Samenwerken CDA/FvD: #DoeHetNiet; Alle seinen staan op rood!!

Alle seinen op rood.

GraverMaat:  Vanmorgen deze foto vanuit de hotelkamer in Catharinahof gemaakt: alle seinen staan op rood voor het CDA Brabant/Landelijk.

CDA Brabant is in gesprek met Forum voor Democratie om samen een nieuwe coalitie te vormen met de VVD en eventueel nog een vierde partij.

Nieuwsuur plaatst dit persbericht op de website n.a.v. de uitzending van vrijdagavond waarin ik mijn landelijk t.v. debuut maakte.

De spanning in het CDA loopt hoog op vanwege onderhandelingen met Forum voor Democratie. Een deel van de partij protesteert fel tegen de mogelijke vorming van een Brabants provinciebestuur met FvD. Dit weekend worden de Brabantse partijafdelingen gebeld om te peilen of het CDA kan doorgaan op de ingeslagen weg. Dat zeggen ingewijden in de partij.

Gisteren spraken VVD, FvD en het CDA in Brabant af dat ze volgende week weer om de tafel gaan, omdat er tot nu toe voldoende onderling vertrouwen is. Maar dit weekend houdt het CDA dus een informele peiling onder de afdelingen om te kijken of deze route wel voldoende steun krijgt.

Het proberen waard

Mark Janssen, oud-campagneleider voor de provinciale verkiezingen en fractievoorzitter in Mill en Sint Hubert, is een van de CDA’ers die openstaat voor gesprekken met FvD. Hij denkt dat een coalitie met Forum wellicht beter kan uitpakken voor de boerenachterban. Vanwege minder strenge stikstofregels bijvoorbeeld.

Hij vindt dat de plaatselijke politici zich niet moeten laten afleiden door zaken als omstreden tweets van FvD-leider Thierry Baudet. “Daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. Een bestuur vormen is al moeilijk genoeg. Er is nu een impasse”, zegt Janssen over de onderhandelingen die gestart zijn na de val van de vorige coalitie.

Harm de Kleijne, CDA-raadslid in Sint Anthonis, valt hem bij. “Wat iemand in 180 tekens zegt, is minder belangrijk dan 180 boeren kunnen helpen.” Plaatselijke CDA-politici die deze week bij Janssen aanschoven om over de kwestie te praten, staan daarom – ondanks hun bedenkingen – open voor gesprekken. Het proberen waard, is de gedachte bij hen.

“Het valt mij tegen dat de kroonprinsen afwachtend zijn  en zeggen: ‘Dat is aan Brabant’.

Jacques Leurs, Brabants CDA-lid

Maar de scheur in het CDA in Brabant wordt duidelijk als we met Janssen door zijn buurt lopen. Buurman May Aben is een trouwe CDA-kiezer, maar zegt tegen Janssen dat hij nooit meer op de partij stemt als die in zee gaat met Forum. En zo zijn er meer mensen fel tegen de samenwerking.

Conny Kerkhof, voormalig CDA-fractieleider in de Brabantse Provinciale Staten, laat Nieuwsuur schriftelijk weten “zwaar teleurgesteld” te zijn. “Wat denkt het CDA Brabant ermee te bereiken? Ik vind deze ‘vluchtroute’ via Forum beschamend en in strijd met de principes waar de christendemocratie voor staat!”

Oud-voorzitter van CDA Brabant Wil van der Kruijs meent dat FvD “uit is op het stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen”.

Jacques Leurs, in het verleden actief voor het CDA in Brabant, belooft dat hij op een volgend partijcongres zich zal verzetten en moties wil indienen als het CDA echt gaat samenwerken met Forum.

‘In Limburg werkt het heel goed’

In Limburg werkt het CDA al samen met onder meer FvD. De partij van Baudet levert zelfs een deeltijdgedeputeerde voor het provinciebestuur. “Hier werkt het heel goed”, zegt Ger Koopmans, gedeputeerde voor het CDA over de samenwerking. Met een zogenoemd extraparlementair college heeft Limburg een provinciebestuur dat op wisselende meerderheden leunt, maar Forum is belangrijk voor de steun.

Volgens Koopmans hielp het destijds in het CDA dat alle partijen, ook Forum, vooraf een verklaring ondertekenden met uitgangspunten. Daarin staat bijvoorbeeld dat iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Bovendien hebben de partijen onderling afgesproken om zich niet af te laten leiden door wat Haagse politici doen, zoals Twitterberichten versturen. “In Limburg spreken we elkaar aan op wat Limburgse politici doen. Dat is al lastig genoeg.”

‘Meer moreel leiderschap verwacht’

Dat de gevallen Brabantse coalitie zó veel strenger was dan het landelijke beleid als het ging om stikstofbeleid, wordt overigens weersproken door linkse partijen. Dat zou wel meevallen en het CDA zou te veel naar activistische boeren luisteren, klinkt uit die hoek. Vandaag werd in elk geval bekend dat de deadline voor groene aanpassingen in Brabant wordt uitgesteld.

Actieve, landelijke CDA-politici, zoals Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, spreken zich niet uit over de Brabantse onderhandelingen. Ze zeggen alleen dat het aan de Brabantse CDA-afdeling is. Maar ook dat schiet bij een deel van de partij in het verkeerde keelgat.

CDA-lid Leurs: “Het valt mij tegen dat de kroonprinsen afwachtend zijn en zeggen: ‘Dat is aan Brabant’. Ik had meer moreel leiderschap verwacht.”

Prima in een beeld gevangen.

Open brief aan het CDA: Doe het

niet! Doe het niet!

De media laten de keuze van de Brabantse CDA-fractie om te onderzoeken of een coalitie met de VVD en het Forum voor Democratie (FvD) bepaald niet ongemerkt voorbij gaan. En dat is ook niet het geval in de partijgelederen van het CDA. De meningen botsen tussen voor- en tegenstanders van samenwerking met het FvD. Ik behoor tot de tegenstanders.

Het FvD staat naar mijn mening zeer, té ver af van het CDA. Door als middenpartij toch voor samenwerking met het FvD te kiezen, komen we als partij in (extreem) rechts vaarwater terecht.

Dat kan toch niet waar zijn!

Kiezen we alleen voor FvD om ons naar onze boeren te bewijzen en ons daarmee tevens onterecht in het kamp van klimaatsceptici te schuiven? Willen we het risico lopen dat, net als vanwege het PVV-debacle, onze partij weer verdeeld raakt en we weer jaren wonden moeten likken? De eerste tekenen daarvan zijn helaas al zichtbaar. Landelijk wil het CDA de vingers niet branden aan de brandgevaarlijke situatie die in Brabant zou kunnen ontstaan. Het is, aldus sommige Haagse partijgenoten, immers een zaak van Brabant. Mooi geargumenteerd en om de hete brij heen ­gedraaid.

Het CDA is geen boerenpartij

Vanaf de oprichting ben ik lid van het CDA, onder andere vanwege haar positie en profilering als middenpartij. Daar horen boeren uiteraard ook bij. Maar het CDA is geen boerenpartij. Maatschappelijke belangen als leefbaarheid en leefomgeving zijn omvattender dan het agrarisch belang alleen. Ze spelen in belangrijke mate ook in de stad waar zich in onze provincie en ons land de grootste bevolkingsconcentraties bevinden. Daar ligt dus óók grote verantwoordelijkheid van het (provinciale) CDA.

Net als de afdeling van het CDA Tilburg roep ik de Brabantse afdeling en fractie op om op de schreden terug te keren. Naar mijn mening heeft de Brabantse fractie de ontstane situatie zelf veroorzaakt. Moet dan koste wat het kost en voorbijgaand aan belangrijke CDA-principes geprobeerd worden om weer bestuurlijk in beeld te komen? Het antwoord op die vraag is wat mij betreft negatief.

Er zijn uiteraard veel FvD’ers die integer zijn maar dat beeld vertroebelt tegen de achtergrond van racistische, nationalistische ­(‘boreale’) en anti-Europese uitlatingen van voorman Baudet. Hoe men echt denkt in de gelederen van FvD is niet duidelijk.

Bij twijfel niet inhalen! Waarom zouden we onnodig het risico ­lopen om onze partij weer te ­verdelen?! Doe het niet! Doe het niet!

Frits Horvers is oud-wethouder van het CDA in zijn woonplaats Tilburg

CDA-fractieleider Pieter Heerma wil geen blokkade opwerpen voor een samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur in Brabant. Dat zei hij in het tv-programma WNL op Zondag.

In Noord-Brabant proberen CDA en VVD met Forum voor Democratie een nieuw bestuur te vormen. Binnen het CDA ontstond daar afgelopen week veel discussie over. Samenwerking met FvD of de PVV ligt in die partij gevoelig, na de omstreden gedoogconstructie van het eerste kabinet-Rutte (2010-2012) met de PVV. Het CDA raakte daar diep verdeeld door en in 2012 leed het CDA een verkiezingsnederlaag en belandde het in de oppositie.

Maar volgens Heerma zijn de tijden veranderd: politieke partijen worden steeds kleiner en het uitsluiten van partijen leidt tot onbestuurbaarheid, vindt hij.

Hij verwacht dat de discussie zal verstommen als het college in Brabant er eenmaal zit. “Ik durf wel te voorspellen, wat er ook uitkomt: als dat college er een paar weken zit hoor je er niemand meer over, net zoals in Limburg.” Ook in die provincie werkt het CDA samen met bestuurders van Forum voor Democratie, al zitten die op persoonlijke titel in het college en niet namens de partij.

Geen kabinet te formeren

Op eventuele landelijke samenwerking met de PVV of Forum voor Democratie wil hij nog niet vooruitlopen. “We zitten nog midden in een kabinetsperiode. Er is nog heel veel te doen, er liggen grote vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting en demografie.”

Het uitsluiten van partijen leidt bovendien dus tot onbestuurbaarheid, zegt Heerma. “Dat zag je bij de kabinetsformatie in 2017: toen was er zo veel polarisatie waarbij partijen elkaar uitsloten dat er bijna geen kabinet meer te formeren was.”

Heerma kiest daarmee een andere lijn dan zijn voorganger Sybrand Buma. Die wilde na het gedoogkabinet Rutte-1, waarin het CDA samenwerkte met de PVV, geen coalities meer vormen met de partij van Geert Wilders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: