Heeft Grave, als tekortgemeente Jeugd en WMO, gebruik gemaakt van dit fonds???

Jacques Leurs: Hierboven een foto van de “bakkerskar” van Karwei met het papieren Keerpunt 2010 dossier van 2008 tot heden. In het VNG blad vond ik een artikel over “tekortgemeenten jeugd en WMO”. En internet is dan zo afgezocht op relevante artikelen. Wethouder Rick Joosten roept dat de overschrijdingen in de jeugdzorg de oorzaak zijn van de grote tekorten. Ben zal dinsdag vragen of Grave een aanvraag gedaan heeft om gecompenseerd te worden voor de tekorten. Bij een nee zal hij vragen waarom niet!!! Zie ook de ledenbrief VNG.

Fonds tekortgemeenten jeugd en Wmo

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein.

Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten. Deze criteria zijn vastgesteld in de ALV van de VNG op 27 juni 2018. Gemeenten konden tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds. Hierbij tellen de inkomsten en uitgaven mee van de uitkeringen Jeugd en Wmo (begeleiding en beschermd wonen) in de Integratie Uitkering Sociaal domein. In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend.

Een nadere toelichting op het Fonds tekortgemeenten vindt u in de ledenbrief van de ALV van de VNG. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: