Burgemeester Lex Roolvink met visie op vuurwerkproblematiek in de NRC.

GraverMaat: In de NRC las ik een artikel over de vuurwerkproblematiek.

In het artikel stond het volgende citaat:

Veel burgemeesters die niet willen praten, zeggen dat ze eerst het debat in de gemeenteraad hierover willen voeren of burgers willen raadplegen.

Onze Graafse burgemeester werd geciteerd: 

Lex Roolvink, burgemeester van Grave. „Ik hoop dat ze een keer ballen tonen, ook mijn eigen VVD. Ik weet niet wat het economisch effect is van een verbod. Ik denk dan: jammer dan. Als we tegen roken campagne voeren, denken we ook niet zo.”

Dit citaat van burgemeester Lex Roolvink plaats ik boven het ingezonden stuk van Louis Sparidans.

Heus, elke bestuurder móet een visie hebben.

Ik bedoel een toekomstvisie. Hij of zij moet dat niet alleen hébben maar moet dat ook uitdragen naar iedereen waar hij of zij verantwoordelijkheid voor draagt. Zo niet dan zal elke bestuurder merken dat zijn/haar aanzien, respect en vertrouwen snel bergafwaarts zullen gaan. Maar niet alleen het hebben en uitdragen van een toekomstvisie is belangrijk. Als het er op aankomt zal ook de kar moeten worden getrokken of tenminste geduwd.

Elke burgemeester is een bestuurder of zou dat althans móeten zijn. Hij is geen politicus, hij behoort boven alle partijen te staan en kan vanuit die positie daarom alle inwoners van een gemeente onpartijdig toespreken en hen zijn toekomstvisie geven. Zo hoort het ook. En bovendien, de inwoners hebben er recht op.

De burgemeesters van Cuijk en Boxmeer deden dat afgelopen jaren beter. Zij benadrukten dat hun gemeentes té klein zijn om nog naar behoren voor hun inwoners een verantwoorde dienstverlening te leveren. En opnieuw, de inwoners hebben daar ook recht op. Deinwoneraantallen van Cuijk en Boxmeer bedragen om en nabij 25.000 resp. 29.000.

Ofschoon Grave daarentegen niet meer dan circa 12.500 inwoners telt, houdt onze burgemeester al jarenlang zijn mond. Zelfs tijdens zijn nieuwjaarstoespraak weigerde hij het achterste van zijn tong te laten zien. Toch bij uitstek hét moment om vooruit te kijken.Integendeel. Het bleef bij opmerkingen zoals ‘begrip voor elkaar tonen’. Maar om zelf begrip te tonen voor dé vraag van alle inwoners van Grave die zijn visie willen horen, daarvoor was hij niet thuis. Opnieuw een gemiste kans! Hoe flink kan een burgemeester zijn, resp. in het tonen van respect voor zijn medebewoners?

Ik weet het, onze burgemeester bedoelt het goed, maar zijn weigering om open kaart te spelen pakt tóch verkeerd uit. Jammer. Voor Grave geldt hetzelfde als voor Cuijk en Boxmeer. Heus, we kúnnen het niet meer in ons eentje. Ook inwoners die minder politiek georiënteerd zijn, zien het met lede ogen aan. Mogelijk wacht onze burgemeester het liefst op het moment dat de Commissaris van de Koning in Den Bosch, Wim van de Donk, de knoop doorhakt. Dat zal toch niet ….. Waarvoor hebben we dan nog een burgemeester?

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: