CDA geeft tips om woningbouw vlot te trekken.

GraverMaat: In het verleden is geprobeerd om op het terrein van tuincentrum van Venne ook geprobeerd om woningen te bouwen via CPO constructie. 

Vrijblijvende woningbouwtip aan

college van Grave

Door CDA Grave

Al jaren is woningbouw het item van gesprek. Nederland worstelt met een groeiend tekort aan woningen en de PFAS-discussie maakt de realisatie van woningen niet makkelijker. En hoewel niet alle problemen direct kunnen worden opgelost, biedt het CDA Grave haar college enkele tips om snel met woningbouw aan de slag te gaan. Tips in de vorm van het opzetten van CPO’s tot en met het inschakelen van de provincie.

In lijn met de kernendemocratie, waar het CDA zich al langere tijd voor hard maakt, is een van de adviezen om vooral ook de dorps- en wijkraden in positie te brengen. “Ga samen met de dorps- en wijkraden aan de slag met het opstellen van toekomstplannen. Dit kunnen brede plannen zijn die de gehele leefbaarheid van een dorp of wijk omvatten en streven naar een perspectief voor de toekomst. Maar ze kunnen ook enkel geijkt zijn op woningbouw. Het zijn immers de personen uit de wijken en dorpen die het beste weten wat de wensen en behoeftes uit de dorpen en wijken zijn. En er zijn genoeg gronden in de gemeente Grave die (op termijn) geschikt bevonden kunnen worden voor (duurzame)woningbouw”, aldus Jochem Jacobs (foto) namens het CDA. “Vervolgens dienen bestemmingsplannen gereed gemaakt te worden en kunnen de plannen gebruikt worden voor toekomstige ontwikkelingen. Als er dan noodzaak is voor de aanleg van bijvoorbeeld een weg, wijkaccommodatie of zelfs een parkje, kan er meteen vanuit de plannen bepaald worden hoe en op wat voor wijze deze dient te worden aangelegd. Een dorps- of wijkplan 2030 zogezegd”.

De vertaling van deze plannen naar bestemmingsplannen en vervolgens naar woningen is tijdsintensief, maar ook hier heeft het CDA een advies voor. “Vanuit de provincie kan mogelijk inzet en hulp, in de vorm van ambtelijke uren, gevraagd worden om te helpen in het versnellen van het proces. De provincie heeft immers eveneens de kennis in huis en is ook gebaat bij snellere woningbouw. Daarbij hebben ze de gemeentes ook nodig”, aldus Jacobs.
Vervolgens zijn er verschillende stappen mogelijk. Er kan gekozen worden om marktpartijen te zoeken die willen bouwen, maar als gemeente kun je er ook voor kiezen om zelf de handen uit de mouwen te steken als dat proces te lang duurt. “Nog beter is zelfs om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO’s) te motiveren”. Een CPO is een groep mensen die samen de handen uit de mouwen steken om een woningbouwprocedure tezamen op te zetten. Dit kan door samen een plan op te zetten of de gemeente kan kavels aanbieden die vervolgens gekocht worden door particulieren zoals vroeger bijvoorbeeld aan de Tolschestraat in Velp, aan de Meester Gerritspark in Grave en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen waar dit is gebeurd. “Door het aanbieden van gronden voor een lagere prijs, met de voorwaarde dat er ook langer gebruik van gemaakt dient te worden en het verschil in prijs op termijn wordt terugbetaald, kunnen CPO’s sneller van de grond komen. Daarmee blijft het betaalbaar en interessant voor jong en oud om ermee aan de slag te gaan. Mensen met een wens om ergens te gaan bouwen en wonen kunnen dan ook zelf de regie daarover oppakken. Uiteraard wel met bepaalde kaders die door de gemeente worden meegegeven. Als gemeente kun je beginnen met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Dan gelijk te inventariseren wie er interesse hebben om aan een CPO mee te werken. Een dergelijke bijeenkomst kan digitaal worden georganiseerd als fysiek vergaderen door de COVID19 crisis bijvoorbeeld niet mogelijk is. Zie als voorbeeld de digitale bijeenkomst van Stichting Duurzaam Grave dat op 16 november digitaal een bijeenkomst organiseert om mensen te informeren over het verduurzamen van hun woning. Iedereen kan zich hiervoor via de website van Stichting Duurzaam Grave aanmelden”.

Een andere suggestie die gedaan wordt door het CDA is “het opzetten van een coöperatie die Tiny houses exploiteert over het hele land van Cuijk. Net zoals er een coöperatie is opgezet die werk heeft gemaakt van het glasvezelnetwerk. Tiny Houses kunnen verplaatst worden afhankelijk van de behoefte. Via een tijdelijke ontheffingen van 10-15 jaar kunnen dan veel gronden hiervoor worden aangewezen en geschikt gemaakt. Maar ook kan er gekeken worden naar het stimuleren van woningsplitsing waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en jongeren meer kansen krijgen om in te stromen.

Tot slot wordt er geopperd om als gemeente eens te gaan inventariseren welke oude (historische) gebouwen de gemeente rijk is die geschikt bevonden kunnen worden om, via versoepelde regelgeving door de provincie, (eengezins-)woningen in te realiseren”. Dit gebeurt reeds al in bijvoorbeeld de Bonskazerne en de drie-eenheid. “Uiteindelijk dient doorstroming zoveel mogelijk te worden gemotiveerd. Met woningbouw kan niet snel genoeg worden begonnen”, aldus Jacobs namens het CDA.

CDA Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: