Uit de raadsagenda: bestuurlijke toekomst, Catharinahof, Regieteam en Tel mee met Taal.

De Raadsgriffier heeft weer haar griffiebericht geschreven. Het griffiebericht is een mededelingenbulletin van de griffie voor de leden van de raad en commissies van de gemeente Grave.

De opvallendste opmerkingen:

Daarnaast heeft de agendacommissie besloten om ter voorbereiding op de
behandeling van de bestuurlijke toekomst Grave in de raad van 18 september, aansluitend aan de commissie Inwoners en bestuur een openbare werkbijeenkomst raad te organiseren over dit onderwerp.

Deze vergadering wordt technisch voorgezeten door de raadsvoorzitter. Afgesproken is dat naast de reeds gepubliceerde stukken bij de agendacommissie, de fracties LPG en CDA een initiatiefvoorstel hiervoor schrijven, dat volgende week bij de stukken van de commissie wordt gevoegd. De agendacommissie heeft hiertoe besloten, zodat alle raadsleden kunnen deelnemen aan dit overleg.

Op 20 september is er een werkbijeenkomst evaluatie Catharinahof.

De vergadering van het Regieteam op 29 augustus gaat niet door.
Het bericht is ontvangen dat de vergadering van het Regieteam van 29 augustus a.s. komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering vindt op 31 oktober a.s. plaats. Omdat dit dinsdagavond al bekend was, hebben de fractievoorzitters niet meer gesproken over de consultatie over de rol van het Regieteam.

Vraag LPG raadslid Van Kraaij: Heeft gemeente subsidieaanvraag gedaan voor Tel mee met Taal?

Vanaf 1 augustus is er een landelijke subsidieregeling “Tel mee met Taal” in werking getreden. Er zijn diverse projecten mbt de aanpak van laaggeletterdheid in de Gemeente Grave die mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Heeft onze gemeente een subsidie-aanvraag voor deze regeling gedaan?

Wat mij opviel:

  1. In het griffiebericht kon ik niets terugvinden over de behandeling van het bestuursakkoord. Het college is al maanden aan het werk maar het onderliggende stuk voor het te voeren beleid is nog steeds niet openbaar en ook niet in de raad besproken.  Op mijn Facebookpagina reageerde Marion Hulsebosch :”Wij hebben het zelf (als raadsleden) ook nog niet. Men zegt “het komt eraan…. komende week”.                                                                                                 J.Hendriks schreef op Facebook:
    “Astrid Bannink (LPG) en Alex van Megen (CDA) beantwoorden die vraag afgelopen dinsdag tijdens de agendacommissie letterlijk: z.s.m.”
  2. Het initiatiefvoorstel van LPG en CDA over de bestuurlijke toekomst wordt volgende week dinsdag openbaar via iBabs. Daarna zal ik het op onze website publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: