ARENA: Oppositie Grave vangt bot bij provincie.

GraverMaat: In de ARENA een artikel over de reactie van de provincie op de brief van de oppositie uit Grave. 

‘Geen noodzaak voor onderzoek

naar bestuurlijke integriteit en

bestuurscultuur’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE – ‘De provincie moet ingrijpen, want de onderlinge verhoudingen in de Graafse politiek zijn zó verstoord dat Grave onbestuurbaar is geworden’. Dat was de strekking van de brief die de Graafse oppositiepartijen CDA, Verenigd Progressief Grave, D66 en Liberaal LVC Grave begin deze maand stuurden aan de commissaris van de Koning van Brabant Ina Adema. De oppositie krijgt echter nul op het rekest, zo blijkt uit een brief van de provincie die in handen is van Arena.

“Wij hebben de indruk dat de huidige bestuurlijke spanningen zoals omschreven in de brief van de gezamenlijke oppositiepartijen vooral zijn ontstaan door de discussie over het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Grave. Wij nemen waar dat besluitvorming hierover leidt tot het oplopen van spanningen en dat het debat de onderlinge verhoudingen op scherp zet. Niettemin menen wij dat de recente besluitvorming in de raad ertoe heeft geleid dat men, ondanks de verharding in het onderlinge debat, correct anticipeert op de herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en dat de consequenties voor de gemeente Grave steeds beter in beeld zijn”, zo schrijft de provincie in de brief.

‘Geen onderzoek’
Het door de oppositiepartijen gewenste onderzoek naar de ‘bestuurlijke integriteit en bestuurscultuur in Grave’ acht de provincie niet nodig. “Vanuit ons perspectief zien wij geen noodzaak hier een onderzoek naar te starten. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er een vraagstuk ligt op het gebied van integriteit. Ten aanzien van de bestuurscultuur is het de gemeenteraad als hoogste orgaan die kan besluiten een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Voor wat betreft de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de toekomstige gemeente Land van Cuijk kan gemeld worden dat het college van Grave hiertoe inmiddels de vereiste besluiten heeft genomen.”

De provincie zegt wel open te staan voor een gesprek.“Maar dat gesprek zal een andere inhoud kennen dan door de gezamenlijke oppositiepartijen voorgesteld. Onderwerp van gesprek is dan de voortgang van de ontwikkelingen in de gemeente Grave in het licht van het toewerken naar de gemeente Land van Cuijk.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: