Detailhandelsbeleid gemeente Grave opgesteld.

GraverMaat: In de B&W besluitenlijst trof ik het onderstaande besluit aan:

Vaststellen detailhandelsbeleid en voorstel om te komen tot economische visie Grave.

Samenvattend ambtelijk advies:

Vanwege het veranderde consumentengedrag bestaat de behoefte om het detailhandelsbeleid, opgesteld in 2016, te actualiseren. Met deze actualisatie wordt gestreefd naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad en een versterking van de supermarkt- en detailhandelssector van Grave.

Door bureau Stec is hiervoor het rapport ‘Detailhandelsbeleid gemeente Grave’ opgesteld dat kan dienen als het geactualiseerde detailhandelsbeleid.

Besluit college:

20 okt ober 2020
1. Instemmen met de detailhandelsvisie en vaststellen dat deze visie ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. Alvorens de detailhandelsvisie aan de Raad wordt aangeboden de supermarkteigenaren en de ondernemersvereniging (Graveon) de
gelegenheid bieden om een reactie in te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: