ARENA; Ingezonden: Kwestie Aldi Reek vanuit Grave beschouwd.

GraverMaat: Jeroen van der Eerden van Centrummanagement Grave schrijft onderstaande brief.

INGEZONDEN:

De kwestie Aldi in Reek van een

afstandje beschouwd

Door Jeroen van der Eerden van Centrummanagement Grave
In weekblad Arena en op Arenalokaal.nl verschenen de laatste tijd meerdere artikelen over de perikelen rond de mogelijke vestiging van een Aldi in Reek. Voor- en tegenstanders kruisten de degens. Het voorlopig resultaat: onbegrip, frustratie en boosheid, bij de één omdat de vestiging van een Aldi wordt tegengehouden, bij de ander omdat afspraken en beleid dat ooit democratisch tot stand kwam, niet wordt uitgevoerd. Het gaat er hard op. Dit is niet goed. De pijlen richten zich op Jumbo en Albert Heijn in Zeeland en Schaijk, maar de bezwaren komen ook van detailhandelsorganisaties als InRetail en de Zeelandse en Schaijkse ondernemersverenigingen. Het Centrummanagement Grave en Ondernemersvereniging Graveon zijn betrokken omdat wat in Reek gebeurt effect heeft op Grave. Vanuit ons perspectief begint alles met het geven van een eerlijke voorstelling van zaken. We doen een poging.

1. Bij (een deel van) de bevolking van Reek leeft de wens om in het dorp boodschappen te kunnen doen. Bij een ander deel leeft die wens minder. Een supermarkt in Reek zal volgens de voorstanders de leefbaarheid van het dorp vergroten.

2. Het regionaal en het provinciaal beleid staan het vestigen van een supermarkt in Reek in de weg. Alle onafhankelijke adviezen die de gemeente Landerd inwon over een supermarkt in Reek waren negatief. De adviezen variëren van “het is niet verstandig” en “het past niet in het lokale en regionale beleid”, tot “juridische en planologische bezwaren staan een grote supermarkt aan de rand van Reek in de weg”.

3. De gemeente Landerd heeft, tot het aantreden van het huidige college, deze adviezen overgenomen. Beleid: detailhandel moet worden geconcentreerd in de kernen Zeeland en Schaijk.

4. Vanuit Grave wordt vanaf 2019 geprobeerd met verantwoordelijk wethouder Vereijken in gesprek te komen. Ondanks meerdere toezeggingen van de zijde van de gemeente komt dit gesprek er niet. De boodschap per mail: ‘U mag komen maar uw inbreng zal geen invloed op ons beleid hebben’.

5. De supermarktwens uit Reek blijft ondertussen boven de markt zweven. In 2019 vraagt de gemeente Landerd de provincie om advies. De provincie adviseert negatief.

6. De kwestie wordt in 2020 voorgelegd aan het gezamenlijke overleg van wethouders in de regio. De wethouders adviseren negatief.

7. Een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Aldi zelf ziet, in 2020, in tegenstelling tot de adviezen tot dan, wel een mogelijkheid voor een Aldi in Reek.

8. Het college van Landerd besluit in maart 2020 dat Aldi, in afwijking van eerdere collegebesluiten en in afwijking van de bestemmingsplanvoorschriften, mag bouwen in het buitengebied van Reek. Het college ziet in de zogenaamde “kruimelregeling”, een juridisch haakje om het besluit aan op te hangen.

9. De bouw start medio 2020 maar wordt, nadat belanghebbenden aan de rechter om een voorlopige voorziening vragen, door de rechter stilgelegd.

10. De kwestie wordt voorgelegd aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Landerd. Deze commissie bepaalt dat er, zoals de bezwaarmakers betogen, sprake is van “bouwen in het buitengebied”. De gemeente had daarvoor geen toestemming mogen verlenen. De provincie gaat hierover. Los hiervan: Provinciaal beleid is: niet bouwen in het buitengebied.

11. Er wordt beroep ingesteld tegen de opgelegde bouwstop bij de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank wijst dit verzoek af.

Het gevolg van het een en ander: Aldi leunt achterover; de initiatiefnemers/belangenbehartigers uit Reek doen het werk. Door sommigen wordt nu met modder gegooid, voor anderen gaat dat veel te ver. Partijen zitten gevangen in een fuik waar ze zichzelf niet meer uit kunnen bevrijden. Het goede gesprek, waar vanuit Grave steeds op is aangedrongen, komt daardoor niet tot stand. Dat is jammer en zorgelijk. Alternatieven zijn, met wat goede wil en verlaten van de betrokken stellingen, waarschijnlijk best te vinden.

Namens Centrummanagement Grave en Ondernemersvereniging Graveon,

J. van der Eerden
Voorzitter Centrummanagement Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: