Bestuursprogramma 2018-2022 besproken in Graafse raad.

‘Met energie en vertrouwen’

Door Freddy Klooté
Anders dan andere jaren is het bestuursprogramma van de gemeente Grave, het kompas van de raad voor het college, na een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen, door de griffier, en de mogelijkheden voor alle partijen tot input in het programma, tot stand gekomen. Liberaal Land van Cuijk (LLvC) van Hennie Bongers, Keerpunt 2010, VPGrave en D66 hebben in meer of mindere mate hun inbreng in het bestuursprogramma geleverd. Dit alles was een vervolg op de in eerdere vergaderingen uitgestoken handen van Astrid Bannink (LPG) en Alex van Megen (CDA).

 

Het staat ook in het nieuwe rapport: “De gemeenteraad wil midden in de samenleving staan, tussen de mensen in onze stad en dorpen. Voorop staat dat mensen zich thuis voelen in een eigentijdse en dynamische samenleving. Iedereen is welkom en mag meedoen”. Dat vraagt om een raad die bereid is om samen te werken: “Een zogenaamd onderscheid tussen “coalitie” en “oppositie” doet niet ter zaken. Een mooi streven dat Alex van Megen verwoordde: “De uitgestoken handen zijn aangenomen. Daar ben ik blij om. We hopen dat ook anderen zich herkennen in wat voor ons ligt. Het is resultaatgericht met als doel de hele gemeenschap”.

Jip-en-Janneke-taal
In tegenstelling tot veel officiële documenten is dit plan duidelijk en helder geschreven. In Jip-en-Janneke-taal. Over het heet hangijzer, de bestuurlijke toekomst: “De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in de raadsperiode 2018-2022 geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk”. Men gaat dus verder op de weg van een zelfstandige gemeente Grave of een herindeling met Cuijk en Mill. In het punt “Bestuur”: “Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt in een vroeg stadium de mening van de burgers gehoord en waar mogelijk meegenomen. Er wordt in het kader van meer zeggenschap of inbreng nog een vorm van kernendemocratie uitgewerkt”. Verder, onder het kopje “Veiligheid”: “In de gemeente Grave is geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit”. “Dienstbaarheid”: “Als lokale overheid zullen we moeten anticiperen op de veranderende samenleving, waar informatievoorziening aan en communicatie met de inwoners steeds belangrijker wordt”. Bij “Economie” komt de wens naar voren om het economisch klimaat, waaronder het vestigingsklimaat, te verbeteren. “Verder is het een uitdaging om de gemeente Grave te laten stijgen op de lijst “MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland, waar Grave op dit moment een lage positie bezet”. Over maatschappelijke vraagstukken: “Om maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken, zullen we de samenwerking met de burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen gaan verstevigen. Sociaal ondernemerschap, bedrijven en organisaties die bewust werken aan mens, milieu en maatschappij, zal omarmd worden”. Over “Toerisme” wordt een toontje lager gezongen dan in vorige plannen: “De gemeente zal met “Graafsche Moed” de binnenstad, de dorpen en het buitengebied nog meer op de toeristische kaart zetten. Over de Raad van Inspiratie geen woord meer. De evenementen worden wel genoemd. Daar mag Grave trots op zijn. Uit binnen- en buitenland trekken de grote en bekende evenementen enorm veel bezoekers. Over de openbare ruimte: “Centraal in de uitvoering staat de burgerparticipatie”. Bij bouwen en wonen geldt de visie van West 8 als inspirerende leidraad. Verder vinden de opstellers dat een aantrekkelijk woonklimaat helpt bij de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Dat helpt wellicht om jongeren in onze gemeente te laten blijven wonen. Inwoners krijgen medezeggenschap over de leefbaarheid in hun straat, wijk of dorp. Wie zich bezorgd maakt over de financiën, moet het laatste hoofdstuk lezen: “Deze periode willen wij financieel verantwoord beleid voeren. Wij opteren voor een reëel sluitende meerjarenbegroting, zodat het huishoudboekje op orde blijft en dat de gemeente Grave financieel “in control” is. Een punt waar later in de vergadering verschillend over gedacht werd.

Reacties
Aangenomen, uitgestoken handen zijn geen vastgebonden handen. Ieders mening telt. Iedereen wordt gehoord. Zoals Ben Litjens van Keerpunt 2010, die maar weinig van zijn input in het document terugzag: “Het opschrift dekt de lading niet. Het zijn holle frasen. Alleen een financieel punt biedt perspectief en dat steunen we. Maar niets over de brug achter de Hampoort, de busverbinding met Wijchen, de autoluwe binnenstad. Eigenlijk is niets met onze programmapunten gedaan. Wij steunen dit programma niet”. Hennie Bongers nam de uitgestoken hand wel aan: “We stemmen wel in met het programma, waaraan we ook ons aandeel aan hebben geleverd. Behalve waar het over de bestuurlijke toekomst van Grave gaat. We zijn benieuwd naar een doorvertaling naar de begroting. Dat vraagt wat meer uitleg”. Over die begroting maakte Jacques van Geest (VPGrave) zich ook zorgen: “Dit stuk is vooral een wensenlijst. Een financiële vertaling ontbreekt. Het is, wat ons betreft niet zoveel waard. Financieel staan we er beroerd voor. Ik moet nog zien of het college met een sluitende begroting kan komen”. Hij vond er ook goede dingen instaan, maar kon uiteraard niet overweg met de passages over de toekomstige bestuursvorm van Grave. Rob Bannink (VVD): “Ik ben verbaasd. Hoor eerst de coalitie benoemen dat er inbreng is geweest van andere partijen. Maar het is een wensenlijst, die we overigens wel zullen steunen. Over de bestuurlijke toekomst zullen we een volgende stap moeten maken. De begroting zal uitwijzen wat mogelijk is”.

“Met energie en vertrouwen” werd in stemming gebracht. Ben Litjens en VPGrave stemden tegen. D66 was afwezig. De andere partijen stemden vóór.
Het hele rapport is te lezen op de site van de gemeente Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: