Annie Litjes koninklijk onderscheiden tijdens receptie 70- jarige KBO.

GraverMaat: In mijn archief vond ik deze foto uit 2010. Annie werd tijdens een Algemene Leden Vergadering van KBO Grave al in de bloemetjes gezet. Nu heeft ze dus een verdiende koninklijke onderscheiding ontvangen. Annie proficiat.

In mijn archief vond ik deze foto van het 25 jarig bestaan. Het bestuur staat op de stoep van het Oranje Hotel en wordt toegesproken door de heer van Kees van Lier namens Harmonie Stad Grave. Herkenbaar in beeld de bestuursleden mevr. T. Van Hooren, de heer Toon Derks, de heren P.Rutten en Halmans en mijn vader Adriaan Leurs.

In 2010 ontving Annie Litjes al een oorkonde voor haar verdienste van de KBO.

Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid, woensdag 15 mei 2019.

Aan: mevrouw A.M. (Annie) Litjes.

Plaats van uitreiking: Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave.

Tijdstip: omstreeks 17.30 uur.

Op woensdag 15 mei a.s. is burgemeester Roolvink aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Senioren KBO Grave. Daar zal naast de jubilerende KBO, mevrouw Annie Litjes gehuldigd worden als zeer actieve vrijwilliger en bestuurslid van de KBO Grave. De receptie vindt plaats van 17.00 – 18.30 uur.

Bij aanvang van de bijeenkomst, na het openingswoord van wethouder Joosten, zal omstreeks 17.30 uur, burgemeester Roolvink een koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw Litjes.

Reden van onderscheiding.

Mevrouw Litjes zet zich verdienstelijk in, al vanaf 2006, voor het kerkelijk leven in Grave. Zij maakt deel uit van het receptieteam van het parochiecentrum in Grave van de H. Elisabeth. Als lid van het receptieteam is mevrouw Litjes wekelijks op een werkdag aanwezig op het parochiecentrum in Grave. Bij het parochiecentrum kunnen parochianen langskomen om vragen te stellen, een praatje te maken, een afspraak te maken met het bestuur of de pastoor, of misintenties opgeven. Ook is het parochiecentrum telefonisch bereikbaar. Als gastvrouw is mevrouw Litjes verantwoordelijk om dit alles in goede banen te leiden en met belanghebbenden af te stemmen. Dit verzorgt zij al jaren naar tevredenheid en met grote toewijding. Daarnaast is mevrouw Litjes bezorger van de OEB, Ons Elisabeth Blad. Dit parochieblad verschijnt een aantal keren per jaar en wordt in een bijlage van 3.500 stuks binnen de gemeente bezorgd bij ingeschreven parochianen door vrijwilligers. Mevrouw Litjes heeft een eigen wijk en brengt elke keer trouw deze bladen rond.

Beide taken die mevrouw Litjes uitvoert hebben, als het ware, betrekking op het doorgeven van ontwikkelingen en communicatie binnen de parochie. Een parochie kan zonder vrijwilligers als mevrouw Litjes niet goed functioneren.

Ook zijn mantelzorgtaken mevrouw Litjes niet vreemd. Zij heeft jarenlang gezorgd voor de kinderen van haar broer na het overlijden van haar schoonzus.

Iedereen kan en kon altijd een beroep op haar doen, ze zegt zelden nee.

Vandaag is een grote rol weggelegd voor de Senioren KBO Grave. Voor deze vereniging is zij al vanaf 2002 met grote gedrevenheid actief. Eerst als ‘gewone vrijwilliger’ en vanaf 2005 als bestuurslid. Zij steekt hier heel veel tijd in. Zij toont een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Altijd een vriendelijke en positieve instelling voor deze club. Zij denkt mee, inspireert, motiveert andere leden en pakt mee aan bij vernieuwingen. Zij heeft een groot organisatietalent en is hierdoor een grote steun voor haar mede collega bestuursleden en – vrijwilligers. Zij heeft goede contactuele eigenschappen en komt op voor de belangen van de vereniging. Zij schroomt niet om een tandje bij te zetten. Zij besteedt vrijwel iedere middag in de werkweek voor de ouderenbond. Daarnaast zet ze zich in om voorbereidingen te treffen zoals boodschappen voor de Bingo en andere materialen die nodig zijn. Zij zet zich in voor een breed scala aan activiteiten.

Als bestuurslid heeft ze iedere maand een bestuursvergadering. Zij is lid van de Kring Gemeente Grave (KBO Brabant) heeft 2 x per jaar een vergadering. Zij organiseert reizen voor KBO Grave. Zij heeft de leiding van de soosmiddagen en andere activiteiten in de soosruimte. Zij zorgt voor inkoop van consumpties. Zij heeft regelmatig overleg met Catharinahof. Zij bezoekt zieke leden. Zij bezoekt de jarigen met een kroonjaar vanaf de 80 jaar. Zij brengt ieder maand het blad ONS en het Buukske rond. En zij gaat bij de winkels langs voor de prijzen van de loterij met Sinterklaas.

Als je het zo voorbij hoort komen kun je gerust de vraag stellen wat moet een KBO zonder Annie Litjes, was het dan wel zo ver gekomen dat ze hun 70-jarig bestaan hadden kunnen vieren?

In onze samenleving verdienen mensen zoals mevrouw Annie Litjes grote waardering. Haar betrokkenheid bij de KBO van Grave is zeer groot en van onschatbare waarde. Daarom wil de KBO haar graag voordragen voor een onderscheiding tijdens hun 70-jarig bestaan.

Daarom heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd om mevrouw Litjes de onderscheiding toe te kennen van Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: