Mill stuurt een bestuurlijke reactie naar Stuurgroep CBA.

GraverMaat: In Mill heeft men nu gereageerd op een verzoek van de Stuurgroep CBA. In Grave is het verzoek van de stuurgroep nog niet in de raad behandeld. Ook is niet bekend of Grave een zienswijze indient of op een andere manier reageert op het verzoek van de stuurgroep.

Geachte leden van de Stuurgroep CBA,

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 29 mei jl. waarin u ons vraagt welke variant voor een toekomstige ambtelijke organisatie onze voorkeur heeft en welke criteria, ovenregingen en randvooruvaarden het gemeentebestuur van Mill en Sint Hubert koppelt aan deze voorkeursrichting.

Het verbaast ons dat u optie 3 benoemd in uw brief, maar dat deze variant inmiddels geen serieuze mogelijkheid meer lijkt te zijn.

Hierdoor is de eerder door ons college opgestelde conceptreactie niet meer actueel en zal daarom ook niet vezonden worden.

Gezien de ontstane situatie spreken wij op dit moment geen voorkeur uit voor één van de overige varianten.

De gemeente Mill en Sint Hubert zal haar mening via een zienswijze kenbaar maken zodra het herindelingsontwerp ter inzage ligt na het besluit van de drie gemeenteraden hierover.

De briefwisseling  en de eerder openbaar gemaakte conceptreactie van het college is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Dit concept is afgestemd met de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert in de raadsvergadering van 4 juli jl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: