Nieuwe woonvisie: gemeenten L.v.C moeten meer samenwerken.

Te weinig nieuwe woningen, meer

jongeren weg uit regio!!

Worden tot 2030 niet snel voldoende woningen gebouwd in het Land van Cuijk, dan zullen nog meer jonge mensen de regio de rug toekeren.

Die waarschuwing valt op te maken uit de nieuwste regionale woonvisie van de vijf gemeenten. De vorige is van vijf jaar geleden. De gemeenteraden buigen zich dit najaar over deze nieuwe leidraad bij het maken van woningbouwplannen voor de komende jaren.

De vijf Land van Cuijkse gemeenten moeten hoe dan ook vol aan de bak. Tot 2030 is er in het Land van Cuijk, gebaseerd op groei van het aantal huishoudens, ruimte voor drie- tot vierduizend woningen erbij. Cuijk en Boxmeer groeien nog wel even door.

Bijkomend risico is dat er straks te veel nieuwbouwwoningen tegelijk op de markt komen. Nu al staan, zo meldt het rapport, enkele woningbouwplannen in de regio ‘op gespannen voet’ met elkaar. Dus moeten de vijf gemeenten meer dan ooit intensief samenwerken op gebied van volkshuisvesting. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis zeggen hiervan ook doordrongen te zijn. Wel behouden alle gemeenten, zo blijkt ook uit het rapport Regionale Woningmarktstrategie van het Land van Cuijk 2018, ‘volop ruimte voor het eigen woningbouwprogramma’.

Veel nauwer samenwerken op gebied van woningbouw de komende jaren vormt een extra uitdaging. Die samenwerking moet namelijk gestalte krijgen tegen de achtergrond van aanhoudend geruzie over de bestuurlijke toekomst van de regio. De provincie ziet graag, evenals Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis, één grote gemeente Land van Cuijk ontstaan in 2023. Mill en Grave willen dat juist niet.

Het Land van Cuijk telt, zo verwacht de provincie, in 2040 30 procent minder huishoudens met mensen in de leeftijd tot 35 jaar. Het aantal huishoudens met mensen van 75 jaar en ouder is dan juist verdubbeld ten opzichte van nu. 28 procent van alle huishoudens in deze regio, zo hebben onderzoekers berekend, bestaat in 2040 uit 75-plussers. Vooral de gemeenten Grave en Sint Anthonis wacht een forse groei.

Het Land van Cuijk verliest, zoals bekend, al langer relatief veel – jonge – inwoners, vooral aan Nijmegen. Alleen al van 2011 tot en met 2015 verlieten bijna tweeduizend jongeren van rond de 20 het Land van Cuijk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omdat volgens meetgegevens van Brabant ook over ruim twintig jaar nog altijd een derde van alle Land van Cuijkse huishoudens uit stellen met kinderen bestaat, is er, op korte termijn ook behoefte aan meer eengezinskoopwoningen, in de prijsklasse tot 275.000 euro. De almaar groeiende groep ouderen heeft daarnaast behoefte aan gelijkvloerse woningen en huurappartementen. Het landelijk tekort aan woningen voor met name 75-plussers en starters op de huizenmarkt speelt ook in deze regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: