Mijn “spreekbeurt” in de raadsvergadering waarin Keerpunt 2010 niet aanwezig was.

Verzin een list.

Die opdracht van Ollie B.Bommel aan Tom Poes gebruikte Leo de Vreede in een artikel in de Arena over deze raadsvergadering. Ik leen graag de verwijzing naar die oproep om vanavond mijn “spreekbeurt” onder die titel te houden. 

Na overleg met onze fractievoorzitter Ben Litjens heb ik, als voorzitter van Keerpunt 2010, spreekrecht aangevraagd in de raadsvergadering van vanavond. 

In de voor insprekers toegewezen spreektijd wil ik de volgende onderwerpen behandelen:

Gezondheid van fractievoorzitter Ben Litjens.                                                            

Ben Litjens is met ziekteverlof. Hij moet veel rusten en werken aan zijn herstel. Hij is aan het revalideren. Ben is aan de beterende hand en vind het jammer dat hij er niet bij kan zijn. Hij bedankt een ieder voor de getoonde belangstelling.                                                                                  

Tijdelijke vervanging van onze fractievoorzitter Ben Litjens.

Keerpunt 2010 doet verder onderzoek naar de mogelijkheid om van de wettelijke regeling gebruik te kunnen maken waarbij ons raadslid minimaal 16 weken of langer  tijdelijk vervangen kan worden door iemand anders op de kieslijst. In nauw overleg met Ben besluiten we of hij daar gebruik van gaat maken of niet. Hoogstwaarschijnlijk blijft de raadszetel van onze Ben voorlopig onbezet. Na bestudering van de kieswet blijkt dat Ben tijdelijk ontslag zal moeten nemen om vervanging mogelijk te maken. De kieslijst zoals die in het proces-verbaal staat is vervolgens leidend voor de volgorde van vervanging. Dat zou betekenen dat Ben vervangen zou moeten worden door iemand die inmiddels geen lid meer is van Keerpunt 2010 en actief is binnen Liberaal Land van Cuijk. Te zijner tijd hoort u meer hierover.

De inbreng van Keerpunt 2010 bij deze begrotingsbehandelingen.

De inbreng van Keerpunt 2010 in deze Begrotingsvergadering wilde ik graag digitaal verspreiden onder de raadsleden, het college en de pers. Helaas is dit niet gelukt omdat Ben vanwege hevige tandpijn met spoed naar de tandarts moest en nu hoognodig uitrust. 

Tekorten op het Sociaal Domein.

Op het CDA jaarcongres heb ik gesproken met het CDA Tweede Kamerlid Rene Peters uit Oss. Als oud-wethouder Sociaal Domein had hij daar ook al dit domein onder zijn hoede. Ook in Den Haag is hij woordvoerder sociaal domein. Hij zou mij voor vanavond nadere informatie verstrekken over de gang van zaken rond Jeugdzorg en WMO in Grave en Noord-Oost Brabant. Hij verbaasde zich met mij erover dat Grave geen beroep heeft gedaan op de “Stroppenpot” van het VNG. Tot op dit moment heb ik niets van hem vernomen. Maar waarschijnlijk hebben de twee Graafse CDA raadsleden die ook op het congres aanwezig waren met hem gesproken. Maar de informatie die hij waarschijnlijk aan het Graafse CDA verstrekt heeft is onjuist! Op de CDA website is te lezen dat alleen grote gemeenten een greep in de “stroppenpot” mochten doen. Na nader onderzoek blijkt dat onjuist. De volledige lijst zoals die op de NOS website staat bevat veel kleinere plaatsen zoals Asten met 16.589 inwoners. Ook navraag bij de VNG leerde me dat Grave een beroep op die pot had kunnen doen.

“Kinderpardon dat wel werkt”

Na op het CDA congres in de wandelgangen een vurig pleidooi te hebben gehouden om tot een landelijk “Kinderpardon dat wel werkt” te komen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook van Grave een “Kinderpardongemeente” te maken.                                                                    Achter de schermen ga ik binnen een groep CDA-ers uit het hele land werken aan een resolutie om op het volgende voorjaarscongres het kinderpardon te verruimen.      

Een steuntje in de rug van Grave zou welkom zijn.    

Een motie om ook van Grave  een Kinderpardongemeente te maken kunnen we niet indienen omdat onze raadszetel onbezet is.                          De motie zou de volgende inhoud kunnen hebben:
Er ook in Grave  gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben.
Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.
Er in Grave net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om hier gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Grave  hun thuis is geworden.
De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor “een kinderpardon dat recht doet aan kinderen”, met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze (Graafse) kinderen geweld aandoet.
Verzoekt het college om:
Te zorgen dat Grave  zich aansluit bij de andere  “Kinderpardongemeenten”
Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

Het CDA Grave is gestart met een enquete rond het thema “Hoe respectvol is Grave” Hopelijk kunnen we vanavond zien dat het Graafse CDA ook respectvol met kinderpardonkinderen omgaat en ook erbarmen hoog in het vaandel heeft staan.

En dan nog dit: ik las net dat de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten wordt opgetrokken tot 959 euro per maand.  Eindelijk loon na werken!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: