Verordening Adviesraad Sociaal Domein Grave doorgespit.

Jacques Leurs:

Al eerder heb ik er mijn bevreemding over uitgesproken dat de Graafse Adviesraad Sociaal Domein, in de stukken van het college nog steeds Participatieraad genoemd, niet gevraagd is om advies te geven over de ombuigingen op het terrein van de WMO.

Onze fractievoorzitter zal er in de door hem gevraagde openbare werkbijeenkomst a.s. dinsdag op aandringen dat deze Graafse Adviesraad Sociaal Domein gevraagd wordt om op korte termijn hun advies over de verschillende ombuigingsvoorstellen te geven.

We hebben toch niet voor niets zo’n orgaan? Maak er dan ook gebruik van!! Daar zit de kennis over het Graafse Domein.

Ze kunnen hun licht ook elders opsteken hoe daar zaken omgebogen worden!!!

Op de gemeentelijke website vond ik deze verordening. Enkele ter zake doende hoofdstukken.

3. De integrale samenwerking met andere adviesorganen buiten de gemeente Grave op specifieke thema’s wordt bevorderd door mogelijk(e):

 • a. uitwisseling van verslagen/notulen van de vergaderingen, en/of;
 • b. uitwisseling van informatie tussen de betreffende voorzitters op verzoek van één van hen en/of;
 • c. gezamenlijk overleg tussen adviesorganen en hun desbetreffende gemeente over thema’s die alle partijen aan kunnen gaan.

4.  Indien voor een specifiek thema er onvoldoende expertise binnen de Adviesraad is, is het mogelijk om hiervoor incidenteel externe expertise vanuit een ander adviesorgaan in te schakelen.

3 – Taken en bevoegdheden

Artikel 9 – Adviseren

 • 1. De Adviesraad adviseert zowel college als gemeenteraad op alle aspecten van het Sociale Domein.
 • 2. De Adviesraad kan zowel op verzoek van het college en/of de gemeenteraad als zelfstandig een advies uitbrengen.
 • 3. Wanneer om een advies wordt gevraagd, wordt daarbij een passende adviestermijn afgesproken.
 • 4. Over de adviezen die de Adviesraad afgeeft wordt door het college een terugkoppeling gegeven.

Artikel 10 – Signaleren

 • 1. De Adviesraad heeft een signaalfunctie richting de gemeente Grave voor wat betreft de uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van het Sociale Domein.
 • 2. Signalen die de Adviesraad afgeeft worden zo goed mogelijk opgepakt door het college en waar mogelijk terugkoppeling gegeven.
 • 3. Signalen kunnen niet gaan over zaken, klachten, bezwaarschriften, etc. over individuele personen.

Artikel 11 – Meedenken

 • 1. De Adviesraad wordt bij het ontwikkelen van beleid binnen het Sociaal Domein vroegtijdig door de gemeente betrokken, waarbij van te voren wordt bepaald op welke wijze en binnen welke tijdsspanne de Adviesraad kan meedenken.
 • 2. De Adviesraad kan gevraagd worden om een advies uit te brengen over een beleidsontwikkeling danwel zelf bepalen of zij zelfstandig een advies uitbrengt over een beleidsontwikkeling.

Artikel 12 – Overleg

 • 1. De Adviesraad kan vergaderingen tussen de eigen leden beleggen.
 • 2. De Adviesraad kan vergaderingen tussen haarzelf en andere adviesorganen beleggen.
 • 3. De Adviesraad kan via de onder artikel n genoemd contactpersoon verzoeken om overleg met gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: