LPG/VVD en Keerpunt 2010 laten burgers betalen, bloeden en boeten.

GraverMaat: Op de Facebookpagina van CDA Grave trof ik de volgende bijdrage aan. Wethouder Henisch ligt onder vuur na gedraai!!

De raadsleden vergaderden weer digitaal. 

Grave heeft de komende jaren miljoenen aan tekorten volgens de meerjarenbegroting. Het college van Grave wilde pas eind 2021 aangeven waarop het wil bezuinigen op ambtelijke diensten en heeft dit financieel alvast verwerkt. De Stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk heeft duidelijk aangegeven dat dit niet kan in verband met de gemaakte afspraken met Grave. Grave moet uiterlijk 31 december a.s. aangeven waar het 750.000 euro per jaar (!) op wil bezuinigen op ambtelijke diensten. We hebben dus een lekke begroting!

De gemeente Land van Cuijk in oprichting heeft een gat geschoten in de lekke begroting van Grave. Het college denkt 750.000 tot één miljoen euro te kunnen bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Dat kan maar op één manier: minder diensten verlenen aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Vóór 1 januari moet dan duidelijk zijn hoe Grave de dienstverlening uitkleedt. Op de valreep meldde wethouder Henisch (LPG) dat zij inderdaad dit jaar nog meedeelt welke diensten Grave niet meer zal afnemen. Volgens het CDA is dit totáál onrealistisch. De gevolgen een bizarre begrotingssituatie en verslechterde verhoudingen tussen Grave en het Land van Cuijk. De locoburgemeester speelt met vuur in de regio.

Het is heel simpel

Grave denkt 750.000 tot één miljoen euro te kunnen besparen op het ambtelijke apparaat. Dit idee is verwerkt in de meerjarenbegroting. Als je in 2022 al 188.000 van de 750.000 euro wil bezuinigen (door middel van de centrumregeling en de dvo) is het komende kalenderjaar, 2021 dus, het jaar waarin de afbouwregeling begint met een besparing van 0 euro. Kortom: uiterlijk 31 december aanstaande moet Grave laten weten welke diensten niet meer worden afgenomen. Dit heeft de LPG-wethouder in de raadsvergadering toegegeven, terwijl ze een week eerder nog zei dat Grave pas eind 2021 klare wijn diende te schenken. Zij citeerde daarbij een antwoord van de stuurgroep Land van Cuijk. Dat antwoord had echter geen betrekking op de begroting die de Graafse raad voorgeschoteld kreeg. Los hiervan hoef je geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat het uitgesloten is dat het Land van Cuijk zegt dat je uiterlijk 31 december 2021 mag laten weten wat je vanaf 1 januari 2022 minder of niet meer nodig hebt. Iedere organisatie heeft tijd nodig om zich op zo’n bezuiniging voor te bereiden. En precies dát zegt de dienstverleningsovereenkomst. Zo simpel is het.

Voor 1 januari aanstaande duidelijkheid van LPG-wethouder

De eerste-locoburgemeester heeft – dat is duidelijk – niet de waarheid gesproken. Daarmee is niet gezegd dat zij heeft gelogen, vergissen is immers menselijk. Uit een bericht van de stuurgroep van 2 november blijkt dat. Wat ze zei, klopte niet. De LPG-wethouder bleef bij haar verhaal, verwijzend naar de stukken van de stuurgroep waaruit ze citeerde. Op het einde van de beraadslagingen accepteerde ze de lezing van de stuurgroep dat de deadline een jaar eerder ligt dan zij dacht. Het is volgens haar geen probleem om vóór de jaarwisseling duidelijkheid te verschaffen. Deze harde toezegging lag niet alleen in de lijn van de dienstverleningsovereenkomst en de visie van de stuurgroep Land van Cuijk (i/o), zij verraste “vriend en vijand”. (Degenen die hiervan getuigen willen zijn, kunnen op 0486TV de live-reactie van VVD-wethouder Lemmen nog eens bekijken.) Het is echter een misvatting dat een mededeling aan Land van Cuijk (en een afschrift daarvan aan de Graafse gemeenteraad) volstaat. “Het is een zaak van het college, want het gaat over het hoe,” betoogde de LPG-wethouder. Zo is het niet. Het betreft een stevige beleidswijziging en raakt het budgetrecht van de raad. De locoburgemeester dient dus ruim vóór de jaarwisseling een voorstel in te dienen bij haar eigen raad, voordat zij het Land van Cuijk duidelijk mag (!) maken wat Grave niet meer voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp gaat doen of betekenen. Eén coalitiepartner denkt dat zowel de bijdrage als de afname van de (te schrappen) diensten trapsgewijs worden afgebouwd, maar dat staat absoluut niet in de dienstverleningsovereenkomst. Wat op 31 december 2020 op het besparingslijstje van LPG/VVD en Keerpunt 2010 staat, stopt volledig per 1 januari 2022. Zo simpel is het. (Het CDA zegt: onmogelijk te realiseren – niet in de korte tijd tot de jaarwisseling en niet in de door LPG/VVD en Keerpunt 2010 gewenste, maar vernietigende omvang.)

Het onverklaarbare zondagswonder

Als je naar de kale feiten kijkt, ligt de conclusie voor de hand dat de portefeuillehouder de raad niet tijdig, niet volledig en niet juist geïnformeerd heeft. Zij denkt hier anders over. De oppositie vindt dat de LPG-wethouder beschikbare informatie heeft achtergehouden, vragen over het schimmige proces en de draai van 180 graden op zondag 27 september niet beantwoord heeft. Zij weigert raadsleden echter de informatie te geven waarom zij maandenlang vragen. Hoe kan het college anders op donderdag een ‘krijg-de-rambam’-brief sturen naar het Land van Cuijk om de zondag daarop ineens een dienstverleningsovereenkomst te sluiten waar met name de herindelingsgezinde oppositie juicht?  Als klap op de vuurpijl werd de raad op het verkeerde been gezet over de afbouwregeling. Niet de LPG-wethouder, maar de stuurgroep Land van Cuijk verschafte duidelijkheid.

Zorgen over de verhoudingen tussen Grave en het Land van Cuijk

Het is klip en klaar dat het begint te schuren tussen Grave en de gemeente Land van Cuijk (i/o). De wijze van opereren van het Graafse LPG/VVD-college is daarvoor verantwoordelijk. Is er wel sprake van wederzijds vertrouwen? Hierop antwoordde de portefeuillehouder volmondig ‘ja’. Blijkbaar zijn de vestingmuren zó hoog opgetrokken dat LPG/VVD en Keerpunt 2010 ziende blind en horende doof zijn voor overduidelijke signalen uit de regio.

LPG/VVD en Keerpunt 2010: Rücksichtslos megabedragen schrappen zonder de gevolgen te kennen

Het is, bijvoorbeeld, niet realistisch om 750.000 tot één miljoen euro te halen uit inverdieneffecten, overheadkosten of via de liquidatieovereenkomst te verhalen op Cuijk en Mill. De huidige raad van Grave heeft de laatste tranche van de bezuinigingen op CGM ongedaan gemaakt, omdat de organisatie begon te piepen en te kraken. Sterker nog: die situatie leidde tot de herindeling van vier gemeenten in het Land van Cuijk. De LPG verwijt het CDA dat het zelf aan de wieg stond van een budgetplafond voor CGM, maar daarop nu terugkomt. Dat budgetplafond klopt in zoverre dat het CDA vóóraf zicht wilde hebben op budgetoverschrijdingen, zodat de raad niet telkens achteraf de rekening gepresenteerd kreeg. Het CDA is niet tegen besparingen op ambtelijke kosten, maar hieraan moet een inhoudelijk debat voorafgaan. De raad dient kaders te stellen over wat het de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp wil bieden. Zomaar een bedrag opnemen in de begroting, zonder te weten wat hierachter schuilgaat, is ronduit slecht.

Alleen is duidelijk dat je de burgers laat betalen, bloeden en boeten.

Het idee dat er een financieel slaatje te slaan valt uit de frictiekosten of liquidatieovereenkomst is onbegrijpelijk. De liquidatieovereenkomst is een een vrij eenvoudige zaak: vooral een juridische aangelegenheid en nauwelijks financieel. LPG/VVD denkt een slordige 400.000 euro te kunnen inboeken. Welke reacties verwacht het college vanuit onze partners die geconfronteerd worden met een poging tot bezuiniging van 750.000 tot één miljoen (!) euro over hun ruggen? Een dergelijke ram(p)koers is slecht voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

CDA: niet om de macht, maar om de mensen

Alle rookgordijnen ten spijt: het gaat om de kwantiteit van diensten, punt uit. Dat is de kern. De deadline is keihard: uiterlijk 31 december aanstaande. Het CDA wil niet snijden in de dienstverlening. Daarover is het bij de algemene beschouwingen duidelijk geweest. Het college weet precies wat de piketpalen van het CDA zijn, net zo goed als de consequente koers: tégen het koste wat het kost zelfstandig blijven van Grave. Het gaat niet om de macht, maar om de mensen.

Blij zijn met de houding van het Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk (i/o) wil Grave dezelfde diensten voor hetzelfde geld wil leveren, terwijl de ambtelijke kosten voor de nieuwe gemeente hoger zijn. Een groot cadeau, dat fatsoenlijke bestuurders Grave gunnen omdat de herindeling met Grave uiteindelijk onvermijdelijk is. De begroting 2021-2024 is het faillissementsverzoek.

Zegeningen

Toch verdient het college complimenten. Wethouder Lemmen legde de afbouwregeling goed uit in de commissievergadering. Burgemeester Roolvink probeerde achter de schermen te redden wat er te redden valt. Het grootste compliment is echter voor wethouder Henisch. Zij maakte de draai, zij sloot een voor Grave zeer gunstige dienstverleningsovereenkomst, zij bracht Grave dichterbij het Land van Cuijk dan ooit. Het is haar verdienste dat het toekomstige herindelingsproces vrij soepel verloopt. Dat onverwachte gebaar is echter groots. Dat een brief van zeven raadsleden aan de commissaris van de koning dit gebaar mogelijk maakte, is een bijzaak. Het is het resultaat wat telt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: