Twee verschillende visies over uitstel oplevering Kranenhof.

GraverMaat: Keerpunt 2010 is verbaasd na het lezen van onderstaand artikel in de Gelderlander.

Mirte van Rooijen schrijft dat het uitstel veroorzaakt wordt doordat de gemeente het geld later beschikbaar stelde dan was gepland.

In december stelde Ben vragen over de vertraging en kreeg een ander antwoord dan waarover de Gelderlander schreef.

Vragen fractievoorzitter Ben Litjens:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de voorbereiding van de bouw op het Sportpark Kranenhof in de vertraging is gekomen.

Kan het college nog voor de komende raadsvergadering op 10 december 2019 bevestigen dat de voorbereidingvan de bouw sportpark Kranenhof inderdaad stilligt of ernstige vertraging heeft opgelopen en zo ja, wat dit betekent voor het project.

Antwoord: Beste Ben,

Onderstaand de ontvangen beantwoording op je vraag.

Volgens de meest recente planning zal het sportpark in december 2020 opgeleverd worden.

De verschuiving in de oorspronkelijke planning heeft te maken met alle onderzoeken die moesten worden gedaan en de opstelling van de definitieve tekeningen

De Gelderlander:

Sportpark Kranenhof later klaar

De Graafse voetballers en hockeyers kunnen pas na de winterstop van 2020-2021 terecht op het vernieuwde sportpark Kranenhof. Doordat de gemeente Grave later geld beschikbaar stelde dan gepland, loopt de verbouwing vertraging op.

De plannen voorzien in een sportpark met natuurgrasvelden, kunstgrasvelden én een nieuwe duurzame sportkantine. De kosten bedragen 7.426.053 euro. Hiervoor krijgt het wedstrijdveld ledverlichting, ligt het dak van de kantine vol met zonnepanelen, komt er een waterpompinstallatie en zitten sporters op meubilair van gerecyclede materialen.

Het grote probleem is geld. De voetbalclub EGS (Estria, SCV’58 en GVV’57) en HockeyClub Grave kunnen niet zelf de 7 miljoen euro bij elkaar krijgen. Meer dan de helft, ruim 4 miljoen, wordt betaald door de gemeente Grave. Veertig jaar subsidie wordt in één keer op de bankrekening gestort.

De raad besloot dit 16 september 2019. Dit is echter veel later dan gepland, want eigenlijk zou het besluit al op 12 februari vallen. Althans, daar ging de organisatie van Sportpark Kranenhof van uit.

Maar toen waren er te veel bedenkingen, met name over de financiën en de risico’s die Grave liep. De sportclubs en de gemeente zitten door deze deal ruim veertig jaar lang aan elkaar vast. En wat als bijvoorbeeld de sponsoring tegenvalt, de exploitatie niet is zoals verwacht, er minder leden zijn dan nu wordt aangenomen, de bouwkosten hoger uitvallen? Uiteindelijk ging Grave, ruim zeven maanden later, overstag en kwam er groen licht voor het sportpark. Slecht nieuws voor de planning, die door het late besluit maanden achterloopt op schema. Een vernieuwd sportpark opleveren in de zomer van 2020 werd een onbegonnen zaak. Vooral omdat de sloopwerkzaamheden pas in mei 2020 kunnen beginnen.

Dit heeft overigens geen gevolgen voor de fusie van Estria, SCV’58 en GVV’57. Hun nieuwe club EGS start gewoon aankomende zomer. Zij kunnen blijven sporten op Kranenhof. En in geval van nood liggen de voetbalvelden van GVV’57 klaar voor gebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: