Burgerpeiling: 29 bijdragen. Actuele achtergrondinformatie en laatste nieuws.

Het logo van het ICT bedrijf Christan@line.

GraverMaat:   Inhoud van dit bericht:

29. De Gelderlander: Wat doet Big Ben: blijft hij thuis of beslist hij over Grave?

28.  Sjoerd Radstake (LPG): Communicatie is pas optimaal wanneer we elkaar echt verstaan, wanneer we communiceren vanuit verbinding.

27. Anne-Miek Verpalen op Facebook: De heilloze weg van de VVD in Grave.

26. Louis Sparidans: De teloorgang van Grave is ingezet.

25. Grave Politiek: Grave financieel gezond, hoezo?

24. Grave is teveel met zichzelf bezig; geen aanmeldingen voor Regio bijeenkomst op 19 februari .

23. Facebookreactie Geert-Jan Derks:  Burger verliest alle vertrouwen. Grave en het gemarchandeer met cijfers. 

22. Verslag Probusbijeenkomst 10 februari 2020.

         Roel Augusteijn pleit voor burgerraadpleging.

21: INGEZONDEN: Slaat Grave door? C.V. De Kleuners 

20: LPG: Firma List en Bedrog.  

19: Harry Daudt: Stad aan de Maas

18. Onze Graafse factchecker Leo de Vreede over de financiën van Grave. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen.

17: Louis Sparidans: Opnieuw een bedrieglijk verhaal van de LPG.

16: LPG: Grave is financieel gezond.

15: Gelezen op de CDA website.

14: Grave Politiek: Graafse journalistiek.

13: Louis Sparidans: Met hangende pootjes.

12. Leo de Vreede: Gemeenteraad Grave;  De lijfspreuk van Zelfstandig Grave: “Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk, maar wel dom”.

11. Rectificatie van Freddy Kloote’ over de rol van VPGrave fractievoorzitter Jacques van Geest in Wisseveld drama in 2008. Grave ging toen voor 10 miljoen het “schip” in. 

10. De elf drogredenen van de Lokale Partij Grave;  Grave Politiek.

9. Louis Sparidans: Geen blik meer waardig.  

8. Louis Sparidans reageert met citaat Roel Augusteijn, bekend bestuurder en interim-burgemeester. Het is een horrorscenario voor Grave.

7. De 7 redenen van de initiatiefnemers van Mill om voor herindeling te kiezen.

6. Alle 11 fout van de LPG; Joel Hendriks.                                            

5. De 11 redenen van de LPG om zelfstandig te blijven.

4. Zoon Patrick Bos van wijlen oud-wethouder financiën Hans Bos geeft standpunt van zijn vader weer: Herindelen.  Van hem was toen al de uitspraak bekend: “Wij hangen met de nagels aan de dakgoot”.                                                                                      

3. Discussie/informatie bijeenkomsten in Escharen, Gassel, Grave en Velp.

2. Gassel; gemeente Land van Cuijk.

1. Bewoners peiling op de website             

Berichten, mededelingen en ingezonden stukken enz.

29. De Gelderlander: Wat doet Big Ben: blijft hij thuis of beslist hij over Grave?

De Gelderlander: Wat doet

BigBen: blijft hij thuis of beslist hij

over Grave?

Ben Litjes Wat als?

 

Ben Litjens is the man to watch in Grave: vandaag kan zijn stem de doorslag geven in de discussie over de toekomst van een zelfstandig Grave. Twee keer werd een beslissing uitgesteld bij 7-7: raadslid Litjens was ziek. Als hij nu wéér thuisblijft, heeft dat grote gevolgen.

Waar gaat dit ook alweer over? Blijft Grave zelfstandig of sluit ze in 2021 aan bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Deze vraag speelt al jaren en nog meer sinds het referendum in Mill. Hier stemde een overgrote meerderheid van de kiezers (75 procent) tegen zelfstandigheid. Deze uitslag zette druk op de Graafse gemeenteraad. Er komt een referendum. En sneller dan gepland. Maar over de datum is onenigheid. De helft van de raadsleden wil het op 18 maart houden. De andere helft op 14 mei. Het verschil? Op 14 mei kan Grave pas in 2026 aansluiten, mits Grave wil fuseren. Alle druk ligt op Ben Litjens.

Wie is Ben Litjens? Je kent Ben Litjens misschien als je ooit op zoek was naar een berg waaltjes voor in de tuin of een rits tegels om de stoep mee te bestraten. Hij handelt namelijk in stenen, en die staan in stapels zo hoog dat je er niet omheen kunt. Om die reden zou je hem ook kunnen kennen uit de krantenkolommen: want Litjens levert al zo’n veertig jaar strijd over de gevolgen van het bestemmingsplan voor zijn handel aan de Graafschedijk. Litjens is een reusachtige maar zachtmoedige man die vroeger varkensboer was. Jacques Leurs haalde Big Ben in 2010 naar Keerpunt 2010.

Hoe zit het met Keerpunt 2010? Ben Litjens is het enige raadslid van Keerpunt 2010. Maar dat was na de verkiezingen in 2018 niet zo. Keerpunt had twee zetels gewonnen. Behalve Litjens zou Hennie Bongers Keerpunt-raadslid worden. Maar Bongers stapte in mei 2018 na onenigheid uit de partij. Samen met hem vertrok een groot deel van de partijgenoten. Ook voormalig raadslid Nel Schuts stapte op. Voorzitter Jacques Leurs liet vorige raadsvergadering al weten moeite te hebben met het eigenzinnige gedrag van zijn fractievoorzitter.

Waar is Ben Litjens? Dat is dus de vraag. De telefoon neemt hij niet op, maar hij is de afgelopen dagen wel gesignaleerd tussen de stenen. Gisteren was hij er niet: volgens zijn secretaresse moest hij ter controle naar het ziekenhuis. ,,Bloedprikken en een aantal onderzoekjes” Maar er is hoop. Op 14 februari stuurde hij een brief naar de burgemeester: ‘Hierbij bericht ik u dat ik momenteel goede vorderingen maak in mijn ziekteherstel.’ Hij belooft er vanavond te zijn. Al wil hij wel dat het referendum snel besproken wordt, want hij is niet zeker of hij de hele vergadering kan uitzitten.

Mag een ziek raadslid eigenlijk vervangen worden? Ja, dat mag. Blijkt uit artikel X 10 van de Kieswet. Maar vervanging mag alleen als volgens een verklaring van een arts blijkt dat het betreffende raadslid niet binnen acht weken zijn werk zal kunnen vervangen. Het raadslid kan dan tijdelijk ontslag aanvragen bij de voorzitter van de raad. Dat kan maximaal zestien weken duren.

Wat als ie vandaag toch nog te ziek is? Op korte termijn vervanging regelen gaat moeilijk worden. Waardoor zijn afwezigheid twee gevolgen kan hebben. Het agendapunt over het referendum wordt van de agenda gehaald. Dit gebeurde ook bij de vorige raadsvergadering. Dan worden de plannen bij de eerstvolgende vergadering opnieuw besproken.

Of? Er wordt opnieuw gestemd. De kans is dan groot dat de uitslag hetzelfde blijft: 7/7. LPG laat namelijk weten dat hun standpunt over 14 mei niet veranderd is. Als dit voor alle partijen geldt, worden de data 18 maart en 14 mei verworpen. Dit is de regel. Er is dan twee keer gestemd en een derde keer mag niet meer. Althans, de partijen kunnen bij de volgende vergadering precies dezelfde ideeën opnieuw aan de raad voorleggen. Totdat er ooit een meerderheid komt

28. LPG raadslid Sjoerd Radstake plaatste dit op zijn Facebookpagina:

Communicatie is pas optimaal wanneer we elkaar echt verstaan, wanneer we communiceren vanuit verbinding.

Misschien alle raadsleden en collegeleden op de hei deze tweedaagse training verplicht laten volgen????

Samenwerken en communiceren

vanuit verbinding

Samenwerken en dus communiceren doen wij de gehele dag en dagelijks merken we dat dat toch best lastig is. Of het nu gaat om communicatie met een cliënt, je collega, leidinggevende of mantelzorgers, je hebt zelf veel invloed op hoe je gesprekken verlopen. Wij laten je zien wat je aandeel is en hoe je hierin gericht kunt sturen.

Soms heb je maar twee woorden nodig en loopt het gesprek gesmeerd. Soms lijkt het bijna of er een andere taal wordt gesproken en slaagt je er niet in om de ander te bereiken. Hoe je reageert en hoe jouw gesprek loopt is afhankelijk van hoe jij en die ander in elkaar steken. Doel van deze training is dat je door te werken met deze inzichten de onderliggende behoeften van jezelf en anderen beter kunt begrijpen en daarop adequaat leert te handelen.

Wat levert de training samenwerken en communiceren je op?

Je krijgt zicht op hoe je communiceert en je krijgt inspiratie en praktische handvatten voor het versterken van je communicatie. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen in het aangaan van contact en ontwikkel je meer inlevingsvermogen en een open houding. Je schaaft je luister- en gespreksvaardigheden bij. Hierdoor je in staat bent om anderen een welkom gevoel te geven en tegelijkertijd duidelijk te maken wat je van hem verwacht. Uitgangspunt hierbij is dat je je persoonlijke communicatieve kwaliteiten in relatie met anderen ontdekt en verder ontwikkelt.

Vrijblijvend persoonlijk advies over de training

Heb je na aanleiding van deze informatie nog vragen of twijfel je of deze training iets voor jou is, neem dan contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen via de mail of telefoon. Ook als je een keer vrijblijvend  wil sparren over je opleidingsvraag ben je van harte welkom.

Wat zeggen deelnemers over deze training?

  • “Mooie praktische voorbeelden, balans theorie en praktijk is goed.” (Erwin)
  • “De training helpt bij bewustwording in contact met anderen, reflectie.” (Hamid)
  • “Veel inzicht gekregen hoe communicatie kan verlopen, tips en zelfinzicht.” (Patricia)
  • “Ga de cursus ook doen ik kan nu beter communiceren. Zowel op het werk als thuis.” (Wendy)

Programma training samenwerken en communiceren vanuit verbinding

De rode draad in de training is dat we je begeleiden bij het ontwikkelen/ bijstellen van je gewenst (eigen) gedrag door zelfreflectie. Centraal in deze praktische training staat het oefenen van je luister– en gespreksvaardigheden. Je leert contact te maken met de ander zodat die weet wat je wil zeggen. Het uitgangspunt is steeds om te communiceren met de ander vanuit verbinding. Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp lees dan ook onze bijdrage over samenwerken of over miscommunicatie.

Zonder verbinding is er geen contact en lopen gesprekken niet zoals je graag zou willen. We hebben aandacht voor je basis communicatieve vaardigheden als contact maken, luisteren (luistervaardigheden en ongewenste luistergewoonten), stellen van open vragen, doorvragen (wat is de vraag achter de vraag?), samenvatten en feedback geven en ontvangen. Tevens staan we stil bij de effecten van je eigen non– en verbale gedrag.

Aanpak

In deze tweedaagse training worden veel praktische oefeningen gedaan waarbij ervaringen en situaties van de deelnemers centraal staan. We werken o.a. met de methodieken van NLP en systeemwerk in de vorm van oefeningen en verhalen en hanteren bij deze training vooral de principes van geweldloze communicatie.

Leer met vertrouwen en vanuit verbinding te communiceren met anderen en hen er zo bij te betrekken.

27. Anne-Miek Verpalen: De heilloze weg van de VVD in Grave

Al enkele jaren zie ik-met andere-de teloorgang van de VVD in Grave met lede ogen aan.
Mijn overleden man Cees Verpalen was de oprichter van de Graafs VVD. Hij zat meer dan 25 jaar lang in de gemeenteraad, jarenlang met een driekoppige fractie.
Enkele jaren geleden is het verval van de VVD ingezet.
Wat stelt de VVD hier nog voor? Wat is haar gezicht in de raad? Het hobbelt gedwee achter het college en de Lokale Partij Grave aan. Geen herkenbaar VVD-beleid meer te bekennen.
Van de VVD mag verwacht worden dat zij staat voor een gedegen financieel beleid en de belangen van de Graafs ondernemers dient.
En nu wil de VVD ook nog dat Grave zelfstandig blijft, zelfs een referendum daarvoor afwijst.
Het is heel treurig allemaal.
Van de Graafs VVD zal zo weinig overblijven.

Anne-Miek Verpalen

26. Louis Sparidans: De teloorgang van Grave is ingezet.

De teloorgang van Grave is ingezet

Voordat u zich ongerust maakt: Grave als stadje, met zijn alleraardigste kerkdorpen en zijn jaarlijkse evenementen blijft gewoon verder bestaan. Herindeling of niet. Dat zit wel snor.

Alleen het gemeentebestuur en al wat daarbij hoort, zal geleidelijk aan verder afkalven. Misschien gaat u er aanvankelijk nauwelijks iets van merken, dat komt later wel.

Laat u niet voor de gek houden door wie of wat dan ook. Ook niet als één partij u de komende tijd blijft bestoken met fake-nieuws dat Grave gerust nog jaren zelfstandig kan blijven.

Ze zitten er alleen nog voor hun eigen ‘eer en glorie’ en hopen maar dat u daarin trapt.

Het provinciaal  bestuur van Noord-Brabant is toezichthouder en houdt daarom Grave nauwlettend in de gaten.

Onlangs ontving Grave daarvandaan nog een brief met betrekking tot de begroting 2020 met daarin de volgende opmerking (letterlijk): ‘Uw gemeente krijgt de kleur ‘oranje’. Dat wil zeggen: ‘uw begroting ‘voldoet met kanttekeningen’.

Deze letterlijke tekst van het Provinciebestuur in hun brief aan de gemeente Grave van 20 december 2019 zullen ze u zeker niet voorhouden, dan zakken ze meteen door het ijs. Vrij vertaald: het moet dus beter, volgens  de Provincie. Pas op voor 2021, is hun toevoeging.

Heus, u weet het inmiddels wel, een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Grave is financieel helemaal NIET zo gezond als ze u willen doen geloven.

Intussen lachen ze in hun vuistje. Maar het is natuurlijk GEEN fair play.

Louis Sparidans

25. Grave Politiek: Grave financieel gezond, hoezo?

Grave financieel gezond, hoezo?

Dat was nog eens goed nieuws: “De gemeente Grave is financieel gezond” kopt de LPG in een ingezonden stukje in de pers. De LPG trekt die conclusie uit een mondeling verslag van de accountant. Het verhaal ging over de situatie van 2018. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en ziet de financiële toekomst van Grave er nog somberder uit.

Wat de accountant ook zei:

De accountant vertelde heel wat meer dan de LPG naar buiten brengt. De accountant houdt de raad dan voor dat de reserves flink dalend zijn en de schulden flink oplopen. “Jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves. Die zijn een keer op”, betoogde hij.

Lenen voor de lopende begroting (wat Grave doet) noemt de accountant “ernstig”. Hij houdt de raadsleden voor dat de geslonken reserves weer terugverdiend moeten worden.

De accountant wijst de raad op nog andere financiële bedreigingen voor Grave die in de miljoenen kunnen gaan lopen zoals de jeugd- en ouderenzorg, de miljoenenclaim van de curator van de scheepswerf, de kosten van het ontvlechten van het ambtelijk apparaat als Grave niet meedoet aan de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Bovendien bleek de 5,1 miljoen van het nieuwe voetbalcomplex nog niet in de cijfers verwerkt te zijn.

De schulden van Grave stijgen fors. Een stijging van ruim 15 miljoen in vijf jaar tijd. Volgens de begrotingsprognoses van 2020 zal deze schuld nog oplopen naar € 2303 per inwoner.

In de periode 2014 tot 2019 boekten de Nederlandse gemeenten gemiddeld een verlies van 50 euro per inwoner. In Grave was dat 450 euro per inwoner. Negen keer zoveel. Eind 2012 bedroeg de schuldenlast 5.8 miljoen euro. Eind 2018 was dat al 20.8 miljoen Een stijging van 15 miljoen in vijf jaar tijd. In diezelfde periode slonken de reserves van 41 miljoen euro naar 20 miljoen.

Wat de provincie ervan vindt.

De provincie stelt dat de begrotingen van Grave structureel niet op orde zijn. Jaarlijks wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Om de begroting enigszins rond te krijgen worden dan de gemeentelijke belastingen flink verhoogd; dit jaar met ruim 12 procent.

Ook de komende jaren zal dat hard nodig zijn. Daarnaast wordt het niveau van de voorzieningen steeds meer versoberd. Grave geeft per inwoner 184 euro uit aan sport, cultuur en recreatie.

Landelijk is dat 275 euro per inwoner. In de begrotingsprognoses is opgenomen dat de bibliotheek op 1 januari 2022 moet sluiten.

Voor de truc die Grave al jaren uithaalt om de financiële situatie te maskeren heeft de provincie geen goed woord over.

De provincie eist nu dat Grave daarmee stopt. Er zal de komende jaren flink bezuinigd moeten worden naast flinke verhogingen van de gemeentelijke belastingen. Doorgaan met lenen om de begroting rond te krijgen, kan niet meer. De financiële positie van Grave verslechtert al een aantal jaren doordat het huishoudboekje niet op orde is. Gevolg van een desastreus beleid, waar ook de VVD om onbegrijpelijke redenen aan meewerkt.

Een achterblijvende demografische ontwikkeling

In een rapport van de provincie staat over Grave het volgende te lezen: “De demografische ontwikkeling blijft ook achter bij het landelijke tempo. Ten opzichte van Noordoost-Brabant zijn er relatief weinig gezinnen in Grave en is de bevolking sterk vergrijsd. Hierdoor is de natuurlijke aanwas klein. Daardoor staat Grave aan de vooravond van een omslag in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking. In het komende decennium zal het aantal ouderen in Grave toenemen, terwijl het inwonertal van de gemeente gestaag zal afnemen”. Deze ontwikkeling zal behoorlijke financieel-economische gevolgen hebben voor Grave.

Grave is er dringend aan toe om goed bestuurd te worden binnen een sterke gemeente Land van Cuijk. De waarschuwingen van de accountant en de provincie zouden een ‘blessing in diguise’ moeten zijn, een onverwachte zegen die de ogen doet openen. Maar niet voor een partij die van haar geloofwaardigheid geen probleem maakt.

Wil Baaijens, Hans Satter;

24. Grave is teveel met zichzelf bezig; geen aanmeldingen voor Regio bijeenkomst op 19 februari 

Verenigde voorbereidende bijeenkomst Regio Noordoost Brabant

Van de regiomanager van de Noordoost Brabant ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste raadsleden,

Volgende week woensdag 19 februari a.s. is de Verenigde Voorbereidende Vergadering (VVB) van Gemeenteraden en Waterschapsbesturen van onze regionale samenwerking.

Graag willen wij u hieraan herinneren en vragen u aan te melden (voor zover u dat nog niet hebt gedaan), zodat u ook die avond aan de peiling van de ingediende voorstellen kunt meedoen. In de bijlage treft u nogmaals de uitnodiging aan.

Deze herinnering ondersteunen we graag met een videoboodschap van Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant, over het belang van de regionale agenda. Ook hebben we als toelichting op het convenant een korte animatie gemaakt over de werkwijze van onze samenwerking en wie waarover gaat.

Klik hier (en dan een klein
stukje naar beneden scrollen) om de videoboodschap met de animatie te bekijken.

Graag zien we u volgende week!

In totaal zijn ruim 140 aanmeldingen ontvangen.

Van de gemeente Grave heeft zich tot op heden nog geen raads- of commissielid aangemeld. 

Bron: griffiebericht van deze week!

Grave praat dus niet mee over o.a. Besteding van dit geld!!!!

€10 miljoen voor leefbaarheid in Noordoost Brabant

Hiervoor had Regio Noordoost Brabant samen met haar partners een aanvraag ingediend. “Dit is fantastisch nieuws”, reageert Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant.

Het bestuur van overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant is verheugd over dit succes. “Door deze Regio Deal kunnen we doen wat zo hard nodig is voor een goede toekomst van onze regio. Nu kunnen we onze regionale opgaven beter en sneller uitvoeren. De Regio Deal geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de regio en daarmee een goede toekomst voor inwoners en bedrijven.”

Versterking samenwerking

De Regio Deal komt op een goed moment. De komende maanden besluiten gemeenteraden en waterschappen over de nieuwe samenwerkingsagenda voor de toekomst. De Regio Deal geeft een grote impuls aan de uitvoering van deze agenda, omdat de aanvraag hierop gebaseerd is.

“De toekenning van ons voorstel voor een Regio Deal is een bevestiging dat we in onze samenwerking met 17 gemeenten en 2 waterschappen op de goede weg zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen in AgriFood Capital, OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt. De provincie Noord-Brabant is ook een belangrijke partner in deze samenwerking. Deze partijen hebben allemaal meegewerkt aan de Regio Deal. “De Regio Deal zal de samenwerking tussen deze partijen nóg verder versterken”, aldus Jack Mikkers.

Uitwerking

De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitwerking in september gereed is en dat de Regio Deal dan formeel ondertekend kan worden.

23. Facebookbericht Geert-Jan Derks.

Grave en het gemarchandeer met cijfers. 

De column van Rob Berends in De Gelderlander van 15 februari geeft helder weer wat ik bedoel.
Terwijl de accountants, GS Brabant en een groeiende stroom van ondernemers, (oud)economen en financieel geïnteresseerden in Grave echt zorgen hebben omtrent de schuld- en vermogenspositie van de gemeente Grave, blijft de politiek (lees LPG) hele en halve waarheden over onze hoofden uitstrooien.
Is het dan verwonderlijk dat de burger in Grave alle vertrouwen verliest.
Mensen, lees ook hier LPG, dit is zo fnuikend voor jullie geloofwaardigheid. Zeg gewoon waar het op staat. Dat is eerlijker. De burger in Grave is niet dom en kan heel goed rekenen. Willen jullie echt in het rijtje genoemd worden van Lelystad, belastingtoeslagen affaire etc. etc.???

22. Verslag Probusbijeenkomst 10 februari 2020. Roel Augusteijn pleit voor burgerraadpleging.

Een betere timing voor de spreker van vandaag en zijn onderwerp was niet denkbaar…. Complimenten aan de activiteitencommissie voor hun vooruitziende blik!

De politieke impasse waarin de gemeente Grave zich op dit moment bevindt door de eindeloze discussie over gemeentelijke herindeling kan door niemand beter geanalyseerd worden dan door Roel Augusteijn.

Hij was lange tijd docent klassieke talen en later vooral actief in de politiek. Bij de Provinciale- Statenverkiezingen in 1991 werd hij als CDA’er gekozen tot lid van de Provinciale
Staten van Noord-Brabant.

In 2001 werd hij gedeputeerde bij die provincie met cultuur in zijn portefeuille en in 2003 veranderde dat in zorg en welzijn. In september 2006 volgde zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam en van 2008 tot 31 december 2014 was hij waarnemend burgemeester van Maasdonk. In augustus 2014 werd hij tevens (wederom) waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Vanaf 27 september 2017 was Augusteijn ruim een jaar waarnemend burgemeester van Heusden.

Deze staat van dienst maakt hem een autoriteit gemeentelijke herindeling. We worden ingewijd in de haast onontwarbare kluw van bestuurlijke trajecten, belangenafwegingen, politieke controverses en vooral niet-rationele, emotionele invloeden.

Deze laatste met name ingegeven door cultuurhistorische en godsdienstige opvattingen. Daarnaast vormen individuele belangen om een zo groot mogelijke gemeente te worden en daardoor in een hogere salarisschaal te worden ingeschaald voortdurend een tweede agenda.

De huidige tijd vraagt om een bestuurskracht die eigenlijk onmogelijk is te bieden door een gemeente van beperkte omvang. Zoveel maakt zijn betoog wel duidelijk: zelfstandig blijven is voor Grave niet uitgesloten, maar dan betaalt zij wel de prijs voor het inkopen van een ambtelijk apparaat elders.

De toenemende trend van de overheid om steeds meer taken naar lagere overheden te verplaatsen maakt schaalvergroting feitelijk onontkoombaar.

De politieke agenda van op handen zijnde verkiezingen en het aflopen van de houdbaarheid van ons huidig kabinet kan wel eens belangrijke rol gaan spelen. Uiteindelijk wordt de beslissing over een herindeling in de tweede en eerste kamer geveld.

De rol van de provincie is louter adviserend na toetsing op bestuurskracht, draagvlak en samenhang. Gelukkig heeft de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de gemeentes schriftelijk gemaand snel tot een besluit te komen omdat anders de nationale politiek een beslissing gaat opleggen.

Aangezien het succes van een fusie hoofdzakelijk wordt bepaald door het maatschappelijk draagvlak, de bereidheid om met buurgemeentes verder te gaan, kan een enquête uitstekend helpen de impasse te doorbreken.

De bevolkingsraadpleging in Mill die als een katalysator heeft gewerkt in de Graafse politiek, is ook bij andere fusieprocessen een uitstekend instrument gebleken om de bewoners de knoop door te laten hakken waar over elkaar buitelende raadsleden het maatschappelijk belang uit het oog zijn verloren…

Jammer dat de Graafse raadsleden deze inspirerende presentatie moesten missen…

 

21. INGEZONDEN: Slaat Grave door?

Door CV De Kleuners

Is Grave financieel gezond? Kan Grave zelfstandig blijven? Het houdt de gemoederen in Grave behoorlijk bezig, wat gaat er gebeuren?

De Graafsche kleuterpolitiek besmeurt elkaar met allerlei persoonlijke aantijgingen waarbij er geschoffeerd wordt, mensen raken beschadigd en de kiezers voelen zich meer en meer bedrogen dan ooit daarvoor. Een inwonersraadpleging wordt met een politieke handomzwaai weggewuifd alsof je je waant in een derdewereldland, de democratie is ver te zoeken.

Het LPG met de zogenaamde Bannink-bastards slaat wild om zich heen, gevolgd door de kickers van het team Joosten… Inmiddels wordt er in de raadzaal gevecht na gevecht gestreden waarbij de publieke tribune flink van zich laat horen. De scheidsrechter, onze burgemeester, kan de kemphanen maar net uit elkaar houden zonder zelf kleerscheuren op te lopen. En intussen tikt de tijd verder en worden wij als inwoners van de gemeente Grave buitenspel gezet.

Het volk pikt het niet meer en neemt hierbij het initiatief! Op 24 februari zal een volksraadpleging plaatsvinden in het hart van onze gemeente. Laat uw stem horen en teken de petitie. De uitkomst wordt aansluitend met u gedeeld in alle transparantie, zonder dure onderzoeksbureaus en op basis van gezond boerenverstand. Oftewel G.B.V. Omdenken ‘Grave slaat door’ versus ‘Grave slaat raak’!

CV De Kleuners

20. LPG: Firma List en Bedrog.  

In Catharinahof kwam een bezoeker naar mij toe met de Arena. Hij vouwde de krant open en liet me de advertentie van de LPG zien. Hij noemde dit informatie van de “Firma List en Bedrog”. Naam is bij mij bekend. Hij wilde anoniem blijven. De Graafse factcheckers Leo de Vreede en Louis Sparidans reageerden al eerder op de “propaganda van de LPG”.

19. Harry Daudt; ongekroonde stadsdichter:        

Grave aan de Maas;1980.

       

Stad aan de Maas.

Helaas Grave, stad aan de Maas
uw emoties, nauwelijks de baas
Noch stroomafwaarts, noch stroomopwaarts
weet u, als man/vrouw, te gaan
‘t gelijkt: vlotje-varen, schuitje wiegen
Een bemanning aangemonsterd
die soms rollebollend en ruziënd
over het bovendek gaat
Een schipper, die vaak z’n mannetje niet staat
roerganger zonder vaste hand
zigzaggend over stuur- dan bakboord
Krimpende wind, stuur-en bootsman tegelijk
hét zeil, gelijk dweil en vaatdoek, lijkt
niet langer te willen bollen
Welke burgers…
laten nog mét zich sollen?
het gebakkelei meer dan zat
Zo komt Cuijks land
nimmer in zicht
vlag noch vaan aan Maasoever geplant
Verdronken stad, verlaten stad
het water aan de lippen
ging u niet prat
op: vrijheid, gelijkheid, broederschap?
de KERN & BLANKE PIT
van het samenleven?
Harry CA Daudt

18. Onze Graafse factchecker Leo de Vreede over de financiën van Grave.

Een halve waarheid is erger dan een hele leugen.

De cijfers in het artikel van LPG met de titel “de gemeente Grave is financieel gezond” kloppen. Maar de accountant heeft meer laten zien en verteld. De financiële positie wordt al een reeks van jaren ieder jaar slechter en dat kun je niet eeuwig volhouden. Zuinig zijn is prima om gezond te blijven. Als je genoodzaakt bent te bezuinigen, dus voorzieningen moet schrappen en lasten voor de burgers moet verhogen -en dat moet Grave- kun je toch niet volhouden dat Grave financieel gezond is.

Ja, de positie was prima en er is veel geïnvesteerd. Er is ook nog 10 miljoen in het Wisseveld gestopt, maar wat hebben we voor teruggekregen? De investering in Catharinahof verhindert dat Grave West een ontmoetingsruimte krijgt. We lopen een risico met de scheepswerf en ook de investering in het sportpark, die nog niet in de cijfers is verwerkt drukt de financiële positie van de gemeente nog verder omlaag. Ook dat heeft de accountant verteld en laten zien.

Een accountant controleert de cijfers en die kloppen, Maar de accountant gaat niet verder dan constateren dat de patiënt nog niet ziek is. Maar dat wil niet zeggen dat Grave gezond is.

Dat houdt de provincie in het oog. Er is dan ook een brief van de provincie waarin een oordeel over de begroting wordt gegeven (waarin het sportpark dus niet is verwerkt). En dat oordeel liegt er niet om. Om in voetbaltermen te blijven: een gele kaart en nog een hele wedstrijd te spelen.

Grave staat al onder extra toezicht. Door een technische truc die “schuivend evenwicht” wordt genoemd kon de begroting door de provincie worden geaccepteerd. Die truc lijkt op een truc van de kapper die op zijn deur een biljet heeft met “morgen gratis scheren”. Daar trapt de provincie nu niet meer in.

LPG eindigt met: “Samengevat: de financiële positie van de gemeente Grave is goed* en we moeten ons huishoudboekje op orde houden.

Dat had op gezag van accountant en GS moeten zijn: “Samengevat: De financiële positie van de gemeente Grave was goed maar verslechtert al een reeks van jaren, en dat is zorgelijk. Het huishoudboekje deugt niet en dient voor 2023 in orde te worden gebracht.

Dat betekent nog al wat. Nu al staat vast (in de huidige begroting) dat de bibliotheek dicht moet op 1 januari 2022. Dus tegelijk met de de fusie van de andere vier gemeenten

Grave moddert dan alleen verder en redt het niet. Ik ben (gelukkig) geen accountant en geen GS. Maar dit is wel mijn oordeel over de financiële positie van Grave.

Leo de Vreede

17. Opnieuw een bedrieglijk verhaal van de LPG

Heus, Grave heeft geen spaarpot. Vraag het maar aan kinderen, een spaarpot is heel iets anders. Daar zit gewoon baar geld in, spaargeld, waarmee je mettertijd iets wilt gaan kopen, waarvoor je nú nog spaart.

Wat de LPG spaargeld noemt zit gewoon in beleggingen, beleggingen in grond en stenen, gemeentelijke eigendommen en wat dies meer zij. Dat ligt vast. Pas als je daarvan iets verkoopt, kun je het weer uitgeven aan iets anders. De LPG schrijft graag de HALVE waarheid en verzwijgt liever de rest.

Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden me meer ging interesseren voor de Graafse gemeentefinanciën, hadden we nog meer dan 35 miljoen aan reserves en praktisch GEEN schulden.

Intussen is dat compleet veranderd. De reserves zijn meer dan gehalveerd. En van praktisch NIETS (geen enkele schuld) gaan we thans volgens de laatste cijfers van de gemeente naar een SCHULD van ruim 30 miljoen, nog afgezien van het jongste Kranenhofplan. Tel uit je winst!

Alles wat de LPG aan investeringen noemt hebben we gewoon met het opnemen van SCHULDEN gefinancierd. Dat mag, maar het is wel zo eerlijk om dat ook gewoon te vertellen. Dat is de andere kant van het verhaal. Zodra het over een verduidelijking van de financiën gaat, moet je niet bij de LPG zijn.

Verzwijgen is ook een vorm van liegen en een beetje liegen schijnt tegenwoordig best te mogen, maar het blijft NIET fraai.

Louis Sparidans

16. LPG: Grave is financieel gezond.

De accountant van Deloitte heeft ook dit jaar weer een toelichting gegeven voor de gemeenteraad, op 28 januari 2020*. Hij vertelde hoe de gemeente Grave er financieel voor staat op basis van de laatste cijfers.

De gemeente Grave beschikt over een goede reserve. Ja, onze reserve (spaarpot) is in de afgelopen jaren verminderd. En dat komt omdat we 2 Brede Scholen hebben gebouwd (circa 9 miljoen), het Visioterrein gekocht hebben (circa 4 miljoen), bijgedragen hebben aan de vernieuwde Rijksweg N324 (1,4 miljoen) en geïnvesteerd hebben in de gemeenschapsaccommodatie in Velp, Gassel, Escharen en het Estersveld (circa 900.000 euro) Daarnaast zijn er nog veel andere investeringen gedaan om de leefomgeving te verbeteren die optellen tot een fors bedrag. U moet dit zien zoals bij u thuis. U spaart en dan geeft u een deel van het gespaarde geld uit voor de aanschaf van een nieuwe auto, keuken of noem maar op.

En toch heeft de gemeente Grave nog een reserve (spaarpot) van bijna 18,2 miljoen. Onze reservepositie is dus zeer goed, ook volgens de accountant van Deloitte. We staan op de 89e plaats van de 355 gemeenten in Nederland. Verder heeft de gemeente Grave een lagere schuld per inwoner dan het landelijk gemiddelde en ook een lagere schuld dan bijvoorbeeld de gemeenten Cuijk en Boxmeer.

Een belangrijk ander getal is het weerstandsvermogen. Dat geeft aan hoe goed een gemeente in staat is risico’s op te vangen. U kunt daarbij denken aan de stijgende kosten van het Sociaal Domein, een mogelijke claim van de curator van de Scheepswerf (NB: er is geen claim van de Scheepswerf zelf tegen de gemeente) en de ontwikkelingen met betrekking tot CGM. De gemeente Grave is in staat om onze risico’s 17 keer op te vangen en daarmee staat Grave op een 10e plek van alle gemeenten in Nederland!

Ja, in de afgelopen jaren hebben we bezuinigingen doorgevoerd op onze uitgaven (het huishoudboekje). Immers het is niet verstandig meer geld uit te geven dan men ontvangt. Ook hebben we de lasten moeten verhogen maar nog steeds behoren wij volgens de accountant tot de goedkopere gemeenten in Nederland.
Waarom deze bezuinigingen? Dit komt doordat wij (zoals bijna alle gemeenten in Nederland) veel meer geld (1 miljoen euro extra per jaar) moeten uitgeven aan Jeugdzorg en WMO, dan dat we ontvangen van Den Haag. En wij mensen niet in de kou willen laten staan. Alle gemeenten in Nederland zijn hierover gezamenlijk in onderhandeling met het Rijk. De grootte van een gemeente maakt daarbij geen verschil, een herindeling gaat de positie van Grave niet verbeteren.

Verder heeft de gemeente Grave een ruimhartig minimabeleid. We geven veel geld uit aan subsidies en hebben veel voorzieningen (bijv. sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, bibliotheken, scholen, zwembad). Om deze voorzieningen in stand te houden en hierop niet te bezuinigen hebben we de OZB verhoogd. Voor de mensen die het niet kunnen betalen heeft de gemeente een ruimhartig toeslagenbeleid/kwijtscheldingsbeleid.

Samengevat: de financiële positie van de gemeente Grave is goed* en we moeten ons huishoudboekje op orde houden.

*te raadplegen verslag/te beluisteren commissie audit 28-1-2020: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/grave/cb60090f-714e-486c-ab08-c679980b161b

15. Gelezen op de CDA website.

Het CDA heeft kennisgenomen van het besluit van de LPG om de samenwerking binnen het College van Burgemeester en Wethouders op te zeggen.

14. Grave Politiek: Graafse journalistiek.

Graafse journalistiek

In Catharinahof maakte ik afgelopen zondag deze foto van het schilderij dat onze Graafse kapper/schilder Frans Beijer van Freddy maakte.

Freddy Klooté, onvolprezen verslaggever en columnist van de krant ‘Arena Lokaal’, werpt zich de laatste tijd op als manmoedig verdediger van een zelfstandig Grave. Zijn tactiek is even simpel als verwerpelijk: tegenstanders van een zelfstandig Grave in zijn krant van achter onderuit halen en publiekelijk beschadigen. We schreven daar al eerder over *).

Vorige week beschuldigde hij oud-wethouder Jacques van Geest (voorstander van gemeentelijke herindeling) ervan dat deze in 2008 verantwoordelijk was voor een verlies van 10 miljoen euro dat de gemeente Grave leed op het project Wisseveld. Een plompverloren en valse beschuldiging 12 jaar na dato en zonder enige tekst of uitleg. De bedoeling was duidelijk: Van Geest beschadigen.

Het voorgeschreven essentiële journalistieke huiswerk had Klooté niet gedaan. Geen check, laat staan dubbelcheck; geen hoor, laat staan wederhoor. Dan had Klooté kunnen weten dat hij zich vergaloppeerde. Klooté beschadigde niet alleen Van Geest, ook het vertrouwen in de Graafse journalistiek.

Uit documenten blijkt klip en klaar dat de toenmalige burgemeester Delissen en haar gemeentesecretaris op eigen houtje handelden en primair verantwoordelijk waren voor het verlies, niet Van Geest **). 

Van Geest verweert zich in de Arena van deze week dan ook terecht tegen de aantijgingen van Klooté. Omdat de affaire een portefeuille van Van Geest betrof, deed hij wat een politieke ambtsdrager dient te doen en wat politiek correct is: hij bood zijn ontslag aan.

Je mag dan verwachten dat Klooté zijn blunder ruiterlijk erkent of op zijn minst uitzoekt of het verhaal van Van Geest klopt. Heeft Klooté ongelijk dan dient hij Van Geest deemoedig zijn excuses aan te bieden. Maar daarvoor moet je bij Klooté niet zijn. Die moed heeft hij niet. Het verweer van Van Geest voorziet Klooté van een laf nawoord. Hij schrijft onder het verweer van Van Geest: “Als de bovenstaande uitleg van Jacques Van Geest klopt, ben ik hem een excuus schuldig”. Klooté dient te weten of de uitleg van Van Geest klopt. Anders dien je te zwijgen.

Ons advies aan Klooté: doe wat je behoort te doen als journalist: uitzoeken hoe de zaak in elkaar steekt, beschuldigen aan het juiste adres en hoor en wederhoor plegen. En heb je het fout, biedt dan zonder omhaal je excuses aan. 

Wil Baaiijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

*)   Op de website www.gravepolitiek.nl

**)  De documenten zijn openbaar, te vinden in het gemeentearchief; dossier Wisseveld.

13: Louis Sparidans: Met hangende pootjes.

Ik wil graag deze sombere tijd voor de bestuurlijke toekomst van Grave wat opvrolijken. Vandaar een ietwat ironisch stukje.

Met hangende pootjes

Een joviale kerel, een beminnelijk omaatje en een leuke jonge vent. Zo hoor ik wel eens de typeringen van onze burgemeester en zijn twee LPG-wethouders. Niet verkeerd, ze vinden zichzelf eveneens een knus gezelschap. Zij vormen de kern van ons College van B&W. De derde wethouder komt er ook niet slecht vanaf, zij het dat hij vooral een afvallige CDA-er wordt genoemd.

De LPG en het CDA in Grave hebben eigenlijk ruzie met elkaar, maar de CDA-er mag tóch blijven, op voorspraak van de VVD. Zo zitten ze elke dinsdagmorgen in Grave te vergaderen om het ieder van ons in Grave naar de zin te maken.

Er zit ook nog een gezagsdrager bij, zónder portefeuille, de gemeentesecretaris, die zou eigenlijk het personeel moeten aansturen, maar we hebben geen personeel meer in dienst. Daar bemoeit zich weer iemand anders mee.

Heel verschillend maar toch eensgezind: ze moeten NIETS hebben van een fusie met Cuijk, Boxmeer, Sint Tunnis en Mill, want dat willen de LPG en VVD persé niet (Grave moet en zal ZELFSTANDIG blijven!), maar ze vragen wel in een brief van 28 januari 2020  (met hangende pootjes) of eerdergenoemde gemeenten ons hierbij willen helpen. Wat een slim doordacht besluit weer!

Alsof je bij de duivel te biechten gaat. Zelf zou ik eerder hulp hebben ingeroepen bij bijvoorbeeld Tietjerksteradeel, dan weet je zeker dat ze wel voor je klaar willen staan. Zij willen best nog wel een klusje erbij hebben. Waarschijnlijk ook nog wel voor een schappelijk prijsje. En het zijn goeie mensen daar. Ik ben er pas nog op bezoek geweest.

Ik heb wel sympathie voor het wensdenken van ons College van Burgemeester en Wethouders. Een zelfstandige gemeente Grave! En een gemeente in Friesland die voor ons de klusjes opknapt. Grave wordt nog eens groots! Misschien kunnen we mettertijd wel het hele Land van Cuijk overnemen …..

Louis Sparidans

12. INGEZONDEN: Gemeenteraad Grave

Door Leo de Vreede

Het is al heel lang voor velen, behalve kennelijk de raad van Grave, duidelijk dat op zeer korte termijn een keuze moet worden gemaakt tussen twee kwaaien, Daar worstelt de raad al jaren mee, maar nu is het twee voor twaalf; twee seconden om precies te zijn en dan verandert kiezen in de knoop doorhakken.

Als snel wordt beslist kan nog worden meegedaan met de fusie van de 4 andere gemeenten in het Land van Cuijk. De huidige maatschappij met voor de gemeente taken als zorg, milieu en andere onderwerpen vraagt om grotere gemeenten. In de huidige praktijk werkt het al zo. De afzonderlijke gemeenteraden hebben er niets meer in te brengen en is het voor de uitvoerders van het beleid alleen maar hinderlijk dat ze met zoveel gemeenteraden te maken hebben.

Als niet wordt besloten mee te doen, en dat kan al door gewoon niets te besluiten blijft Grave eenzaam achter. En zelfs de voorstanders van een eigen gemeenteraad voor Grave beseffen dat het dan niet mogelijk is een eigen adequaat ambtelijk apparaat op te zetten. Men wil dan gebruik maken van de ambtenaren van de nieuwe gemeente. Beseft men wel dat men over hetgeen die ambtenaren doen niets te vertellen heeft? Grave kan producten inkopen bij de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk. Waarvoor hebben we dan nog een gemeenteraad nodig? Dat klinkt dramatisch en dat is het ook. Ik wil LPG en de VVD wel eens vragen welke zaken Grave in zijn eentje beter voor zijn inwoners en ondernemers kan regelen dan binnen de gemeente Land van Cuijk.

En waar houdt de raad van Grave zich mee bezig. Niet met het uitwisselen van argumenten, maar wel over de vraag wanneer een volksraadpleging gehouden kan worden. Wat wil de raad met zo’n evenement, waarvoor geen tijd meer is. Eigenlijk is het gek dat ook de voorstanders van zelfstandigheid aan zoiets willen meedoen. Eén van hun argumenten is toch dat in een kleine gemeente de gemeenteraad zijn inwoners kent en dus weet wat zij willen? Wat wil men met het resultaat van zo’n peiling? Antwoorden hoeft niet want georganiseerd wordt er niets. Om de verwarring nog te vergroten lees ik net dat Keerpunt 2010 of Jacques Leurs zelf (het verschil is niet altijd duidelijk) zoiets gaat organiseren. Daarmee wordt het drama een klucht.

En alsof er nog niet genoeg afleiding van de werkelijkheid is, is onlangs een discussie ontstaan over de objectiviteit van de media. Ook leuk. Zo langzamerhand begin ik te vrezen dat Grave zichzelf buiten spel gaat zetten. Om positief te eindigen wil ik de zelfstandige, maar krachteloze gemeente Grave nog een lijfspreuk meegeven: ‘Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk, maar wel dom’.

Leo de Vreede

11. Rectificatie van Freddy Kloote’ over de rol van VPGrave fractievoorzitter Jacques van Geest in Wisseveld drama in 2008. Grave ging toen voor 10 miljoen het “schip” in. 

Rectificatie VPGrave-fractievoorzitter

Jacques van Geest

Door Freddy Klooté
Tijdens mijn verslag over de extra raadsvergadering van 30 januari heb ik een alinea geschreven over de uitleg van de externe accountant die de financiële situatie van de gemeente Grave had bekeken en uitgelegd aan de raadsleden. Ik vermeldde daarbij dat dit de heer Van Geest zijn mening over de financiën niet deed veranderen. “Of hij heeft zitten slapen of…” Wat volgde was een stukje verleden waarbij ik Jacques van Geest in verband bracht met het Wissevelddrama, wat de gemeente Grave een verlies van 10 miljoen euro opleverde. Tijdens een ontmoeting met Jacques vertelde hij me dat de werkelijkheid heel anders is geweest. Ik zei dat hij de ruimte kreeg in Arena om zijn visie op het Wisseveldverhaal te vertellen. Dat staat hieronder.

Jacques van Geest: “Wat mij diep gegriefd heeft is wat jij schreef over 2008 Wisseveld. Het echte verhaal is dat ik 2 jaar en 2 maanden wethouder geweest ben, gevraagd was voor de baan als wethouder vanwege mijn expertise als bestuurder van een woningcorporatie met bijna 40.000 woningen in een situatie die niet bepaald rooskleurig was.

Er lag een contract met de grond- en Bouwbank dat uitermate ongunstig was voor de gemeente.

Zo moest de gemeente over de door de GBB namens beide partijen aangegane verplichtingen een forse rente betalen van meer dan 5%.

De inschatting ten aanzien van de opbrengst van de uit te geven grond was niet reeel. Er dreigde een tekort op het plan.

Wat ik gedaan heb is te kwalificeren als damage-control. Ik ben geen nieuwe verplichtingen aangegaan en ben op zoek gegaan naar ontwikkelaars die mogelijk geinteresseerd zouden zijn in de ontwikkeling van Wisseveld.

Ik had al een partij gevonden die geinteresseerd was en had dat al met de collega’s in het college gecommuniceerd. Ik ging met vakantie en toen ik terugkwam van vakantie zag de wereld er anders uit.

Om een lang verhaal kort te maken: men verweet mij dat ik niet of onvoldoende had gecommuniceerd met de Raad. Feitelijk wilde men mij kwijt en was gezocht naar een mogelijkheid daartoe.

Er is geen sprake van dat mijn optreden een verlies van 10 miljoen ten gevolge heeft gehad. Voor zover er verliezen zijn opgetreden zijn die ontstaan na mijn tijd als wethouder door gebrek aan kennis bij het bestuur en eigenmachtig optreden van burgemeester en gemeentesecretaris begin 2009”.

Als bovenstaande uitleg van Jacques van Geest klopt, ben ik hem een excuus schuldig.

Freddy Klooté

10. Politiek Grave: 

De elf drogredenen van de Lokale Partij Grave

De LPG gebruikt een lijstje van 11 punten waaruit zou moeten blijken dat Grave beter zelfstandig kan blijven. Het lijstje mist elke uitleg, laat staan diepgang maar het is de moeite waard om het rijtje drogredenen eens door te nemen. Het is illustratief voor de naïeve denklijnen van de LPG.

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter

Dat zou voor de inwoners van Grave een zegen zijn. In kleine gemeentes ontstaat vaak een politiek bestuurlijke klasse die vooral op zichzelf is gericht. Het loont op lokaal niveau goede maatjes te zijn met wethouders en raadsleden, Die hebben immers iets te verdelen. Dat leidt tot ad-hoc politiek zonder visie. De diepgang en kwaliteit blijven ernstig onder de maat.

Bovendien maakt de fusiegemeente Land van Cuijk werk van kernendemocratie waarbij de kleine kernen meer zelf kunnen bepalen. De LPG beweert al jaren werk te gaan maken van een kernendemocratie maar ze heeft er nog geen letter op papier staan, laat staan een plan.

2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner

Deze stelling gaat lang niet altijd op. Het kan zijn dat deze gemeenten een beter voorzieningenniveau hebben, hun inwoners meer te bieden hebben.

Grotere gemeentes hebben vaak centrumfuncties (schouwburg, ziekenhuis, bioscoop, treinstation) waar de inwoners van kleinere gemeenten van profiteren.

Grave heeft van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk fors hogere woonlasten dan de andere gemeenten terwijl Cuijk en Boxmeer het dubbele aantal inwoners hebben.

Omdat de Graafs begroting jaar op jaar (volgens de provincie) structureel niet op orde is zullen de woonlasten de komende jaren nog verder moeten stijgen.

3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening

Evenmin leidt klein blijven automatisch tot betere dienstverlening. Grave geeft per inwoner 184 euro uit aan sport, cultuur en recreatie. Landelijk is dat 275 euro per inwoner. Van de Gravenaren is slechts 46 procent tevreden over het groenonderhoud. Landelijk is dat 56 procent.

Op ‘samenwerking met inwoners’ scoort Grave op een schaal van 10 punten 5,63; landelijk is dat 6,09.

Op het punt van dienstverlening doet Grave het als kleine gemeente slecht. De dienstverlening zal de komende jaren verder moeten versoberen om de begrotingen op orde te krijgen. De dienstverlening is in Grave is nu al onder de maat en zal zeker verder afnemen.

4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk

Dat is een onjuiste bewering. In een peiling in 2018 kiest een meerderheid 57 procent voor een vorm van herindeling. Er was een minderheid voor een zelfstandig Grave.

Opmerkelijk is dat de LPG een referendum over het zelfstandig blijven van Grave niet meer wil. Een petitie van 1200 burgers voor een referendum legt de LPG naast zich neer.

5. Een grote organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen.

De vijf afzonderlijke gemeenten van het Land van Cuijk hebben 5 burgemeesters, 5 gemeentesecretarissen, 5 raadsgriffiers, 16 wethouders.

Ter vergelijking Oss (ruim 90.000 inwoners): 1 burgemeester, 1 gemeentesecretaris, 1 raadsgriffier, 5 wethouders.

Op bestuurskosten valt dus heel wat te verdienen.

Het aantal ambtenaren zal in de nieuwe gemeente Land van Cuijk niet groter zijn, er wordt immers bespaard op werk dat nu elke gemeente afzonderlijk moet doen, zoals de jeugd- en ouderenzorg.

Nu zijn de Graafs ambtenaren ondergebracht in een overkoepelende organisatie (CGM).

Dit is een soort uitzendbureau met een eigen bestuur en managementlagen. Grave geeft nu per inwoner ongeveer 60 euro (60 procent) meer uit dan de andere gemeenten in het Land van Cuijk. In 2014 gingen de Graafs ambtenaren over naar CGM. De loonsom bedroeg toen ongeveer € 6.991.000. In 1917 was de loonsom al gestegen naar ongeveer € 7.810.000. Van besparing komt niets terecht. De bedoeling was om 10 procent te besparen (in 5 jaar tijd vanaf 2014)

Als Grave zelfstandig blijft zal het een eigen ambtenarenapparaat moeten opbouwen. Dat gaat flink in de papieren lopen. Een andere mogelijkheid is ambtenaren inhuren. Ook dat gaat flink extra geld kosten. Bovendien hebben ingehuurde ambtenaren geen binding met de gemeente. Daarbij komt dat Grave ook een eigen informatie- en automatiseringssysteem moet opbouwen. Ook dat gaat miljoenen kosten. Dat geld heeft Grave niet, ook niet voor het onderhouden van vereiste software.

6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.

Er is nu een kostbare wirwar van overleg en coördinatiewerk tussen ambtenaren. Dat geld kan beter besteed worden. Hoe groter de gemeente, hoe minder samenwerkingsverbanden dat de gemeente nodig heeft. Omdat een kleine gemeente veel taken niet zelfstandig kan vervullen moet ze meedoen aan dure netwerken.

Een zelfstandig Grave wordt strakst omringd door grote gemeenten (Land van Cuijk, Oss, Uden, Den Bosch) die in de regio Noordoost Brabant het beleid gaan bepalen.  

Grave heeft daarbij niets in te brengen.

7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken.

Er zijn straks geen samenwerkingsverbanden meer waarin Grave kan participeren.

Hoezo positie in de regio versterken met samenwerkingsverbanden? Er valt gewoon niets te versterken. Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Anthonis gaan samen verder. Zonder Grave.

8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave.

Het is een raadsel waar de LPG deze wetenschap vandaar haalt. Over welke voorzieningen heeft de LPG het dan? Welke voorzieningen zijn in Grave beter dan in de andere gemeenten in het Land van Cuijk? Het openbaar vervoer is in Grave belabberd. Goede theatervoorzieningen heeft Grave niet. Het winkelaanbod is beperkt.

9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk

Dit is een bewering die kant noch wal raakt.

De provincie stelt dat de begrotingen van Grave structureel niet op niet op orde zijn. Jaarlijks wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Om de begroting enigszins rond te krijgen worden dan de gemeentelijke belastingen flink verhoogd en het niveau van de voorzieningen versoberd.

De schuldenlast van Grave stijgt onverantwoord. Eind 2012 bedroeg de schuldenlast € 5.810.000. Eind 2018 was dat al € 20.865.000. Een stijging van de totale schuldenlast van de gemeente Grave is opgelopen van € 5.810.000.- eind 2012 naar € 20.865.000– eind 2018. Een stijging van ruim 15 miljoen in vijf jaar tijd. In diezelfde periode slonk het eigen vermogen van € 22.706.000.- naar € 18.721.000 en daalden de voorzieningen van € 12.611.000.- naar € 7.754.000.

Per inwoner bedroeg het bezit per 1 januari 2010; € 1008, op 31 december 2018 hadden we een schuld per inwoner van € 1097. In 8 jaar tijd werd dus voor € 2105 per inwoner uit de gemeentelijke spaarpot gegraaid. Volgens de begrotingsprognoses van 2020 zal deze schuld nog oplopen naar € 2303 per inwoner waarbij nog geen rekening is gehouden met de gemeentelijke subsidie van € 5,4 miljoen voor het Kranenhof-project.

In de periode 2014 tot 2019 boekten de Nederlandse gemeenten gemiddeld een verlies van 50 euro per inwoner. In Grave was dat 450 euro per inwoner. Negen keer zoveel. De provincie en de accountant manen de gemeente een plan te maken om de financiële verliezen om te buigen en de begrotingen op orde te krijgen. De LPG en de VVD hebben geen enkel plan om de negatieve spiraal te doorbreken. Vast staat dat het de burgers geld gaat kosten.

Adviesbureau PricewaterhouseCoopers waarschuwt voor de financiële kwetsbaarheid van Grave.

In een rapport van de provincie staat over Grave het volgende te lezen: “De demografische ontwikkeling blijft ook achter bij het landelijke tempo. Ten opzichte van Noordoost-Brabant zijn er relatief weinig gezinnen in Grave en is de bevolking sterk vergrijsd. Hierdoor is de natuurlijke aanwas klein. Hierdoor staat Grave aan de vooravond van een omslag in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking. In het komende decennium zal het aantal ouderen in Grave toenemen, terwijl het inwonertal van de gemeente gestaag zal afnemen”.

Voor Grave staan alle financiële seinen op rood.

10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig

Naar de vorming van kernendemocratie hebben LPG en VVD geen hand uitgestoken. Er is geen idee en geen plan daarvoor. Grave loopt achter bij de andere gemeenten. Bij herindeling zal de druk op Grave om serieus werk te maken van kernendemocratie toenemen. In het projectplan herindeling is de vorming van kernendemocratie expliciet opgenomen.

11. Herindelen verzwakt de lokale democratie

Als het over lokale democratie gaat heeft de LPG geen enkel recht van spreken. Een petitie van 1200 burgers waarin gevraagd wordt om een referendum legt de LPG (met maatje VVD) zonder enige reactie naast zich neer. De LPG is echt niet geïnteresseerd in de opvattingen van burgers. En zoals gezegd van een kernendemocratie maakt de LPG al jarenlang geen werk

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nll

Grave Politiek.

9. INGEZONDEN: Geen blik meer waardig

Door Louis Sparidans

U kent mij als een kritische volger van de Graafse gemeentepolitiek. Dat legt me geen windeieren. Er gaat bijna geen dag voorbij of ik ontmoet wel iemand die me erop aanspreekt, of me mailt of belt.

Het geeft ook aan hoe goed de ’Arena’ wordt gelezen. Complimenten voor dit huis-aan-huis-blad. Lees tussendoor trouwens ook eens op hun website, www.arenalokaal.nl, want lang niet alle nieuws komt wekelijks in de papieren uitgave die bij u in de bus valt.

Maar terug naar mijn kritische opmerkingen. Ofschoon ik heel lang een goede relatie had met leden van het gemeentebestuur, wordt dat er al jaren niet beter op. Misschien concludeert u wel: terecht. Dat is uw goed recht. Maar ik hoor niet vaak zo’n reactie.
De meeste mensen die me kennen geven vaak aan het helemaal met me eens te zijn. Maar ook dat zegt natuurlijk niet alles.
Op een enkele uitzondering na vinden ze dat ik me over het algemeen wel redelijk gedraag. Ik beperk mijn kritiek tot het FUNCTIONEREN van onze ‘gezagsdragers’ en hun eigen visie daarop maar zal nooit kritiek op hun uitoefenen, als persoon. Dat hoort ook niet, vind ik.

Als gemeentebestuurders staan ze namelijk primair ten dienste aan alle Graafse stemmers resp. inwoners. Ze hebben zich zélf daarvoor kandidaat gesteld en worden ook volledig door ons belastinggeld daarvoor betaald. Dat is weliswaar vanzelfsprekend, maar dat houdt volgens mij ook in dat je je moet willen verantwoorden, als iemand op een behoorlijke manier een kritische opmerking over je functioneren plaatst.

Ik spreek uit ervaring. In mijn arbeidzaam leven heb ik ook wel eens kritische opmerkingen gekregen. Meerdere keren zelfs. En als ze op een fatsoenlijke manier werden geuit, ging ik er ook altijd op in. Weliswaar niet meteen, maar wel een aantal dagen later.
Sterker nog, ik heb er vaak van geleerd resp. geprobeerd om mijn houding of werkwijze aan te passen en dat werd meestal ook gewaardeerd. Maar, eerlijk is eerlijk, het lukte niet altijd.

Hoe anders is dat met ons gemeentebestuur, althans bij de meerderheid: ze gunnen me nauwelijks nog een blik waardig als ik ze zie. Da’s jammer!

Louis Sparidans

8. Louis Sparidans reageert met citaat Roel Augusteijn, bekend bestuurder en interim-burgemeester.

Het is een horrorscenario voor Grave.

Honderd procent zeker

Ik weet het honderd procent zeker. Onze burgemeester, Lex Roolvink, heeft alle zaken met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van Grave in zijn portefeuille zitten, maar hij wil zich daar niet in het publiek over uitlaten. Alleen zijn vrouw weet daarvan, schrijft hijzelf, maar verder laat hij daarover iedereen in het ongewisse. Hij vindt dat kennelijk verstandig zo.

De burgemeesters van Cuijk, Boxmeer en Sint Tunnis hebben dezelfde zaak in hun portefeuille en hebben zich al in 2017 uitgesproken dat er niet aan te ontkomen valt dat het Land van Cuijk één gemeente moet worden. Ook zij vonden en vinden nog steeds deze richting de verstandigste weg.

Welke burgemeester(s) is/zijn nu het allerverstandigst?  Drie burgemeesters gaan voor de hoofdprijs, maar betekent dit nu dat de Graafse burgemeester als enige ‘dom’ is?  Nee. Ook Lex Roolvink is heel verstandig, dat weet ik uit eigen ervaring. Zelfs verstandiger dan de meeste leden van de gemeenteraad, daar ben ik van overtuigd.

Maar waarom weigert hij dan om zich in het publiek hierover uit te laten? Ik weet het honderd procent zeker: hij weet dat herindeling noodzakelijk is, alleen wil hij dat niet hardop zeggen!Ofschoon dat in de huidige bestuursimpasse , waarin Grave verkeert wél beter zou zijn.

Afgelopen maandag beluisterde ik tijdens een bijeenkomst nog de oud-bestuurder van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, de heer Roel Augusteijn. Hij is niet alleen GS-bestuurder geweest maar nadien ook in verschillende Brabantse plaatsen waarnemend burgemeester. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee in het Land van Cuijk en kwalificeert de situatie waarop Grave afstevent als een horror-scenario, als ze kiest voor een zelfstandig Grave. Een man met veel ervaring, met name bij fusies van gemeenten!

Louis Sparidans

7. De voorstanders van herindeling vinden verbinden belangrijk door o.a. Kernendemocratie.

Lees hier 7 redenen om op te gaan in een nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Op deze website kunt u alle berichten teruglezen over de jarenlange discussie zie de tag Dossier samenwerking Land van Cuijk rechts op deze website kunt er op klikken.

Grave nam de eerste stappen met het Graafse Manifest.

Klik op de afbeelding voor een beeldvullende pagina.

In Mill werd deze flyer verspreid. Sterker worden door samen de verbinding aan te gaan! 7 redenen!!

6. Alle 11 fout van de LPG; Joel Hendriks.  

Joel Hendriks van Liberaal Land van Cuijk gaf zijn visie op deze 11 stellingen die niet misstaan op de Hampoort.

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter

De afstand tussen het bestuur en de inwoners blijftgelijk of wordt kleiner. Het bestuur van de gemeente bestaat niet alleen uit de burgemeester, wethouders en ambtenaren. Het bestuur bestaat ook uit de gemeenteraad, waarin politieke partijen met hun achterban vertegenwoordigd zijn. Bovendien gaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk werken met kernendemocratie, waarmee de afstand tussen bestuur en inwoners juist kleiner wordt.

2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner

De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Grave: € 730
De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Cuijk: € 658
De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Boxmeer: € 621
De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Land van Cuijk: € 659

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Grave: € 738
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Cuijk: € 667
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Boxmeer: € 717
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Land van Cuijk: € 721

Een grotere gemeente betekent per huishouden gemiddeld minder belasting betalen aan de gemeente.

3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening

Niet herindelen leidt niet automatisch tot betere dienstverlening. Met de voorstellen van dit college, met een LPG-wethouder financiën, wordt juist voorgesteld om de dienstverlening te versoberen om het financieel allemaal rond te krijgen.

4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk

Een meerderheid van de mensen die gestemd hebben willen iets anders dan Grave als zelfstandig gemeente. Omdat de optie CGM niet meer realistisch is, moet er een nieuwe peiling komen.

5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen.

Per saldo zijn er ongeveer evenveel ambtenaren en wellicht zelfs iets minder. Er verdwijnen ook functies omdat er geen afstemming meer nodig is tussen de gemeente over verschillend beleid. Bovendien krijgt een grotere gemeente per ambtenaar meer geld van Den Haag dan een kleinere gemeente. Er is op dit vlak geen verschil in de kosten.

6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (Jeugdzorg, WOZ, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst enz.)

Het aantal inwoners van een gemeente bepaalt de zwaarte van de stem binnen zo’n samenwerkingsverband. Met grote gemeenten zoals Oss (91.450), Den Bosch (154.200) en Meierijstad (80.800) telt wat men in Grave (12.483) vindt absoluut niet mee. Een grote gemeente Land van Cuijk (met Grave en Mill & St. Hubert) heeft ongeveer 89.000 inwoners. Dan doe je weer mee in de regio. Kleiner blijven betekent dat de anderen in de regio voor jou beslissen.

7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken

Als dat zo is, waarom hebben de raadsleden van LPG in regionaal verband de afgelopen jaren alleen het omgekeerde gepredikt?

8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave

Alle andere gemeenten in het Land van Cuijk hebben een theater. Alle andere gemeenten hebben een hoger onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen (per m²). Alle andere gemeenten hebben een hoger onderhoudsniveau voor de wegen (per m²). In alle andere gemeenten zijn tenminste dezelfde voorzieningen aanwezig als in de gemeente Grave en vaak nog meer.

9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk

De LPG-wethouder van financiën heeft tot nu toe alleen begrotingen gepresenteerd die meerjarig niet sluitend waren. Begrotingen waarbij er structureel meer uit wordt gegeven dan dat er binnenkomt. Er is geen enkele visie op beheersing van de kosten, bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Alle onderzoeken, inclusief het Partner+Pröpper onderzoek dat mede vanuit LPG-kringen is ontstaan, concludeert dat de gemeente Grave als zelfstandige gemeente niet voldoende bestuurskrachtig is.

10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig

Nagenoeg iedere partij in de gemeente Grave was voor kernendemocratie, met uitzondering van de VVD. Waarom heeft de LPG met hun coalitiepartner CDA hier dan nog geen enkel voorstel toe gedaan? Waarom hebben de LPG en CDA dan voor een participatienota gestemd die inhoudt dat er juist geen kernendemocratie komt, maar het gemeentebestuur alleen hoeft te reageren als de burgers ‘piepen’? Het lijkt er niet erg op dat de LPG voor kernendemocratie is, want woord en daad komen op dit vlak niet overeen.

11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor deze stelling.

Het is tijd voor een nieuwe peiling. Overtuig de LPG, en vraag ook om een nieuwe peiling. Teken de petitie op https://zegjaookwijbijcba.nl !

5. De 11 redenen van de LPG om zelfstandig te blijven.

In de carnavalsoptocht vorig jaar  liep dit duo mee. Op de LPG website staan nog steeds de 11 redenen om zelfstandig te blijven. 

11 redenen waarom wij van de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter.
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner.
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening.
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk.
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen.
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.).
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave.
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk.
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig.
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie.

4. Op de ARENA website las ik een ingezonden stukje van zoon Patrick Bos van de overleden Graafse  VVD wethouder Hans Bos.

Patrick Bos

2020-02-08 11:45:40

Het enige wat ik wil zeggen is dat als mijn vader nog had geleefd was het met de VVD wel anders gelopen. Hans Bos riep al jaren geleden dat een zelfstandig Grave niet houdbaar was. Die had nooit tegen samengaan gestemd dat weet ik 100% zeker.

3. Informatie/discussiebijeenkomsten in alle kernen voor de burgerpeiling.

Met Peter Linders sprak ik over het inzetten van 0486 TV bij discussie/informatieavonden in alle kernen rond de opiniepeilingen die gehouden gaan worden om de burgers het laatste woord te geven. De fractievoorzitters kunnen dan hun stellingen poneren en met elkaar in discussie gaan. Misschien kan de journalist van de Gelderlander als onafhankelijk discussieleider worden ingezet? Of Harrie Peppinck; bekend van de Soosdebatten bij gemeenteraadsverkiezingen.

2.  Gassel: Gemeente Land van Cuijk.

In Catharinahof zag ik bovenstaande sticker op een  boerenkiel van een carnavalsvierder uit Gassel en kreeg ik het idee om de peilingen te gaan maken.

Zonder woorden. Gezien op een Gasselse boerenkiel.

1.Peilingen op onze website; dankzij Christan@line

Keerpunt 2010 heeft Christan@line  opdracht gegeven om een peiling te ontwikkelen om op onze website te plaatsen. Ik ga nu de vraagstelling formuleren en deze gegevens doorsturen naar zijn ICT bedrijf in Escharen. De poll is zojuist on-line gezet. Zie het rechter gedeelte van mijn website.

Christan Leenders achter de geluidsknoppen in Catharinahof.

Christan@line heeft onze website gebouwd en pleegt regelmatig onderhoud en zorgt voor hosting enz. Bij storingen of andere problemen grijpt Christan snel in.

Hier staat hij aan de knoppen in Catharinahof. Gisteren bij de uitzending van Linders&Linders. Ook sprak hij een column uit aan het begin van de uitzending. Hier heeft hij een Graafs Jeske aan. Zoom maar eens in. 

Grave met het nieuwe onderbord.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: