Hans Satter en Louis Sparidans: Jammer maar helaas en Een rommeltje.

 

INGEZONDEN: Jammer maar

helaas. Door Hans Satter

Teleurstelling is gekoppeld aan iets wat je graag wilt, maar dat buiten je controle ligt. Bij een teleurstellend resultaat van Oranje word je gebrek aan invloed pijnlijk duidelijk en zoek je naar redenen om het leed te verzachten (de scheidsrechter was partijdig, de coach wisselde verkeerd).

Hoe creatief mensen zijn in het verzachten van leed, blijkt uit een beroemde anekdote van de psycholoog Leon Festinger. In 1956 las Festinger dat een sekte uit Chicago geloofde dat op 21 december de wereld zou vergaan. De sekteleden verkochten al hun bezittingen, zegden hun baan op en verscholen zich in het huis van hun leider.

Op de Dag des Oordeels bleef de allesverwoestende ramp uit. Je zou dan verwachten dat de sekteleden van hun geloof zouden vallen. Nee dus. Zij losten het conflict tussen hun opvattingen en de werkelijkheid op door zich in te prenten dat de wereld gespaard bleef door hun inspanningen. Zij waren daarover zo euforisch dat zij na hun overleving nog veel fanatieker werden. Dat hun geloof niet deugde, op niets was gebaseerd, hun voorspellingen niet uitkwamen, het deerde hen niet. Tegen elke rede in bleven zij vasthouden aan hun overtuiging. Dat doen ook rokers; zij ontkennen alle waarschuwingen over de schadelijkheid van roken en wijzen ons op rokers die gezond oud werden en niet-rokers die jong aan een longziekte overleden. Alle waarschuwingen ten spijt, zij passen hun gedrag niet aan.

Als groepen geconfronteerd worden met een werkelijkheid die botst met hun opvattingen, zullen ze in het gunstigste geval hun opvattingen wijzigen. Maar een onvrijwillige verandering van hun collectieve denken vraagt moed. Het is gemakkelijker om te weigeren de werkelijkheid te begrijpen. Informatie wordt bewust op een andere manier geïnterpreteerd of zelfs ontkend. Hun onderlinge naar binnen gekeerde communicatie maakt ontsnappen aan een idiote opvatting nauwelijks mogelijk. Afvalligen worden verstoten.

De sektarische trekken van de LPG

De LPG heeft een missie: een zelfstandig Grave. De partij is zelfverklaard tegenstander van één gemeente Land van Cuijk. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een zelfstandig Grave een utopie is. Het ene (dure) rapport na het andere toont aan dat zelfstandig Grave voor de inwoners van het stadje weinig goeds zal opleveren.

Tegen beter weten in liet de gemeente het adviesbureau PricewaterhousCoopers (PwC) onlangs andermaal een duur onderzoek (€ 30.000) doen naar de mogelijkheid van een zelfstandig Grave. De uitkomsten bevestigen wat ieder LPG-lid allang wist (maar ontkende). Het rapport van PwC spreekt van een hoge kwetsbaarheid, een blijvende lage bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit. Ook financieel staat Grave er slecht voor. In het rapport wordt gesteld dat als Grave zelfstandig blijft de toekomstbestendigheid blijvend onder hoge druk zal staan.

Op 16 april bespreekt de gemeenteraad het rapport van PwC. De vraag is of de LPG opnieuw in de ontkenningsmodus blijft en de conclusies van het rapport van PwC op een selectieve manier zal interpreteren of ontkennen.
Omdat de fractie -zoals een sekte betaamt- niet de moed heeft haar opvatting te wijzigen, heeft zij op voorhand een misleidend listje bedacht: een nieuwe opiniepeiling, te houden op 23 mei, tegelijk met de Europese verkiezingen. Na het mislukken van de vorige krakkemikkige ‘volksraadpleging’ zal ook de nieuwe niets opleveren. Het kan geen betrouwbare afspiegeling geven van de opvatting van de Graafs bevolking. Immers, de opkomst zal amper 35 procent zijn. De uitkomst (welke dan ook) is daarmee nietszeggend. Stel dat 60 procent voor zelfstandigheid kiest, dan heeft slechts dat 21 procent van de Graafse kiezers aangegeven voor zelfstandigheid te zijn (60 procent van 35 procent). Bij een hoge opkomst van 50 procent is de uitkomst van het sommetje nog geen 30 procent.

Zo’n peiling lost gewoon niets op, het onderstreept nog eens de bestuurlijke zwakte van het Graafse politieke bestuur. Te laf om zelf een besluit te nemen dat voor de Gravenaren (burgers en bedrijven) toekomstbestendig is. Maar daar gaat het de LPG niet om. Sektes zijn hardnekkige verschijnselen met eigen waarheden die beogen zichzelf in stand te houden en fanatieker worden naarmate de objectieve werkelijkheid hen tegenspreekt. Zo zal de LPG haar opvattingen niet opgeven, haar leden zullen fanatiek blijven verkondigen dat Grave dankzij hun inspanningen gespaard zal blijven van het onheil van één gemeente Land van Cuijk.

Jammer maar helaas.

Hans Satter
www.gravepolitiek.nl 

INGEZONDEN – Een rommeltje

Door Louis Sparidans

De gemeente Grave wordt sinds een jaar voornamelijk ‘geregeerd’ door twee partijen, de LPG (Lokale Partij Grave) en het CDA. De LPG leverde twee wethouders, te weten Anja Henisch en Rick Joosten, het CDA leverde er één, te weten Ben Peters. Laatstgenoemde kon wethouder worden omdat hij, in tegenstelling tot zijn belangrijkste verkiezingsbelofte: één gemeente Land van Cuijk, meteen na de verkiezingen 180 graden draaide en samen met de LPG koos voor een zelfstandig Grave.

Dit ondanks dat bij de tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen gehouden opiniepeiling zes op de tien Gravenaren voor herindeling hadden gekozen en slechts vier op de tien voor zelfstandigheid. Zo gaat dat in Grave.

Onlangs is opnieuw duidelijk geworden en nog eens herbevestigd dat drie van de vijf gemeenten, Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis definitief gaan fuseren (er is nul procent kans dat dit standpunt nog verandert), maar Grave (als ook Mill) hoort daar niet bij. Vooral de LPG wil dit per se niet! Een eventuele optie van Grave met Mill en Cuijk is eveneens definitief van de baan. Onze burgemeester (Lex Roolvink) komt er helemaal niet aan te pas. Het zal hem trouwens een zorg zijn. Hij heeft nog nooit van enige voorkeur laten blijken, in tegenstelling tot de burgemeesters van de andere gemeenten.

De afgelopen jaren zijn voor een paar honderdduizend euro (alsof het niks is!) een aantal rapporten door gerenommeerde bureaus uitgebracht die een zelfstandig Grave vooral afwijzen als ondeugdelijk. Bestuurlijk onvoldoende slagkracht, minder dienstverlening en financieel niet minder dan een ramp.
Zijn ze dan niet goed wijs bij de LPG en het CDA? Je zou het bijna gaan denken. Het is vooral kortzichtigheid. Die fusie komt er mettertijd toch wel, daar durf ik gerust voor ieder raadslid van LPG en CDA een goeie fles wijn op in te zetten, als ze niet zelf tot inkeer komen. De provincie en het Rijk zitten ook niet stil.

Bereid u zich er maar op voor dat het bij zelfstandigheid voorshands een rommeltje zal worden. Blijf tot die tijd evenwel hoop houden; de wonderen zijn de wereld nog niet uit, wordt wel eens gezegd.

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: