ARENA: Léon Kamps: Eerherstel voor Ben Litjens?

GraverMaat: Léon Kamps van VPGrave  reageert op een motie  om te komen tot eerherstel.

Het raadslid de heer Litjens vindt dat hem onrecht is aangedaan, omdat gezegd wordt dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als 8ste en doorslaggevende stem in de gemeenteraad. Hij heeft een motie met de deze strekking gemaakt om te komen tot eerherstel. Deze motie ligt nu bij de gemeenteraad ter besluitvorming voor.

Even de feiten op een rij. De heer Litjens is een ondernemer die in mijn visie eerst doet en dan vraagt of het mag. De gemeente Grave ligt sinds jaar en dag met hem in de clinch, omdat hij stelselmatig in strijd handelt met het bestemmingsplan. Deze strijd heeft de gemeente zeer veel geld gekost! Dat er strijdigheid is met het bestemmingsplan wordt ook door het college erkend. Wie de luchtfoto’s ziet van de ontwikkeling van zijn bedrijf sinds 1990 ziet hoe hij steeds verder het buitengebied van Escharen indringt. Het is platgezegd een bende aan de Graafschedijk, de bende van Ben. Een bende die door hem is veroorzaakt, niet door de gemeente.
Het bedrijf van Ben Litjens is een bedrijf dat feitelijk niet in het buitengebied thuishoort. In plaats van handhavend optreden tegen deze overtreder wordt hij door dit LPG/VVD-college beloond! Op basis van het plan wat nu bij de gemeenteraad op tafel ligt, mag hij zijn bedrijf met 25% (!) uitbreiden. Deze uitbreiding levert Litjens een groot financieel voordeel op. Bovendien kan de dienstwoning in dat geval verkocht worden als burgerwoning. Welke stelselmatige overtreder van de regels in Grave wordt op deze wijze beloond?

Een ander feit. De heer Litjens zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Regelmatig heeft hij afgeweken van de partijlijn van Keerpunt 2010 door tegen raadsvoorstellen te stemmen. Voor zover mij bekend heeft hij altijd tegen de begroting gestemd. De heer Litjens was altijd een fel tegenstander van lastenverzwaringen voor de burgers. En nu, wonder boven wonder, heeft de heer Litjens het licht gezien. Bij de laatste begroting (2021-2024) waar draconische bezuinigingen voor verenigingen worden aangekondigd en de lasten voor de burgers nog verder omhooggaan, stemt de heer Litjens voor! Dezelfde begroting overigens die door de provincie is afgekeurd waardoor de gemeente Grave nu onder preventief toezicht staat. (als 1 van de 12 gemeenten in heel Nederland!)

Waar is de principiële Ben Litjens gebleven van voor 2020? Iedereen met gezond verstand voelt dat er iets niet klopt dat nader onderzocht moet worden. En die vraag ligt nu op de tafel van de burgemeester. Ik wacht het antwoord af.

Léon Kamps
VPGrave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: