Opmerkelijk collegebesluit over toekomstige dienstverlening.

GraverMaat: In het laatst gepubliceerde B&W besluit staat een opmerkelijk besluit over de interne dienstverlening toekomstige ambtelijke organisatie.

Dit collegebesluit is nooit aan de leden van de gemeenteraad voorgelegd!!

Per toeval is dit nu terug te lezen.

….en dan nog dit bericht in de griffieberichten:

Third opinionEGS.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft wethouder Joosten de toezegging gedaan om de third opinion van EGS die het college heeft laten uitvoeren n.a.v. de behandeling
m.b.t. het afdichten van de risico’s met EGS over sportpark Kranenhof ter inzage te leggen. Deze brief is inmiddels ontvangen en toegevoegd in iBabs bij Persoonlijke documenten, vertrouwelijk voor raads- en commissieleden, third opinion EGS.

Interne dienstverlening toekomstige ambtelijke organisatie.

Per 1 januari 2022 fuseert de gemeente Cuijk met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Dit betekent dat er in de
samenwerking binnen de werkorganisatie CGM veranderingen plaats gaan vinden.

Afhankelijk van de keuze die de gemeente Mill en Sint Hubert neemt over haar bestuurlijke en ambtelijke toekomst, blijft of de gemeenschappelijke regeling bestaan of de gemeente  Grave moet per 1 januari 2022, in het licht van bestuurlijke zelfstandigheid, haar ambtelijke dienstverlening op een andere manier organiseren. De gemeente Land van Cuijk i.o. heeft de gemeente Grave gevraagd om uiterlijk 31 januari 2020 een intentie uit te spreken over de diensten die de gemeente Grave af wil nemen van de toekomstige gemeente.

Besluit college:

1. De intentie uit te spreken om, in goed overleg uiterlijk in juni 2020 te besluiten, voor een periode van minimaal 4 jaren, alle diensten af te nemen van de gemeente Land van Cuijk i.o., onder nader af te spreken voorwaarden als bedoeld in de Notitieuitgangspunten regiemodel d.d. 12 november 2019 (in het bijzonder met betrekking tot de ‘knoppen’ 4 tot en met 7 waartoe de vertegenwoordigers van de stuurgroep zich bereid hebben verklaard), waarbij het college ervan uitgaat dat de dienstverlening naar de inwoners van de gemeente Grave per 1 januari 2022 en de tarieven per 1 januari 2022 van een vergelijkbaar niveau zijn als bij CGM, een en ander zoals toegezegd door de stuurgroep Land van Cuijk i.o.

2. Vast te stellen de raadsinformatiebrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: