WIJ, GRAVE 12: Minder rondslingerende fietsen.

GraverMaat:  Regelmatig heeft Keerpunt 2010 aandacht gevraagd voor deze fietsenoverlast bij het Stadskantoor. Na jarenlange ergernis heeft onze Gravenaar Frank Marcellis in het kader van een afstudeerproject de juiste oplossing gevonden. We stemden er graag mee in om een foto van Sophie, gemaakt door mij, beschikbaar te stellen om te herinneren hoe de situatie eerst was. Frank veel succes met je nieuwe bedrijf!! Hopelijk maakt Grave nog vaker gebruik van jouw kijk op Graafse Zaken.

Positieve gedragsbeïnvloeding; minder rondslingerende fietsen.

Al jaren is het een ergernis: rondslingerende fietsen bij het busstation die ook vaak het trottoir blokkeren. Sinds kort gaat het beter. Gravenaar Frank Marcellis meldde zich in het kader van een afstudeerproject bij de gemeente met het voorstel de fietsenoverlast aan te pakken.

Zijn inzet: gedragsverandering. De nieuwe aanpak – die uitgebreider aan de orde komt in een artikel op de gemeentepagina, volgende week dinsdag 14 mei a.s. – werpt zijn vruchten af.

Het aantal verkeerd gestalde fietsen is met 60 tot 80% gereduceerd. Belangrijker echter is dat het voetpad tot op heden nog elke dag vrij begaanbaar is geweest. Het Platform voor mensen met een functiebeperking Grave toont zich verheugd en bevestigt dat het trottoir nu voor iedereen goed toegankelijk is.

De komende tijd zullen wij de situatie blijven monitoren. We willen er voor zorgen dat ook in de toekomst reizigers en bezoekers hun fietsen op correcte wijze stallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: