Graven in centrum Grave.

GraverMaat: Heel de binnenstad ligt, al geruime tijd, overhoop. De raad stelde vragen en op Facebook verschijnen veel berichten. 

Overzicht werkzaamheden Maasstraat.
Groot materiaal.
Eletriciteitsleidingen, gasleidingen worden vervangen. Glasvezel wordt aangelegd.

Raadsvragen.

Naam fractie: CDA fractie
Onderwerp: Werkzaamheden binnenstad

Aanleiding:

Dit jaar vinden er in de historische binnenstad tal van werkzaamheden plaats. Water- en gasleidingen worden vervangen en er wordt glasvezel aangelegd. Daarmee wordt het ondergrondse stelsel weer bij de tijd gebracht. De oude leidingen liggen inmiddels tientallen jaren onder de grond en hunlevensloop is ten einde. Tegelijkertijd, werken aan brosse gasleidingen kan ook eventueel leiden tot ongewenste gaslekken en daarmee onveilige situaties. De afgelopen tijd zijn er gaslekken geconstateerd in de Oliestraat, Hoofschestraat en de Hamstraat.

Collegevraag 1:

De werkzaamheden aan de water en gasleidingen zijn in april gestart. Zijn er
gegevens bekend over hoeveel gaslekken en waterlekken er sindsdien hebben
plaatsgevonden in de binnenstad?

Collegevraag 2: 

Monitort de gemeente deze incidenten en op welke wijze wordt het thema
‘veiligheid’ tussen gemeente en aannemers/betrokken uitvoeringspartijen
besproken en actief gevolgd?

Collegevraag 3: 

Via berichtgeving van de Gelderlander (01 september jl) zijn er in een deel van de
binnenstad oude waterleidingsbuizen met asbest aangetroffen. Op welke wijze zJin de direct omwonenden hierover geïnformeerd?

Naam fractie: LPG
Naam raads- of commissielid: Arno Heemskerk
Onderwerp: onderhoud leidingen en riolering – Binnenstad

Aanleiding:
Op dit moment vinden er zeer veel werkzaamheden plaats in de binnenstad in Grave. Hier zijn diverse aannemers betrokken, welke allemaal straatwerk openbreken en weer terugleggen. De kwaliteit laat zeer te wensen over en het beeld voldoet niet aan het kwaliteitsniveau dat we als raad hebben vastgesteld.

Vraag:

Hoe is de controle op de werkzaamheden in de binnenstad georganiseerd en hoe gaat de Gemeente Grave borgen dat na oplevering van de werkzaamheden de kwaliteit gecontroleerd wordt en het straatbeeld voldoet aan de eisen die we gesteld hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: