Komt de Adviesraad Land van Cuijk er?

Binnen de gemeenteraad van Grave wordt verschillend gedacht over het functioneren en de samenstelling van het Regieteam.

Aandachtspunten die genoemd zijn met betrekking tot het functioneren zijn de verbetering van de communicatie tussen het gezamenlijk regie-orgaan en de gemeenteraden en het versterken van de onderlinge verhoudingen.

Met betrekking tot de samenstelling heeft de raad op 15 maart 2016 bij het agendapunt Samenwerking Land van Cuijk – bespreking rapport KplusV / Tien organisatieadvies, een amendement aangenomen waarin staat dat het Regieteam ontbonden moet worden en waarin wordt voorgesteld een Adviesraad Land van Cuijk te installeren, waarin alle gemeenteraadsfracties van de deelnemende partnergemeenten met gewogen stem zijn vertegenwoordigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: