CDA Grave: “Meer openheid over incidenten op AZC Velp om draagvlak te behouden”.

GraverMaat:  Het CDA Grave wil meer openheid over incidenten op AZC Velp. Bovenstaande foto is door mij genomen bij de opening van de nieuwe uitbreiding van het AZC. 
GRAVE – Het CDA Grave wil dat er meer openheid komt over incidenten op het asielzoekerscentrum (foto) in Velp. Daar is in het voorjaar al om gevraagd. Het zoveelste incident, in het afgelopen weekend, is aanleiding voor kritische vragen aan de burgemeester.
Dinsdag 3 november worden deze door fractievoorzitter Alex van Megen gesteld.

Zaterdag 31 oktober vond een vechtpartij plaats. Daarbij is één gewonde gevallen. Vier betrokkenen zijn gearresteerd. Een groot aantal politieauto’s en overige hulpdiensten waren ter plaatse. Ook cirkelde een helikopter boven het complex. Het incident leidde tot een stroom aan ‘ramptoeristen’ (op fiets, scooter en met de auto) naar de Steegschenhofschenweg.

“Het CDA vindt het belangrijk dat er draagvlak is – en blijft! – voor de opvang van échte vluchtelingen”, stelt Van Megen. “Daarom moeten de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp feitelijke informatie krijgen over wat er gebeurt, hoe de veiligheid gewaarborgd wordt van asielzoekers, omwonenden en overige inwoners van de gemeente. Het is namelijk niet zo dat de overheid niets doet. Het Rijk, de regio en de gemeente hebben de handen ineengeslagen. Burgemeester Roolvink wordt gevraagd de gemeenteraad bij te praten over de eerste resultaten hiervan. De overlast die een klein aantal asielzoekers veroorzaakt is enorm. Zij moeten hard aangepakt worden, zodat voorkomen wordt dat de goeden onder de kwaden lijden. Niet alle bewoners van het AZC voelen zich veilig. Dat is begrijpelijk. Ook maken omwonenden en andere ingezetenen van Grave zich zorgen over de veiligheid, zoals op straat, in winkels en de bus.”

Het CDA heeft diverse vragen over het incident. Van Megen: “Hoe is de vechtpartij van afgelopen zaterdag, los van de arrestaties en de verzorging van de gewonde, afgehandeld? Was en is er aandacht en nazorg voor de getuigen, de overige bewoners van het azc en de omwonenden? Is er ooit onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van de asielzoekers die bij herhaling geconfronteerd worden met het uitzonderlijke gedrag van een klein aantal medebewoners? Zo ja, wat komt daaruit? Zo nee, wordt het niet tijd om daarvoor zorg te dragen in samenwerking met de IND en het ministerie? Hoe worden omwonenden en overige inwoners van de gemeente objectief geïnformeerd over de kordate en adequate aanpak van incidenten op ‘ons’ en ‘hun’ AZC?”

De bewoners van het AZC, de omwonenden en de overheid hebben hetzelfde doel, stelt het CDA. “Het bewaken van ieders veiligheid – binnen en buiten. Een maandelijkse rapportage maakt het mogelijk over de feiten en hun omstandigheden te spreken. Soms leiden losse feiten, foto’s en filmpjes tot een beeld dat onrecht doet aan de werkelijkheid en daarmee aan de betrokkenen. We weten dat burgemeester Roolvink er bovenop zit en doet wat in zijn vermogen ligt om het goede te doen voor de mensen in Escharen, Gassel, Grave en Velp. En daar horen de vluchtelingen bij, ook wat ons.”


De vragen van het CDA voor de raadsvergadering van dinsdag 3 november:
Bij de algemene beschouwingen heeft het CDA om een maandelijkse rapportage van incidenten op het asielzoekerscentrum (azc) te Velp gevraagd. Het is belangrijk voor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en de toekomst van het azc dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp op basis van feitelijke informatie en zicht op kordaat optreden van de overheid zien wat er gebeurt en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt van de bewoners van het azc, de omwonenden en overige inwoners van Velp alsmede in de andere kernen van de gemeente. Afgelopen zaterdag vond een vechtpartij plaats. Daarbij is één gewonde gevallen. Vier betrokkenen zijn gearresteerd. Een groot aantal politieauto’s en overige hulpdiensten waren ter plaatse. Ook cirkelde een helicopter boven het complex. Het incident leidde tot een stroom aan “ramptoeristen” (op fiets, scooter en met de auto) naar de Steegschenhofschenweg.

Vraag 1
Het CDA ziet graag een overzicht van de incidenten op het azc waarbij hulpdiensten betrokken waren (dus: boa’s, politie, brandweer en/of medische zorg) in 2020 tegemoet, alsook – vanaf heden – een maandelijkse reportage. Daarin staat minstens opgenomen:
Datum
Aard van het incident
Aantal betrokken asielzoekers
Betrokken hulpdiensten, -verleners (boa/politie/brandweer/medische zorg)
Arrestatie/aangifte
Vervolgstappen/maatregelen/nadere afhandeling.

Zegt het college deze informatie en de frequentie van terbeschikkingstelling toe?

Vraag 2
De regio en het Rijk delen de zorgen van onder andere Grave over het verstorende en soms criminele gedrag van een klein aantal asielzoekers uit Velp. Daarvan hebben bijvoorbeeld mensen in Velp, Grave, Nijmegen en buslijn 99 last. Hebben de ingezette maatregelen en middelen inmiddels effect? Kan de portefeuillehouder de raad hierover bijpraten? Ook wat dit betreft wordt het CDA graag voortdurend op de hoogte gehouden. Kan de burgemeester dit toezeggen?

Vraag 3
Hoe oordeelt de burgemeester over veiligheid en handhaving op het azc, mede gelet op de coronacrisis? Immers, bij een vechtpartij wordt géén anderhalve meter in acht genomen. Hoe zit het met de gezondheidsveiligheid en handhaving van de noodzakelijke coronamaatregelen op het azc?

Vraag 4
Hoe oordeelt de burgemeester over de veiligheid ten tijde van incidenten als de toestroom van zwaailichten en sirenes leidt tot de komst van “ramptoeristen”, ook dit gelet de coronamaatregelen? Is daarvoor aandacht ten tijde van de afhandeling van incidenten?

Vraag 5
Hoe is de vechtpartij van afgelopen zaterdag, los van de arrestaties en de verzorging van de gewonde, afgehandeld? Was en is er aandacht en nazorg voor de getuigen, de overige bewoners van het azc en de omwonenden? Is er ooit onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van de asielzoekers die bij herhaling geconfronteerd worden met het uitzonderlijke gedrag van een klein aantal medebewoners? Zo ja, wat komt daaruit? Zo nee, wordt het niet tijd om daarvoor zorg te dragen in samenwerking met de IND en het ministerie? Hoe worden omwonenden en overige inwoners van de gemeente objectief geïnformeerd over de kordate en adequate aanpak van incidenten op ‘ons’ en ‘hun’ azc?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: