmogelijk geworden voor Grave. Het feit dat er geen eigen ambtelijke organisatie is en ook de financiële ruimte ontbreekt om die organisatie opnieuw op te bouwen, maakt dat zelfstandigheid geen haalbare optie meer is ook al ben je er van overtuigd dat Grave zijn zelfstandigheid niet moet opgeven.

Zelf zie ik meer perspectief in de integratie van de gemeente Grave in één gemeente Land van Cuijk. Ik heb aan de wieg gestaan van het Graafs manifest en heb een visie ontwikkeld om door middel van “Kerndemocratie” een bestuur vorm te geven waarin de kracht van het volume en de kwaliteit van het individu optimaal tot hun recht komen. Het versterken van de sterke punten van ieder dorp of stad schept unieke kansen voor het Land van Cuijk als geheel. Zo draagt ook de kleinste gemeenschap bij aan de aantrekkelijkheid en de kracht van het Land van Cuijk. Juist de gemeente Grave kan trots zijn op wat zij te bieden heeft als het gaat om het aantrekkelijk maken van onze regio.

Zeker als je ziet dat de jeugdzorg extra geld kost, dat de zorg duurder wordt voor de gemeente, dat op de budgetten van het rijk wordt gekort, dat de reserves teruglopen en dat je voorzieningen moet wegbezuinigen dan moet je een visie hebben en een plan maken. En juist daar heeft het bij de Lokale Partij Grave de afgelopen jaren aan ontbroken. Er is naar zondebokken gezocht en er is waar maar mogelijk op de rem getrapt. Echter je kunt de Lokale Partij Grave niet verwijten dat de taken voor de gemeente sterk zijn uitgebreid, dat er door het rijk samen met de overdracht van die taken ook stevige bezuinigingen zijn doorgevoerd. Wat je de Lokale Partij Grave wél kunt verwijten is dat er, toen de situatie daar om vroeg, géén visie is ontwikkeld en géén plannen zijn gemaakt om het naderend onheil af te wenden! Als er grote uitdagingen op ons af komen dan investeer je in samenwerking, smeed je een krachtige gemeente die tegen een stootje kan. Dan zorg je dat we meer schouders kunnen zetten onder betere voorzieningen. Dan kijk je samen hoe je voor onze inwoners meer kunt bereiken en hoe je culturele voorzieningen overeind kunt houden. Dan past het niet om eenzijdig het onderste uit de kan te halen en alleen te halen en niet te brengen. Dat frustreert de samenwerking die juist in deze tijd zo broodnodig is! Het mag dan ook de Lokale Partij Grave niet verwonderen dat je dan het lid op je neus krijgt!

Als de optie “zelfstandigheid” onmogelijk is geworden moet je de hand in eigen boezem steken en erkennen dat je te laat bent en géén plannen hebt gemaakt om zelfstandigheid voor de gemeente Grave mogelijk te maken!

Ben Peters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: